Banner mobi
VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI CHÍN

Lượt xem:10724

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI CHÍN  

******

       29. Tổ Huệ Khả, tính theo dương lịch, Ngài sanh vào năm 494, tịch năm 601, thọ 107 tuổi. Ở nước Chu, cha là Chu Lương Khánh, dòng dõi Hoàng thất, mẹ là Khưu Phước Vinh. Cha mẹ Ngài 39 tuổi mà chưa có con, nên thường xuyên đến chùa cầu tự. Một hôm, cha mẹ Ngài đến chùa cầu tự, đêm đó về nhà nằm mộng thấy có hào quang kỳ lạ chiếu vào nhà, nên sanh Ngài ra đặt tên Ngài là Chu Thần Quang, tức ánh sáng kỳ diệu.

Lớn lên, Ngài rất thông minh, xem tất cả các kinh của Lão Tử và Khổng Tử viết, Ngài thấy chưa thông suốt, nên xem qua tất cả các kinh Phật giáo, nhưng những kinh mà Ngài xem qua cũng không làm thoả mãn lòng kiếm tìm của Ngài. Ngài có đến chùa Long Môn trên núi Hương Sơn thuộc Lạc Dương, gặp thiền sư Bảo Tịnh, Ngài có hỏi:

- Kính thưa Thầy, mục đích chánh của người tu theo đạo Phật để được cái gì?

Thiền sư Bảo Tịnh hỏi lại Ngài:

- Vậy quan niệm ông như thế nào?

Ngài trả lời:

- Tôi đọc hết kinh Lão Tử, mục đích chánh của Lão Tử là con người và vạn vật sanh ra bởi Âm Dương và cứ liên tục như vậy, còn khởi đầu là nhất sanh ra nhị, nhị sanh ra tứ, tứ sanh ra bát, v.v…cứ như vậy mà sanh đôi ra không khi nào cùng.

Còn Khổng Tử, Ngài chủ trương: Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí – Tín; Quân - Thần; Phụ - Tử; Bình thiên hạ; đó là căn bản lời dạy của Đức Khổng Tử.

Nói tóm lại, thuyết hai vị trên là của nhân gian, còn nói về xuất thế gian, tôi chưa thấy ai trả lời cho tôi thoả mãn cả.

Thiền sư Bảo Tịnh trả lời cho Ngài biết, đạo Phật tu có hai đường:

1. Tu để được Luân hồi trong vật lý.

2. Tu vượt ra ngoài vật lý để được trở về quê hương chân thật của chính mình.

Ngài vừa nghe thiền sư Bảo Tịnh nói như vậy, Ngài suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi như sau:

- Vậy, xin Thầy dạy con pháp môn tu vượt ra ngoài vật lý có được không?

Thiền sư Bảo Tịnh nói với Ngài:

- Tôi không có khả năng ấy, ông nên đi tìm người khác.

Ngài nghe thiền sư Bảo Tịnh từ chối, nên Ngài đến chùa Vĩnh Mục tại huyện Du Giảng Tứ, tiếp tục tìm hiểu kinh luận của Nhà Phật. Năm 32 tuổi, Ngài trở về chùa Hương Sơn chuyên ngồi thiền Quán và Tưởng. Có một vị Thầy thấy sư ngồi niêm mật như vậy có bảo rằng:

Tôi thấy ông tu kiên cường quá mà không có kết quả gì, vì vậy ông hãy đến chùa Thiếu Lâm để hỏi Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, có thể Tổ giúp cho ông được toại nguyện.

Ngài liền đến chùa Thiếu Lâm ra mắt Tổ và xin Tổ dạy Ngài pháp môn Giải thoát. (Phần này có nhiều vị viết là Thần Đông Nhạc mách bảo).

Ngài đến chùa Thiếu Lâm ra mắt Tổ, Tổ không màng nhìn Ngài, Ngài quỳ sau lưng Tổ đến 3 ngày 3 đêm. Tổ thấy Ngài có chí khí kiên cường như vậy, nên quay lại hỏi:

- Ông quỳ sau lưng ta suốt 3 ngày 3 đêm như vậy để cầu việc gì?

Ngài thưa :

- Con xin Tổ dạy con đạo "Giác ngộ và Giải thoát".

Tổ bảo:

- Đạo Giác ngộ và Giải thoát, là đạo đưa con người từ một Phàm phu để trở thành một Vị Phật, ông có chút hạnh cỏn con như vậy mà muốn làm Phật được sao?

Thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma chê mình, nên Ngài xuống nhà bếp lấy con dao chặt đứt cánh tay trái đem dâng cho Tổ để cầu đạo "Giải thoát"

Tổ thấy trên đời này không ai có ý chí kiên cường như Ngài, nên Tổ nhận Ngài làm đệ tử và đặt tên là Huệ Khả, tức có ý chí kha khá và dạy Ngài pháp môn Thiền tông.

Ngài theo Tổ học pháp môn Thiền tông được 2 năm. Một hôm, hai Thầy trò đi qua sông, vừa lên thuyền thấy bên bờ sông có con rắn cắn con ếch, con ếch kêu lên, Tổ hỏi Ngài :

- Tiếng con gì kêu đó?

Ngài thưa :

- Tiếng con ếch kêu vì nó bị con rắn cắn.

Tổ bảo :

- Vậy mà ông nói, con thường liễu liễu hằng tri mà sao còn chạy theo vật ?

Ngài nghe Tổ nhắc nhở như vậy, tự nhiên Ngài "chết đứng". Tổ biết, nhờ câu nhắc nhở của mình nên ngài thấy được tường tn "Ngũ uẩn giai không". Khi Ngài trở lại sống bình thường với vật lý, Ngài trình thưa với Tổ :

- Con nhờ Tổ nói diệu thuật này, nên nay con đã được thấy rõ ràng "Bản lai diện mục" của con rồi.

Tổ bảo :

- Đâu, ông trình "Bản lai diện mục" của ông cho ta xem?

Ngài liền trình bài kệ 56 câu như sau :

Người đời vay trả, trả vay

Cứ vay và trả biết ngày nào xong

Nhờ Thầy nhắc khéo con không

Không theo thế sự, ở trong Niết bàn.

Vào đây thấy được rõ ràng

Tánh Ý thanh tịnh, rõ ràng tự Nghe

Nghe Thấy thanh tịnh không che

Những thứ vật lý không đè được con.

Thì ra Bể tánh trống không

Không có vật chất ở trong Niết bàn

Không có vật chất rõ ràng

Thấy Nghe thông suốt, không gàn thứ chi.

Thiền tông quả thật diệu kỳ

Không theo vật lý cái gì cũng thông

Ngày xưa con cứ ngóng trông

Mong sao thành Phật để xong Luân hồi.

Năm tháng ngi thiền để thôi

Để thôi sinh tử, Luân hồi bỏ ta

Hành thiền năm tháng đã qua

Thì ra vô ích vì ta dại khờ.

Dại khờ vì hiểu vu vơ

Dụng công Quán, Tưởng là bờ trầm luân

Vì vậy Đức Phật bảo "Dừng"

Luân hồi sanh tử từ thì "Dừng" ngay.

Nhờ con dám chặt cánh tay

Đề cầu Giải thoát Đức Ngài dạy con

Hôm nay Thầy khéo dạy con

Chỉ hỏi rắn ếch mà con về nguồn.

Về nguồn con thấy rõ luôn

Ở trong thanh tịnh không buồn không vui

Thanh tịnh không có cái "Tui"

Mà chỉ Thấy, Biết muôn trùng xa xăm.

Vào đây con chỉ âm thầm

Vì vậy vật lý cõi trần đứng yên

Người nhìn thấy tưởng con điên

Không nhúc, không nhích, y như "Trời trồng".

Thầy biết con vậy đã xong

Vì vậy đứng nhìn đệ tử Thầy "Rơi"

Rơi vào Bể tánh thảnh thơi

Vì không vật chất, thảnh thơi vô cùng.

Đức Phật chỉ dạy tột cùng

Rơi vào Bể tánh là đây Niết bàn

Niết bàn không chuyện thế gian

Mà chỉ Thấy Biết muôn ngàn diệu linh.

Vào đây muốn có huyền linh

Khi mình khởi muốn huyền linh có liền

Huyền linh Bể tánh linh thiêng

Không được thi thố trước người thế gian.

Chỗ này Phật dạy rõ ràng

Khi ngộ thiền học không màng huyền linh

Huyền linh sử dụng thì mình

Bị dính bị mắc Luân hồi kéo ngay.

Vào trong lục đạo thi tài

Thi tài mà được, thi hoài không thôi

Do vậy Đức Phật dạy "Thôi"

Luân hồi sinh tử, hết rồi là xong.

Tổ nghe Ngài trình 56 câu kệ, biết Ngài được "Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh", nên dạy như sau :

- Nay ông đã được "Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh" và vượt qua được cửa "Bí mật Thiền tông". Vì hiện nay ta có trên 1.000 đệ tử, nếu ta âm thầm truyền "Bí mật Thiền tông" cho ông, những người kia nói ta không công bằng. Vậy, một tuần sau ta sẽ có cuộc kiểm thiền trước tất cả mọi người, nếu ai nhận được "cốt tủy hoặc cao hơn là não tủy Thiền tông" ta sẽ trao Tổ vị cho.

Đúng một tuần sau, tại sân chùa võ Thiếu Lâm cuộc kiểm thiền được thực hiện, tất cả những người tu sỹ trong chùa cũng như Phật tử đều được tham dự, Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói :

- Ta nay đã trên 100 tuổi, người đời phải chịu quy luật : Sanh - Lão - Bệnh - Tử, ai mang thân tứ đại của vật lý này, đều phải như vậy cả. Đức Phật là Đấng tối cao Giác ngộ mà cũng không ngoài định luật này, còn ta chỉ là một vị Tổ có bổn phận dẫn Mạch nguồn Thiền tông đến nước Trung Hoa này, để truyền lại cho người phương Đông. Vậy, hôm nay ta công bố 2 điều như sau :

Một : Trong đại chúng, bất luận là nam hay nữ, người xuất gia hay tại gia, người giàu hay nghèo, người cao sang hay bần cùng, người có học thức hay không học thức. Đối với đạo Thiền tông của Đức Phật dạy, ai ai cũng bình đẳng như nhau, người nào nhận được cốt tủy hay não tủy của pháp môn Thiền tông học này, ta sẽ truyền Tổ vị Thiền tông đời thứ 29 lại cho.

Hai : Vị nào nhận được Tổ vị, hãy mau mau rời khỏi Thiếu Lâm tự này.

Vì sao vậy?

Vì Thiếu Lâm tự này là chùa võ không thích hợp với pháp môn Thiền tông, nên lúc nào cũng động, còn pháp môn Thiền tông là pháp môn Thanh tịnh, nên không thích hợp.

Tổ vừa nói xong, búa kiểm thiền Ngài gõ xuống bàn để cuộc kiểm thiền bắt đầu.

1. Đầu tiên, ông đạo Phàn A Dục đứng ra thưa:

- Kính thưa Tổ, hằng ngày con ngồi thiền Quán Tưởng đạt được một ra vô lượng giống như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà có vị Thánh đã tu được".

Tổ bảo: "Ông đụng được phần da của ta".

2. Ông đạo Lại Chí Cường đứng ra thưa:

- Kính thưa Tổ, con dụng công ngồi thiền suy tư, con biết được: Đất, Nước, Gió, Lửa, thứ nào có công dụng riêng của thứ nấy, vì nó bị lực hút âm dương nên nó mới kết dính được".

Tổ bảo: "Ông chạm được vào thịt của ta"

3. Ông đạo Trường Trí Phó đứng ra thưa:

- Kính thưa Tổ, con dụng công ngồi thiền thấy được vô số hành tinh trong vũ trụ này.

Tổ bảo: "Ông rờ trúng được gân của ta"

4. Bà Ni Phúc Lộc Tổng Trì đứng ra thưa:

- Kính thưa Tổ, con dụng công tu thiền thấy được nước của Đức Phật A Di Đà thật là trang nghiêm và sáng rực".

Tổ bảo: "Bà rờ trúng được xương của ta".

5. Ông cư sỹ Vĩnh Phước Trầm đứng ra thưa:

- Kính bạch Tổ, con dụng công ngồi thiền, con tích được một khối điện từ, nếu con muốn vật chất trước mặt con di chuyển, tức khắc khối vật chất ấy di chuyển ngay".

Tổ bảo: "Ông rờ trúng được phần tủy của ta".

6. Ngài Chu Thần Quang (Huệ Khả) đến trước mặt Tổ không nói lời nào, chỉ chp tay xá Tổ rồi lui về chỗ cũ.

Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói với Ngài:

- Ông tuy không nói lời nào, nhưng ông đã hiểu lời dạy của Đức Phật Thích Ca Văn về pháp môn Thiền tông học này, nhìn từ trong ra ngoài, ông đã chạm được phần tủy não của ta.

Theo quy định trong Thiền tông, ông là người đã đạt được "Bí mật Thiền tông", vậy, Tổ vị Thiền tông đời thứ Hai Mươi Chín ta sẽ truyền lại cho ông sau một tuần nữa.

Tổ dạy Ngài Chu Thần Quang (Huệ Khả) và đại chúng:

- Nay chánh pháp Thiền tông của Như Lai Huyền ký chảy về phương Đông hôm nay ông Chu Thần Quang đã nhận được. Nay ta công bố trước đại chúng lời dạy của Tổ Bát Nhã Đa La dạy ta như sau:

Khi ta truyền "Bí mật Thiền tông" cho ông Chu Thần Quang rồi, ta phải đi thí nghiệm pháp môn Thiền tông học này chỗ đông người, coi có đúng là chỗ đông người không chấp nhận pháp môn Thiền tông này không.

Đúng một tuần sau vào ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tý, buổi ltruyền "Bí mật Thiền tông" được tổ chức trước sân chùa võ Thiếu Lâm, đầy đủ các môn đồ của Tổ đều đến tham dự. Các ông phải tổ chức thật là trang nghiêm đúng theo phong cách Thiền tông, vì ông Huệ Khả này là người Trung Hoa đầu tiên đã nhận được.

Chúng tôi xin ghi lại bài kệ truyền Bí mật Thiền tông này:

Ngày xưa, sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng

Truyền đi khắp chốn gian nan
Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông. O

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền

Hôm nay họ Chu có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông.O

Quang kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong Luân hồi

Thiền tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh Luân hồi màng chi. O

Thiền tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã biết được, nhận thì Tổ tông

Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình.

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình.

Thiền tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra

Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này.

Hôm nay, chùa Võ tại đây
Tổ vị Hai Chín tại đây được truyền

Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông.

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền

Đức Phật Huyền ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền tông.

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong Luân hồi

Thiền tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình.

Lời dạy Đức Phật tuyệt linh
Truyền ông Tổ vị một mình biết thôi

Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra.

Theo như lời dạy Thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền

Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin.

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông

Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa.

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn

Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình.

Ngày xưa Đức Phật dạy “Dừng”
Vì ông không biết, không theo lời Ngài

Vì vậy đi khắp trần ai!
Rơi vào Bể tánh, hôm nay mới “Dừng”.

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền

Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

Xin nói về Tổ Bồ Đề Đạt Ma, khi Ngài truyền Tổ vị cho ông Chu Thần Quang rồi, Ngài đến các nơi như sau để nói pháp môn Thiền tông học này :

Đầu tiên, Tổ Bờ Đề Đạt Ma đến nước Trung Hoa để dạy pháp môn Thiền tông để giúp cho những ai muốn tu Giác ngộ và Giải thoát biết cách tu. Khi ngài đến nước Lương, gặp vua Lương Võ Đế, vua cho Tổ là ông Thầy bị điên! Vì vậy, Tổ phải đến nước Bắc Ngụy, Ngài cũng giảng pháp môn Thiền tông này, tất cả những người đến nghe, họ cho Tổ là ông Thầy bị khùng! Khi Ngài truyền Bí mật Thiền tông cho ông Chu Thần Quang rồi, nghe lời dạy của Tổ Bát Nhã Đa La, ông phải đến nơi công cộng nói trắng pháp môn Thiền tông này coi sự phản ứng những người đến nghe ra sao.

Lần thứ nhất: Tổ đến chùa Từ Quang nói cho nhiều người nghe pháp môn này, không ai hiểu gì cả, mấy người ở trong chùa nói:Nếu để ông Thầy Ấn Độ này truyền pháp môn Thiền tông, thì không ai đến chùa cúng, nên những người trong chùa có ý muốn giết Tổ bằng cách mời Tổ ăn cơm và uống nước trà có pha thạch tín (arsenic) cực độc để giết Tổ. Tổ biết, từ chối nên thoát nạn lần thứ nhất.

Lần thứ hai: Tổ đem pháp môn Thiền tông này nói tại chùa Diệu Pháp, các vị ở trong chùa cũng làm y như chùa nói trên, Tổ biết, từ chối nên thoát nạn lần thứ hai.

Lần thứ ba: Tổ đến chùa Hồng Ân đem pháp môn này nói cho những vị tu ở đây và phật tử nghe, tổ cũng được mời ăn cơm, Tổ từ chối nên thoát nạn lần thứ ba.

Lần thứ tư: Tổ đến chùa Chánh Pháp nói pháp môn Thiền tông này, cũng bị những người như các chùa trên, Tổ không ăn hay uống nước gì, nên Tổ được thoát nạn lần thứ tư.

Lần thứ năm: Tổ đến chùa Quang Chiếu, cũng nói pháp môn Thiền tông này, quý Thầy cũng mời Tổ dùng nước không mời dùng cơm. Tổ biết nên không dùng và được thoát nạn lần thứ năm.

Lần thứ sáu: Tổ đến Thiền Đường Như Lai để nói pháp môn Thiền tông này, ở đây không mời Tổ gì cả, mà họ đặt một quán nước ở bên vệ đường cách Thiền Đường 500 thước, ở đây do một cô nhỏ tuổi đứng bán nước trà, nên vào mua uống. Ngài quan sát trong ly nước trà không có chất độc nên Tổ uống. Trên thành ly có lát chanh kẹp trên đó, Ngài lấy lát chanh vắt vào ly và uống. Khi Ngài đi ra khỏi quán chưa đầy 100 thước, thì Ngài bị sùi bọt mép, co giật và tử vong!

Thế là pháp môn Thiền tông mà Như Lai dạy không ai dám dạy nữa.

 

                                                                                           ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Chia sẻ:
Giải đáp trực tuyến
Đĩa - sách nói
Xem thêm đĩa - sách nói
video - phim
Xem thêm Video - Phim
Nhiều người quan tâm

Đã tặng 45.000 cuốn sách Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Đã tặng 45.000 cuốn sách Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Tính từ ngày 28 tháng 08 năm 2022 đến ngày 19 tháng 10 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH ĐỂ GIỚI THIỆU VÀ TRUYỀN ĐẠT...

ĐỊNH SINH TUỆ, VẬY TUỆ CÓ PHÁ VỠ ĐƯỢC VÔ MINH KHÔNG?

ĐỊNH SINH TUỆ, VẬY TUỆ CÓ PHÁ VỠ ĐƯỢC VÔ MINH KHÔNG?

Theo như các pháp môn tu hành thì “Định sinh Tuệ”, vậy Tuệ có...

Căn cứ vào tiêu chuẩn nào để biết được người có đạo đức và người không có đạo đức?

Căn cứ vào tiêu chuẩn nào để biết được người có đạo đức và người không có đạo đức?

Căn cứ vào tiêu chuẩn nào để biết được người có đạo đức...

VÔ MINH DẪN CHÚNG SINH ĐI LUÂN HỒI VÀ VÔ MINH LÀ NHÂN ĐẦU TIÊN SINH RA CÁC NHÂN KHÁC TRONG CHUỖI THẬ

VÔ MINH DẪN CHÚNG SINH ĐI LUÂN HỒI VÀ VÔ MINH LÀ NHÂN ĐẦU TIÊN SINH RA CÁC NHÂN KHÁC TRONG CHUỖI THẬ

Trong kinh, Đức Phật dạy: Vô minh dẫn chúng sanh đi Luân hồi và Vô...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

Mê tín dị đoan gây ra những thiệt hại lớn và hậu quả xấu cho...

KỶ NIỆM 1 NĂM NGÀY CÔNG BỐ BẢN QUYỀN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

KỶ NIỆM 1 NĂM NGÀY CÔNG BỐ BẢN QUYỀN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa,...

HOA ƯU ĐÀM

HOA ƯU ĐÀM

Tôi đọc trong kinh thấy Đức Phật có nói tới hoa Ưu Đàm, vậy hoa...

VỊ PHẬT RA ĐỜI ĐỂ CHUYỂN PHÁP LUÂN, VẬY CHUYỂN PHÁP LUÂN LÀ CHUYỂN NHỮNG GÌ?

VỊ PHẬT RA ĐỜI ĐỂ CHUYỂN PHÁP LUÂN, VẬY CHUYỂN PHÁP LUÂN LÀ CHUYỂN NHỮNG GÌ?

Trước kia tôi tu theo Pháp môn Tịnh Độ tông, tôi đọc trong kinh sách...

HÌNH TƯỢNG TAY NHỮNG VỊ PHẬT THỦ ẤN KHÁC NHAU CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO

HÌNH TƯỢNG TAY NHỮNG VỊ PHẬT THỦ ẤN KHÁC NHAU CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tôi là Phạm Quang Huy, sinh năm...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG NHẬN QUÀ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG NHẬN QUÀ

Kính thưa: Quý Độc giả và quý Phật tử gần xa! Từ khi Thiền...

LẤY TIỀN PHÚNG ĐIẾU TẠO NGHIỆP CÔNG ĐỨC CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

LẤY TIỀN PHÚNG ĐIẾU TẠO NGHIỆP CÔNG ĐỨC CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tôi là Nguyễn Văn Cung, sinh...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN THIỀN TÔNG “Ở TRONG THANH TỊNH LÂU ĐIÊN”

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN THIỀN TÔNG “Ở TRONG THANH TỊNH LÂU ĐIÊN”

Tôi là Phạm Quốc Huy, cư ngụ: Tổ 3, Khu 3, phường Bãi Cháy, thành...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

Căn cứ Điều 20, Luật Sở hữu trí tuệ số: 50/2005/QH11:

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Căn cứ Điều 20, Luật Sở hữu trí tuệ số: 50/2005/QH11: “Điều...

TẠI SAO LOÀI CÔ HỒN KHÔNG PHẢI TRẢ NHÂN QUẢ

TẠI SAO LOÀI CÔ HỒN KHÔNG PHẢI TRẢ NHÂN QUẢ

Muôn loài phải đi hưởng Nghiệp, hoặc đi trả Nghiệp (trả Nhân...

XƯA CON MÊ CON NHỜ THẦY ĐỘ NAY CON ĐÃ NGỘ CON TỰ ĐỘ CON

XƯA CON MÊ CON NHỜ THẦY ĐỘ NAY CON ĐÃ NGỘ CON TỰ ĐỘ CON

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tôi là Bùi Thị Lý, cư ngụ...

92 CÂU KỆ DÒNG CHẢY CỦA MẠCH NGUỒN THIỀN TÔNG, CŨNG LÀ CÁCH TU THIỀN TÔNG

92 CÂU KỆ DÒNG CHẢY CỦA MẠCH NGUỒN THIỀN TÔNG, CŨNG LÀ CÁCH TU THIỀN TÔNG

Hoa Thiền Thầy dạy núi Linh Ngọc, vàng, châu, báu không hơn Hoa...

NGƯỜI ĐÃ HIỂU ĐẠO TRỞ LẠI SỐNG VỚI ĐỜI

NGƯỜI ĐÃ HIỂU ĐẠO TRỞ LẠI SỐNG VỚI ĐỜI

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh, tôi là Vũ Thị Họp, địa chỉ...

CÚNG DƯỜNG CHO 100.000.000 TAM THẾ CHƯ PHẬT KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO VỊ ĐẠO NHÂN VÔ NIỆM, VÔ TRỤ, V

CÚNG DƯỜNG CHO 100.000.000 TAM THẾ CHƯ PHẬT KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO VỊ ĐẠO NHÂN VÔ NIỆM, VÔ TRỤ, V

Kinh Tứ Thập Nhị Chương, ở Chương XI Đức Phật dạy rằng: “...Cúng...

NHÓM PHẬT GIA THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH HỎI 09 CÂU

NHÓM PHẬT GIA THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH HỎI 09 CÂU

Phật gia Đào Thị Biển, cư ngụ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường 5,...

TRUNG ẤM THÂN RƠI RA KHỎI LỰC HÚT CỦA TRÁI ĐẤT BAO NHIÊU KM THÌ GẶP ĐƯỢC HOA TIÊU CỦA VỊ PHẬT

TRUNG ẤM THÂN RƠI RA KHỎI LỰC HÚT CỦA TRÁI ĐẤT BAO NHIÊU KM THÌ GẶP ĐƯỢC HOA TIÊU CỦA VỊ PHẬT

Phật gia Đoàn Thị Dung, địa chỉ: Số nhà 69, Tổ 1, Khu 1, Phường...

NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN THIỆN TRONG ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO

NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN THIỆN TRONG ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tên tôi là Nguyễn Thị Ái,...

PHÁP TRẦN MẠNH NHƯ THẾ NÀO MÀ THẬP LOẠI THÁNH KHÔNG DÁM LÀM HOA TIÊU GIẢ?

PHÁP TRẦN MẠNH NHƯ THẾ NÀO MÀ THẬP LOẠI THÁNH KHÔNG DÁM LÀM HOA TIÊU GIẢ?

Tôi là Phật gia Đỗ Phạm Thị Dung ngụ tại Khu 2, phường Hồng Hà,...

THÔNG BÁO  Về việc tặng sách  “5 CẤU TRÚC VÀ CÔNG THỨC GIẢI THOÁT”

THÔNG BÁO Về việc tặng sách “5 CẤU TRÚC VÀ CÔNG THỨC GIẢI THOÁT”

Đức Phật Thích Ca Văn dạy “Năm Cấu trúc và Công thức Giải thoát”...

TÔI THƯỜNG NGHE TRONG ĐẠO PHẬT NÓI CÂU “TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO”

TÔI THƯỜNG NGHE TRONG ĐẠO PHẬT NÓI CÂU “TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO”

Tôi là Phạm Quốc Huy, cư ngụ: Tổ 3, Khu 3, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ...

VỊ THIỆN TRI THỨC CÓ TỪ THỜI NÀO? VỊ THIỆN TRI THỨC VỚI NGƯỜI CÓ NHIỆM VỤ LÀ MỘT HAY LÀ HAI?

VỊ THIỆN TRI THỨC CÓ TỪ THỜI NÀO? VỊ THIỆN TRI THỨC VỚI NGƯỜI CÓ NHIỆM VỤ LÀ MỘT HAY LÀ HAI?

Kính gửi Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Đinh Văn Ba, hiện ở...

PHẬT VÀ CHÚNG SANH TÁNH THƯỜNG RỖNG LẶNG, ĐẠO CẢM THÔNG KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

PHẬT VÀ CHÚNG SANH TÁNH THƯỜNG RỖNG LẶNG, ĐẠO CẢM THÔNG KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Tôi là Bùi Thị Lý, cư ngụ tại Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12,...

CHÁNH ĐẠO VÀ TÀ ĐẠO 

CHÁNH ĐẠO VÀ TÀ ĐẠO 

 Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh!    Tôi là Đinh Văn Ba, cư...

TÁNH PHẬT ĐANG ĐI THEO DÒNG THIỀN TÔNG TỰ MÌNH CÓ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐANG ĐI ĐÚNG HOẶC SAI KHÔNG

TÁNH PHẬT ĐANG ĐI THEO DÒNG THIỀN TÔNG TỰ MÌNH CÓ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐANG ĐI ĐÚNG HOẶC SAI KHÔNG

Phật gia Đào Thị Biển, cư ngụ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường 5,...

CÓ HAY LÀ KHÔNG VIỆC TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

CÓ HAY LÀ KHÔNG VIỆC TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Đinh Văn Ba, cư ngụ...

TÁM MƯƠI BỐN NGÀN ẢO TƯỞNG XIN GIẢI THÍCH RÕ CON SỐ VÀ Ý NGHĨA

TÁM MƯƠI BỐN NGÀN ẢO TƯỞNG XIN GIẢI THÍCH RÕ CON SỐ VÀ Ý NGHĨA

Anh: Từ Đức Hùng, Địa chỉ: Số 22 ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính,...

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG CÓ CẦN GIỮ GIỚI ĂN CHAY VÀ KHIÊM NHƯỜNG VỚI MỌI NGƯỜI KHÔNG

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG CÓ CẦN GIỮ GIỚI ĂN CHAY VÀ KHIÊM NHƯỜNG VỚI MỌI NGƯỜI KHÔNG

Anh Lê Đức, Địa chỉ: Buôn Trấp, Xã Ea H’Ding, huyện Cư M’gar...

NGƯỜI KHÔN VÀ NGƯỜI KHÔNG KHÔN SAO KHÔNG THẤY NÓI TỚI NGƯỜI TỐT VÀ NGƯỜI XẤU

NGƯỜI KHÔN VÀ NGƯỜI KHÔNG KHÔN SAO KHÔNG THẤY NÓI TỚI NGƯỜI TỐT VÀ NGƯỜI XẤU

Tôi là Vũ Thị Thúy, cư ngụ tại: Số nhà 3, Tổ 53, Khu 5, Phường...

Chất lượng tinh cha noãn mẹ và tổng nghiệp có quan hệ và ảnh hưởng gì đến nhau

Chất lượng tinh cha noãn mẹ và tổng nghiệp có quan hệ và ảnh hưởng gì đến nhau

Phật gia Thiền tông Nguyễn Đức Hải, Địa chỉ: Số 1 tổ 8 khu 9...

Người như tôi thì phải làm thế nào để bước chân vào tu Giác ngộ và Giải thoát. Tôi có cần tới nơi nà

Người như tôi thì phải làm thế nào để bước chân vào tu Giác ngộ và Giải thoát. Tôi có cần tới nơi nà

Tôi tên Lê Đình Dương, ở Quảng Trạch, Quảng Bình, SĐT: 0985.203.809...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Mật Chú tông

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Mật Chú tông

Đạo Phật pháp môn Mật Chú tông: Cũng gọi là “Niệm Chú”: Hình...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Tịnh Độ tông

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Tịnh Độ tông

Đạo Phật pháp môn Tịnh Độ tông: Cũng gọi là “Niệm Phật”:...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Đại thừa

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Đại thừa

Đạo Phật pháp môn Đại thừa: Cũng gọi là “Phát triển”: Hình...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Trung thừa

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Trung thừa

Đạo Phật pháp môn Trung thừa: Cũng gọi là “Triết lý Phật Thích...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Tiểu thừa

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Tiểu thừa

Đạo Phật pháp môn Tiểu thừa: Cũng gọi là “Nguyên thủy” hay...

Như Lai dạy bài pháp đầu tiên và thành lập ra đạo Phật

Như Lai dạy bài pháp đầu tiên và thành lập ra đạo Phật

Như Lai dạy bài pháp “Bụi trần” cho năm anh em ông Kiều Trần Như...

Như Lai ngồi 49 ngày tại gốc cây Bồ Đề, để kiểm tra lại năng lực của Người toàn năng toàn giác

Như Lai ngồi 49 ngày tại gốc cây Bồ Đề, để kiểm tra lại năng lực của Người toàn năng toàn giác

Trước khi Như Lai dạy đạo, Như Lai phải kiểm tra lại năng lực...

Tôi nghe nói Thiền tông gia Đức Tịnh đã làm rất nhiều việc cho Chùa Tân Diệu và Thầy Nguyễn Nhân như

Tôi nghe nói Thiền tông gia Đức Tịnh đã làm rất nhiều việc cho Chùa Tân Diệu và Thầy Nguyễn Nhân như

Phật gia Thiền tông Trịnh Văn Ước hỏi: Thiền tông Gia Đức Tịnh...

Trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Đức Phật có dạy công thức nào để tiêu trừ virus Covid-19

Trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Đức Phật có dạy công thức nào để tiêu trừ virus Covid-19

Phật gia Thiền tông Trịnh Văn Ước, sinh năm 1989. Địa chỉ: Khánh...

Tại sao Thiền Tông Gia Đức Tịnh trả lại bằng Thiền Tông Gia

Tại sao Thiền Tông Gia Đức Tịnh trả lại bằng Thiền Tông Gia

Chị Đỗ Thị Minh Sương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng...

Tại sao Thiền tông Gia Đức Tịnh lại qua mặt Thầy để công bố Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Tại sao Thiền tông Gia Đức Tịnh lại qua mặt Thầy để công bố Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Chị Đỗ Thị Minh Sương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng...

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu Tổ chức, Cá nhân có nhiệm vụ công bố

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu Tổ chức, Cá nhân có nhiệm vụ công bố

Phật tử Thiền tông Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1977. Trú tại: Tổ 24,...

Người Có Nhiệm Vụ

Người Có Nhiệm Vụ

Phật gia Thiền tông Nguyễn Thị Ái, sinh năm 1964. Đ/c: Số 38 đường...

Nội dung của Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu phần

Nội dung của Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu phần

Phật tử Thiền tông Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1977. Trú tại: Tổ 24,...

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông tại sao Thiền gia Đức Tịnh không xin cấp phép xuất bản

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông tại sao Thiền gia Đức Tịnh không xin cấp phép xuất bản

Phật tử Thiền tông Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1977. Trú tại: Tổ 24,...

Như Lai được mẹ Ma Da sinh ra

Như Lai được mẹ Ma Da sinh ra

Tánh Phật của Như Lai không quên, nên khi mẹ Ma Da sinh Như Lai ra tại...

Có phải Thiền tông gia Đức Tịnh, ủng hộ xong rồi đăng lên để kiếm Danh hay không

Có phải Thiền tông gia Đức Tịnh, ủng hộ xong rồi đăng lên để kiếm Danh hay không

Chị Đỗ Thị Minh Sương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng...

Ai để quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông đó trong nhà sẽ gặp tai họa khủng khiếp

Ai để quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông đó trong nhà sẽ gặp tai họa khủng khiếp

Phật gia Thiền tông Nguyễn Thị Ái, sinh năm 1964. Đ/c: Số 38 đường...

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Thiền Gia Đức Tịnh có từ bao giờ và nguồn gốc từ đâu

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Thiền Gia Đức Tịnh có từ bao giờ và nguồn gốc từ đâu

Phật gia Thiền tông Đào Thị Nhuận, sinh năm 1952. Trú tại: SN 15,...

Công đức và Công đức sáng được hình thành như thế nào

Công đức và Công đức sáng được hình thành như thế nào

Thiền Gia Thanh Bình, Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi,...

Pháp trần là gì

Pháp trần là gì

Thiền Gia Thanh Bình, Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi,...

Kinh Vô Tự

Kinh Vô Tự

Phật gia Thiền tông: Đặng Văn Hậu, Địa chỉ: 20 Phạm Thị Hối,...

NGUỒN GỐC GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

NGUỒN GỐC GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông xuất phát từ Chư Phật ở Phật giới,...

Nước trăm ngàn con sông đều chảy ra biển, mà nước biển chỉ có một vị mặn

Nước trăm ngàn con sông đều chảy ra biển, mà nước biển chỉ có một vị mặn

Anh Lê Đức, Địa chỉ: Buôn Trấp, Xã Eahding, Cumga, Đaklak, SĐT: 0335.834.669,...

HỎI 30 NGƯỜI TRỞ VỀ PHẬT GIỚI CÒN LẠI 70 NGƯỜI ĐI ĐÂU

HỎI 30 NGƯỜI TRỞ VỀ PHẬT GIỚI CÒN LẠI 70 NGƯỜI ĐI ĐÂU

Tôi là Bùi Thị Lý, Cư ngụ tại Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12,...

TÁNH PHẬT ĐẦU TIÊN VÀO MƯỢN THÂN NGƯỜI LÀM SAO ĐỂ GẶP ĐƯỢC THIỀN TÔNG

TÁNH PHẬT ĐẦU TIÊN VÀO MƯỢN THÂN NGƯỜI LÀM SAO ĐỂ GẶP ĐƯỢC THIỀN TÔNG

Kính thưa Thiền tông Gia Đức Tịnh, tôi tên là Vũ Thị Thúy, cư ngụ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH GIÁO LÝ VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH GIÁO LÝ VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI THIỀN TÔNG

Kính thưa quý Độc giả và Phật tử, chúng tôi xin thông báo đến...

Hỏi 49 Năm Đức Phật Không Nói Một Lời Nào

Hỏi 49 Năm Đức Phật Không Nói Một Lời Nào

Cô Vương Thị Nga, ngụ tại: Số nhà 37, Đường Số 2, Khu phố Thống...

Hỏi Ngoài Ta Tìm Phật Ắt Theo Tà, Lấy Sắc Cầu Ta, Gặp Phật Giết Phật Gặp Ma Giết Ma

Hỏi Ngoài Ta Tìm Phật Ắt Theo Tà, Lấy Sắc Cầu Ta, Gặp Phật Giết Phật Gặp Ma Giết Ma

Kính thưa Thiền tông Gia Đức Tịnh. Tôi là Nguyễn Thị Ái, trú tại:...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG GIÁO LÝ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG GIÁO LÝ

 Từ ngày 23/04/2020 tới ngày 04/06/2020 chúng tôi và những vị có Tâm...

Đề Nghị Thiền Tông Gia Đức Tịnh Tranh Luận Với Soạn Giả Nguyễn Nhân

Đề Nghị Thiền Tông Gia Đức Tịnh Tranh Luận Với Soạn Giả Nguyễn Nhân

Tôi là Đinh Văn Ba, cư ngụ tại Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12,...

Một Tay Đồ Tể Buông Đao Tạo Công Đức Thành Phật

Một Tay Đồ Tể Buông Đao Tạo Công Đức Thành Phật

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Phạm Quang Huy, Địa...

Hỏi về Chín loại Thiền và làm sao để tặng Giáo Lý cho người khác mà không vi phạm pháp luật

Hỏi về Chín loại Thiền và làm sao để tặng Giáo Lý cho người khác mà không vi phạm pháp luật

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Đinh Văn Ba, Cư ngụ...

Hoa Tiêu Vị Thần Hỏi Trung Ấm Thân và Hô Buông

Hoa Tiêu Vị Thần Hỏi Trung Ấm Thân và Hô Buông

Phật gia Đào Thị Biển, địa chỉ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường...

Về Phật Giới Thành Phật Rồi Còn Tạo Công Đức Được Nữa Không

Về Phật Giới Thành Phật Rồi Còn Tạo Công Đức Được Nữa Không

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Bùi Thị Lý, cư ngụ...

Bị Chửi Sao Không Thấy Phản Ứng Gì

Bị Chửi Sao Không Thấy Phản Ứng Gì

Anh: Phạm quốc Huy, Địa chỉ: Tổ 3, khu 3, phường Bãi Cháy, Thành...

Thực Hành Như Thế Nào Cho Đúng Nhất Tự Thiền

Thực Hành Như Thế Nào Cho Đúng Nhất Tự Thiền

Phật gia Đào Thị Biển, địa chỉ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường...

Trả Lời Thiền Tông Cho Người Hỏi Bị Đứng Hình

Trả Lời Thiền Tông Cho Người Hỏi Bị Đứng Hình

Phật tử Thiền tông Hoàng Thị Thuật, Trú quán tại: Thôn Hữu Cần,...

Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và Hình Tượng Người Mù Sờ Voi

Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và Hình Tượng Người Mù Sờ Voi

Phật gia Đoàn Thị Dung, Địa chỉ: Số nhà 69, Tổ 1, Khu 1, Phường...

Hỏi về truyền thiền và khi nào mới truyền thiền

Hỏi về truyền thiền và khi nào mới truyền thiền

Thiền Gia Thanh Bình, Địa chỉ: Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường...

Tu theo Đạo Phật Thiền Tông của Như Lai nếu không có Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông là tu mù

Tu theo Đạo Phật Thiền Tông của Như Lai nếu không có Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông là tu mù

Phật gia Vũ Thị Hợp, Địa chỉ: Số 230 Tổ 12, Buôn Kotam, Xã Ea tu,...

Phải biết Như Lai là người như thế nào mà dạy Đạo Phật Pháp môn Thiền tông này

Phải biết Như Lai là người như thế nào mà dạy Đạo Phật Pháp môn Thiền tông này

Phật gia Phạm Văn Mẩm, Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Chánh Phú Hòa,...

Môn đồ giả tu theo Đạo của Như Lai và những người tu theo Đạo của Như Lai

Môn đồ giả tu theo Đạo của Như Lai và những người tu theo Đạo của Như Lai

Tôi là Phật tử Thiền tông Phạm Đức Thắng, địa chỉ tại xã...

HỎI VỀ 5 TRÁI ĐẤT CÒN LẠI

HỎI VỀ 5 TRÁI ĐẤT CÒN LẠI

Anh Trần Hoài Nam. Cư ngụ tại 117 đường 2, Phường Phước Bình,...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19

Ngày 16 tháng 04 năm 2020, Thiền tông Gia Đức Tịnh đã ủng hộ 50.000.000đ...

Tại sao lại thành lập công ty mà lại để tên là công ty Thiền Tông Đất Rồng

Tại sao lại thành lập công ty mà lại để tên là công ty Thiền Tông Đất Rồng

Thiền Gia Thanh Bình, Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi,...

THÔNG BÁO TẶNG SÁCH GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO TẶNG SÁCH GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Để giúp quý vị muốn tìm hiểu về Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông...

NHƯ LAI DẠY CÔNG THỨC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

NHƯ LAI DẠY CÔNG THỨC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

Học thuộc và thực hành đúng theo “Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông”...

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

 Để giúp quý vị được thuận tiện trong việc tìm hiểu về Giác...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀO GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀO GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Kính thưa quý vị:  Vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, CỤC BẢN QUYỀN TÁC...

THIỀN TÔNG GIA ĐỨC TỊNH TRẢ LỜI CÁC PHẬT TỬ VÀ ĐỘC GIẢ NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2020

THIỀN TÔNG GIA ĐỨC TỊNH TRẢ LỜI CÁC PHẬT TỬ VÀ ĐỘC GIẢ NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2020

THIỀN TÔNG GIA ĐỨC TỊNH TRẢ LỜI CÁC PHẬT TỬ VÀ ĐỘC GIẢ HỎI...

Tôi nghe Thiền tông Gia Đức Tịnh giải đáp ngày 27 tháng 03 năm 2020 có nhắc tới câu y Pháp bất y nhâ

Tôi nghe Thiền tông Gia Đức Tịnh giải đáp ngày 27 tháng 03 năm 2020 có nhắc tới câu y Pháp bất y nhâ

 Ông Nguyễn Đức Toản, Địa chỉ: Tổ dân phố Giáp Nhất, phường...

Tôi đọc trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, sao không thấy chỗ nào chỉ tu Thanh tịnh, Rỗng lặng, Hằng

Tôi đọc trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, sao không thấy chỗ nào chỉ tu Thanh tịnh, Rỗng lặng, Hằng

Anh David Hoai, Địa chỉ : 234 (số mới 298) Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO V/v: TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO LÝ ĐẠO...

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Ban tổ chức Lễ công bố Bản quyền Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông...

TP Hồ Chí Minh: Thiền tông Gia Đức Tịnh hỗ trợ Bệnh viện dã chiến chống dịch virus Corona 100.000.00

TP Hồ Chí Minh: Thiền tông Gia Đức Tịnh hỗ trợ Bệnh viện dã chiến chống dịch virus Corona 100.000.00

Chiều ngày 10/2, Thiền tông Gia Đức Tịnh, cư trú tại 443/9, đường...

TRẢ LỜI ÔNG PHẠM CÔNG TRÌNH PHÓNG VIÊN BÁO NGƯỜI CAO TUỔI, BÁO ĐIỆN TỬ NGÀY MỚI ONLINE

TRẢ LỜI ÔNG PHẠM CÔNG TRÌNH PHÓNG VIÊN BÁO NGƯỜI CAO TUỔI, BÁO ĐIỆN TỬ NGÀY MỚI ONLINE

Tôi tên là PHẠM CÔNG TRÌNH,  phóng viên Báo Người cao tuổi, báo...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NHẤT

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NHẤT

 1. Ngài Ma Ha Ca Diếp (Mahakasyapa), lớn hơn Đức Phật 1 tuổi, là...

ĐẠO PHẬT CÓ 6 PHÁP MÔN TU

ĐẠO PHẬT CÓ 6 PHÁP MÔN TU

Đạo Phật, là do người Toàn năng Toàn giác lập ra có 6 pháp môn...

ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG TỰ NHIÊN CỦA TAM GIỚI

ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG TỰ NHIÊN CỦA TAM GIỚI

ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG TỰ NHIÊN CỦA TAM GIỚI

CẤU TẠO THÂN CỦA MỘT CON NGƯỜI

CẤU TẠO THÂN CỦA MỘT CON NGƯỜI

CẤU TẠO THÂN CỦA MỘT CON NGƯỜI

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU RÕ

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU RÕ

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU RÕ

NGƯỜI MUỐN TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI CÓ NHỮNG TIÊU CHUẨN NHƯ SAU

NGƯỜI MUỐN TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI CÓ NHỮNG TIÊU CHUẨN NHƯ SAU

NGƯỜI MUỐN TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI CÓ NHỮNG TIÊU CHUẨN...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI

2. Ngài A Nan Đà (Ananda), nhỏ hơn Đức Phật 30 tuổi, con của vua Hộc...

KÍNH BẠCH ĐỨC THẾ TÔN; CON CHÓ CÓ PHẬT TÁNH KHÔNG?

KÍNH BẠCH ĐỨC THẾ TÔN; CON CHÓ CÓ PHẬT TÁNH KHÔNG?

Ông Lã Thiện Hiện trình thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA

3. Tổ Thương Na Hòa Tu (Sanakavasa), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn...

VỊ TỔ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TƯ

VỊ TỔ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TƯ

4. Ngài Ưu Ba Cúc Đa (Upagupta), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 98...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NĂM

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NĂM

 5. Tổ Đề Đa Ca (Dhrtaka) Thông Chơn Lượng, Ngài sanh sau Đức Phật...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ SÁU

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ SÁU

6. Tổ Di Dá Ca (Miccaka), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 180 năm,...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BẢY

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BẢY

 7. Tổ Bà Tu Mật (Vasumita), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 231...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TÁM

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TÁM

  8. Tổ Phật Đà Nan Đề (Buddhanandi), sanh sau Đức Phật nhập Niết...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ CHÍN

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ CHÍN

   9. Tổ Phục Đà Mật Đa (Buddhamitra), sanh sau Đức Phật nhập Niết...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI

10. Tổ Hiếp Tôn Giả (Parsvika), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT

 11. Tổ Phú Na Dạ Xa (Punyatasas), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI HAI

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI HAI

12. Tổ Mã Minh (Asvaghosha), trong dòng thiền gọi ngài là Bồ Tát. Sanh...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI BẢY

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI BẢY

Tổ Tăng Già Nan Đề (Sanghanandi)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI MỐT

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI MỐT

Tổ Bà Tu Bàn Đầu (Vasubandhu)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI SÁU

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI SÁU

Tổ Bất Như Mật Đa (Punyamitra)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI TÁM

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI TÁM

Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI TƯ

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI TƯ

Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng
Đăng ký nhận tin

ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

CHÙA PHẬT THIỀN TÔNG

THIỀN TÔNG PHẬT GIÁO