Banner mobi
VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI TƯ

Lượt xem:15021

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI TƯ

****

   34. Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng, Ngài sanh năm 1258 mất 1308, thọ 50 tuổi. Thân thế và sự nghiệp của Ngài chúng tôi không nêu, vì hiện có quá nhiều sách viết về Ngài. Chúng tôi xin nêu ra 3 trường hợp mà chưa có sách nào nêu:

1. Ngài đạt được "Bí mật Thiền tông"

2. Lời dạy tu Thiền tông của Ngài.

3. Bài kệ Ngài viết về dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông.

Một: Trường hợp Ngài đạt được "Bí Mật Thiền tông" như sau:

Ngài là một vị vua thích tìm hiểu những lời cao sâu của Đức Phật dạy, nên Ngài sưu tầm hết trong các kinh điển. Đặc biệt, Ngài thích pháp môn Thiền tông học và may mắn đọc được các bài kệ đạt được Bí mật Thiền tông của các vị Tổ sư thiền xưa. Ngài thường thực hành theo những lời dạy của Đức phật và các vị Tổ, mấy năm trời mà không có kết quả gì. Một hôm, Ngài đem việc này nói cho anh vợ Ngài là Tuệ Trung Thượng Sỹ (tức Trần Quốc Trung) nghe. Tuệ Trung Thượng Sỹ nói:

- Người muốn "Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh", tâm vật lý của mình tự nhiên thanh tịnh, đừng có khởi lên ham muốn thanh tịnh, nếu tập được thuần thục thì tự nhiên được rơi, nhưng pháp môn này người có đại phúc lắm mới được rơi.

Câu nói của Tuệ Trung Thượng Sỹ Ngài nghe rồi để đó. Một hôm, 9 giờ đêm Ngài đi ngủ, trực nhớ lại câu nói ấy, Ngài thực hiện như lời Tuệ Trung Thượng Sỹ, bỗng Ngài được "Rơi vào chỗ mênh mông trống rỗng" gần một canh giờ. Khi trở lại bình thường Ngài có làm bài kệ 44 câu nói lên chỗ tuyệt diệu ấy như sau:

Thiền tông quả thật diệu kỳ

Mấy năm tìm kiếm không gì thấy đâu

Tuệ Trung chỉ nói mấy câu

Thực hành đúng vậy nhận xâu chuỗi vàng.

 

Rơi vào Bể tánh rõ ràng

Hiểu, Nghe, Thấy, Biết rõ ràng không ngăn

Ngày xưa Đức Phật dạy rằng:

Chỉ tâm thanh tịnh nhận rằng quê xưa.

 

Dù cho dụng công sớm trưa

Đến già đến chết cũng chưa thấy gì

Chỉ cần thanh tịnh một khi

Rơi vào Bể tánh cái gì cũng xong.

 

Thiền tông Phật dạy chữ "Không"

Không Quán, không Tưởng không trông Niết bàn

Niết bàn là tịnh thênh thang

Nếu tìm hay kiếm vào đàng trầm luân.

 

Bí mật Thiền tông chỉ "Dừng"

Không theo vật lý là dừng lại ngay

Thiền tông Đức Phật chỉ bày

Sống với thanh tịnh vào ngay Niết bàn.

 

Chỗ này Phật dạy rõ ràng

Không theo vật lý là an muôn đời

Thiền tông thanh tịnh thảnh thơi

Sống với Phật tánh muôn đời bình an.

 

Thiền tông không phải lang thang

Lang thang vật lý, muôn ngàn khổ đau

Loài người không biết nên vào

Vào trong tam giới, cái nào cũng vươn.

 

Đức Phật nhìn thấy rất thương

Thương cho nhân loại không đường thoát thân

Vì vậy Phật dạy tu lần

Đầu tiên Quán Tưởng, chuyển dần Nói hay.

 

Khi nói dưới đất trên mây

Nói hoài không thoát dạy đây Kiếm Tìm

Kiếm Tìm để biết trên Thiên

Tìm ra cho được cũng miền trầm luân.

 

Sau cùng Đức Phật dạy "Dừng"

Luân hồi sinh tử tức thì dừng ngay

Ngày xưa Trẫm cứ Tìm hoài

Nhờ anh Thượng Sỹ vào ngay Niết bàn.

 

Giờ đây Trẫm hết lang thang

Đi Tìm đi Kiếm đầu đàng về quê

Không Kiếm mà thấy đường về

Chỉ cần thanh tịnh về quê tức thì.

 

Khi 44 câu kệ Ngài viết ra xong, có đưa cho Tuệ Trung Thượng Sỹ xem. Tuệ Trung Thượng Sỹ xác nhận là Ngài đã được "Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh", đồng nghĩa Ngài đã vượt qua được cửa "Hải Triều Dương" của chính Ngài. Khi dẹp tan hai lần quân nguyên Mông sang xâm lược nước ta, ngài nhường ngôi cho con lên núi Trúc Lâm Yên Tử lập ra "Phái Thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử" tự đặt tên mình là Điều Ngự Giác Hoàng, còn Hoàng triều, thần dân tôn Ngài là "Phật Hoàng Trần Nhân Tông" và cũng tôn Ngài là Tổ đầu tiên tu theo pháp môn Thiền tông Phật giáo Việt Nam.

Vì sao Ngài được danh hiệu cao quý này?

Một: Vì Ngài đã đạt được "Bí mật Thiền tông" và được "Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh". Căn cứ vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca, hễ người nào tu theo pháp môn Thiền tông mà đạt được hai căn bản trên được phép làm Tổ sư Thiền tông. Vì vậy, danh hiệu của Ngài rất phải.

Hai: Khi Ngài làm Sơ Tổ sư Thiền tông trên núi Trúc Lâm Yên Tử, nhiều người đến hỏi Ngài về pháp môn tu Thiền tông, Ngài nói bài kệ tu Thiền tông 16 câu như sau:

Tu thiền cứ vậy mà tùy duyên

Đói đến thì ăn mệt ngủ liền

Phật tánh trong mình không tìm kiếm

Chỉ tâm thanh tịnh ấy tu thiền.

 

Dụng công tìm kiếm bị đảo điên

Chỉ cần thanh tịnh hết não phiền

Rơi vào Bể tánh là chân phải

Quán tưởng làm chi coi chừng điên.

 

Ngày xưa Đức Phật dạy tu thiền

Tánh mình thanh tịnh tự nhận riêng

Những điều kỳ diệu sẽ thấy liền

Rơi vào Bể tánh hết đảo điên.

 

Dụng công tìm kiếm chỗ linh thiêng

Tu hành như vậy sai trái liền

Tánh mình thanh tịnh là chân phải

Quê xưa chốn cũ nhận ra liền.

 

Ba: Khi sắp tịch, Ngài có công bố ra 200 câu kệ nói về dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông như sau:

Đầu tiên Đức Phật dạy tu thiền

Ma Ha Ca Diếp nhận liền hoa sen

Hoa sen sáng tỏ hơn đèn

Phá tan màn tối nhận liền quê xưa.

 

Thiền tông Đức Phật truyền xưa

Ca Diếp nhận được quê xưa của mình

Ngài thấy như vậy lặng thinh

Chỉ cần mỉm cười Đức Phật truyền trao.

 

Truyền trao mất hẳn chiêm bao

Bước qua hàng rào của Hải Triều Dương

Ca Diếp nhận được âm thầm

Lần lượt truyền người làm Tổ thứ hai.

 

Tổ hai nhận được căn tai

Nhận được cười hoài vì hết trầm luân

A Nan đã biết pháp “Dừng”

Luân hồi sinh tử Ngài đừng chạy theo.

 

Tổ vị Ngài truyền tiếp theo

Thương Na Hòa Tu làm Tổ thứ ba

Tổ ba đã biết nhận ra

Kế đến Cúc Đa nhận ra pháp thiền

 

Thứ năm Đa Ca có duyên

Chính thức nhận liền Tổ vị thứ năm

Đa Ca lặng lẽ âm thầm

Truyền lại pháp thiền ông Di Dá Ca.

 

Vị Tổ thứ sáu nhận ra

Bà Tu Mật, nhận sâu xa nguồn thiền

Thiền tông chính thức được truyền

Cho ông Phật Đà, làm Tổ tiếp theo.

 

Nan Đề, nghe Huyền Phật xưa

Tìm ông Phục Đà, truyền pháp Thiền tông

Tổ chín nhận được ngóng trông

Tìm tổ mười, Tôn Giả thiền ca

 

Ngày xưa Huyền ký Thích Ca

Mười một là Ngài Phú Na được truyền

Phú Na tìm người đủ duyên

Mã Minh mong thiền của Phật Thích Ca.

 

Tổ vị mười hai, nói ra

Mười ba là Tổ Ma La tiếp mình

Ca Tỳ nhận được lặng thinh

Đợi Ngài Long Thọ, cùng mình truyền riêng.

 

Mười lăm Ca Na Đề Bà

Văn hay chữ tốt nhận ra pháp thiền

Rằng Ngài đã được đủ duyên

Long Thọ truyền thiền làm Tổ mười lăm.

 

Lớn tuổi một mình âm thầm

Tìm người hiểu đạo trao phần Thiền tông.

Ở nước Tỳ La có ông

La Hầu Đa La chính tông danh Ngài.

 

Mười lăm Tổ đến nhận ngay

Vị ấy, đáng được nhận ngay nguồn thiền

Mười sáu biết được huyền thiêng

Chính thức được truyền Tổ vị Thiền tông.

 

Xuống Nam gặp được Nan Đề

Hoàng tử Nan Đề biết tủy Thiền Tông

Tổ vị mười bảy là ông

Đi qua khắp xứ cũng mong truyền thiền.

 

Gặp được Già Dạ có duyên

Nên được truyền thiền làm Tổ tiếp theo

Mười chín là ông Cưu Ma

Gia tộc cao quý dòng Bà La Môn

 

Ngài La Đa lại có duyên

Hiểu được gốc thiền của Phật Thích Ca

Vị Tổ mười tám nhớ ra

Ở trong Huyền ký của Phật Thích Ca

 

Mười chín là ông Cưu Ma

Tổ vị tiếp nối Thích Ca lưu truyền

Lớn tuổi Ngài hết trần duyên

Chính thức truyền thiền Tổ vị hai mươi.

 

Nhận thấy Xà Dạ hơn người

Rõ môn thiền học không ai sánh bằng

Tổ trước huyền ký nói rằng

Bà Tu Bàn Đầu làm Tổ tiếp theo.

 

Vì vậy, Tổ trước nghe theo

Truyền ông Bàn Đầu làm Tổ Thiền tông

Tổ vị hai mốt đã xong

Bàn Đầu tìm người để mong tiếp thiền.

 

Tìm người phong cách trao riêng

Thiền tông màu nhiệm linh thiêng xứ này

Ma Noa mong muốn dựng xây

Pháp môn Thiền học tại đây lưu truyền.

 

Hạc Lặc chính thức đủ duyên

Ma Noa truyền thiền trao đủ Thiền tông

Chánh pháp bí mật trong lòng

Có Ngài Sư Tử chờ mong nguồn thiền.

 

Bà La Môn này có đại duyên

Chánh thức nhận thiền làm Tổ hai tư

Tâm ông đã được như như

Tổ Sư Tử được y như lời nguyền

 

Tìm người có đủ phúc duyên

Chánh thức truyền thiền làm Tổ hai lăm

Bà Xá Tư Đa, Kế Tân

Nguyện theo Sư Tử cầu mong pháp thiền.

 

Sư Tử thấy ông đủ duyên

Chuyển giao pháp thiền làm Tổ hai lăm

Hai sáu, Bất Như Mật Đa

Dòng Sát Đế Lợi, lại mong Phật Đà.

 

Phật Đà là của Thích Ca

Vì lòng ham muốn vua cha bằng lằng

Khi Ngài nhận được pháp xong

Bát Nhã Đa La rất mong gặp Ngài.

 

Suy cùng kiếp trước và nay

Có duyên tiền định, nhận ngay pháp thiền

Thiền tông nước Ấn bảo điên

Do vậy, pháp thiền phải đến phương Đông.

 

Vượt sông qua biển đi vòng

Lần theo eo Hồng cập biển Việt Nam

Bồ Đề, hai tám gian nan

Tìm người duyên lớn chuyển sang pháp thiền.

 

Gặp vua Võ Đế trình riêng

Vị vua nói liền, Thầy đã bị điên!

Tổ xuống thuyền, đành ra khơi

Tại đất Bắc Ngụy thong thả nghỉ ngơi.

 

Đông Nhạc mách thời, Thần Quang

Thần Quang, khi nhận được lệ tuôn tràn

Quang trình làng Tổ phương Đông

Tăng Xán bị bệnh, không dám cầu mong.

 

Cầu xin Huệ Khả chữa xong

Bịnh tình khổ sở không mong thứ gì

Ở trong Huyền ký có ghi

Tăng Xán nhận thì Tổ vị ba mươi.

 

Khi nhận Tổ vị vui tươi

Phổ đi khắp chốn người người an vui

Đến khi lớn tuổi tìm người

Để trao Tổ vị cho người tiếp theo.

 

Bất luận người giàu hay nghèo

Miễn nhận đạo mầu của Phật Thích Ca

Đạo Tín tìm ngài hỏi qua

Con làm sao được vượt qua Luân hồi?

 

Tăng Xán, dạy Đạo Tín “Thôi”

Nhiều đời sanh tử dứt rồi với ông

Đạo Tín nhận được thong dong

Con chỉ một lòng phụng thiền Thích Ca

 

Tuổi già lần lượt hiện ra

Tìm người kế tiếp Thích Ca lưu truyền

Hoằng Nhẫn vị Thầy có duyên

Đem về nuôi lớn truyền thiền cho ông.

 

Hoằng Nhẫn, nhận pháp vừa xong

Tìm trong thiên hạ ai mong tu thiền

Do vậy, phổ đi các miền

Tìm người duyên lớn truyền thiền tiếp theo.

 

Có anh bán củi rất nghèo

Nghe người tụng đọc lần theo hỏi liền

Kinh gì lời kệ rất thiêng?

Tôi vừa nghe đến nhận liền “Tánh Không”

 

Hoàng Nhẫn phổ khắp núi sông

Bài kinh tôi đọc là thiền Kim Cang

Một mình khổ sở gian nan

Đông thiền xa quá lên đàng mà đi.

 

Khi đến Tổ hỏi cầu chi?

Con xin làm Phật cầu chi không cầu!

Tổ bảo, không Phật mà cầu

Huệ Năng liền nói, Phật đâu bên ngoài.

 

Ngũ Tổ thấy Năng người tài

Sợ người hãm hại, chỉ ngay nhà trù

Tám tháng Ngài phải lu bu

Giã gạo, gánh nước, không xu không tiền.

 

Ngộ thiền Ngài chỉ biết riêng

Ngũ tổ truyền thiền làm Tổ ba ba

Đến đây Huyền ký Thích Ca

Pháp thiền Thanh tịnh phải sa nơi này.

 

Truyền thiền chấm dứt tại đây

Dòng chảy Nguồn thiền tại đây chảy hoài

Chảy đi khắp chốn trần ai

Chảy về Nam quốc dừng ngay Long Thành.

 

Hôm nay Trẫm nhận rõ rành

Pháp thiền Thanh tịnh trụ thành Thăng Long

Thiền tông không phải dụng công

Chỉ cần thanh tịnh là xong Luân hồi.

 

Thiền tông đơn giản vậy thôi

Nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân

Do vậy, Đức Phật dạy “Dừng”

Không theo vật lý, Luân hồi dừng ngay.

 

Hôm nay tại Yên Tử đài

Ta nay phổ biến ý Ngài Thích Ca

Nếu ai duyên lớn nhận ra

Thiền tông chánh pháp Thích Ca lưu truyền.

 

Vị nào có được đại duyên

Ta sẽ truyền thiền làm tổ tiếp theo

Thiền tông lội suối qua đèo

Theo đường hiểm nghèo để xuống phương Nam.

 

Đất Việt gặp lúc gian nan

Ở yên Trung Việt, đợi an quê nhà

Thiền tông chánh thức bùng ra

Ở tại đất Rồng phổ khắp Năm châu.

 

Thiền tông đến lúc khởi đầu

Xóa đi đạo Cầu, Quán, Tưởng và Xin

Tại đây lời dạy tối linh

Phổ đi thiền học của mình Thích Ca.

 

Các ông nghe kệ của ta

Viết ra Huyền ký Thích Ca lưu truyền

Giúp người hữu phúc đại duyên

Nhận được nguồn thiền là hết trầm luân.

 

Chỉ dạy hậu nhân biết “Dừng”

Vì đây sứ mạng, nhớ đừng lãng quên

Người dân Việt, biết đáp đền

Những lời Phật dạy, đừng quên trong lòng.

 

Phổ đi khắp chốn núi sông

Cho người duyên lớn, cầu mong pháp thiền

Người nhận được hết đảo điên

Biết cách tu thiền của Phật Thích Ca.

 

Thiền tông nước Việt bùng ra

Năm châu bốn biển, nhà nhà an vui

Ai nhận được, tự tươi cười

Vì đã về được, quê tươi của mình.

 

Ông quan Văn hóa Triệu Nhật Trường thắc mắc hỏi Sơ Tổ Trúc Lâm:

Kính thưa Thái thượng hoàng, con có thắc mắc mấy điểm như sau, vậy kính xin Thái thượng hoàng giải đáp cho con.

- Trong nhân gian này có nhiều đạo, sao Thái thượng hoàng lại thích tu theo đạo Phật, không lẽ đạo Phật cao hơn các đạo khác chăng, xin Thái thượng hoàng giải thích cho con cốt yếu của đạo Phật và các đạo khác, mỗi đạo chủ trương như thế nào?

Tổ Điều Ngự trả lời cho ông quan Văn hóa Triệu Nhật Trường:

- Khi ta xem các vị Tổ sư Thiền tông ngộ đạo, ta mới biết rằng, ngộ đạo là hiểu đạo, nhưng hiểu suông là không phải, mà phải được “Rơi vào trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh” thì mới hiểu biết đúng được. Phần này ta khó nói cho ông biết được.

Vì sao vậy?

Ví dụ, hiện ông ở vùng Nhiệt đới, khi ông lên được vùng Bắc Cực, ông cảm nhận được cái lạnh của Bắc Cực. Khi ông về lại vùng Nhiệt đới, người ở vùng Nhiệt đới hỏi ông về cái lạnh ấy như sao, ông có thể nào trả lời được không?

Vì không trả lời được cái lạnh ấy như thế nào cho chuẩn xác được, nên hôm nay ta cũng không thể trả lời cho ông được, nếu ta nói với ông lạnh như thế này hay như thế kia, ông chỉ có suy nghĩ cái lạnh ấy mà thôi; đã là suy nghĩ thì làm sao đúng được. Vì lý do này, nên trên núi ta có cất “Chùa Đồng” ẩn ý là ta muốn nói chỗ này đó. Cũng như khi ta được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, tự ta biết, chứ không thể nói cho ai biết được, nếu ai muốn biết cái lạnh của mùa Đông như thế nào, thì hãy lên “Chùa Đồng” ôm lấy chùa thì sẽ biết. Cũng vậy, ai muốn trong “Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh” như thế nào, hãy thực hành đúng lời Đức Phật dạy, tự mình rơi vào sẽ biết, chứ không ai diễn tả bằng văn tự của thế gian này mà đúng được. Cũng vì không nói đến chỗ chân thật trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, nên Đức Phật mới dạy chỗ được rơi này là “Bất lập văn tự”. Không kinh sách nào viết đúng chân thật được, nên Đức Phật dạy chỗ này là “Giáo ngoại biệt truyền”. Ai được rơi vào trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh rồi mới thấy được tánh mình, Đức Phật gọi là “Trực nhận tánh mình”. Vào đây được rồi mới gọi là “Kiến tánh thành Phật”.

Ông quan Văn hóa Triệu Nhật Trường lại hỏi:

- Kính thưa Thái thượng hoàng, sao con nghe nhiều vị hiện nay, họ xưng mình là Thiền sư, họ nói họ dùng công tu “Thiền tông”, đã thấy, biết được quá khứ vị lai, những vị tu như vậy có đúng là tu Thiền tông không?

Tổ Điều Ngự trả lời:

- Phần này ta cũng ví dụ thực tế cho ông hiểu, như ông hiện giờ đang bị khăn bịt mắt kín vậy, ông nghe ta nói gì, ông chỉ suy nghĩ để hiểu mà thôi, chớ sự thật ông không thấy. Người tự xưng mình là Thiền sư tu dụng công để biết quá khứ vị lai, đây là họ tưởng tượng ra để lừa người, vì ông là quan phụ trách Văn hóa mà còn không biết được, người bình thường làm sao hiểu.

Ông quan Văn hóa đã hiểu thấu lời của Tổ dạy, xin cám ơn và xin Tổ giải thích về tất cả các pháp môn tu nơi thế giới này.

Tổ Điều Ngự Giác Hoàng dạy ông quan Văn hóa:

- Ở thế giới vật lý này, căn bản có các pháp môn tu như sau:

1. Đức Phật Thích Ca dạy có 2 phương pháp:

Phương pháp tu sử dụng vật lý để thành tựu trong vật lý có 5 thứ:

a) Quán, Tưởng, Cầu mong.

b) Lý luận.

c) Nghi, Tìm, Kiếm.

d) Tưởng tượng.

đ) Tích điển.

Không sử dụng vật lý chỉ có 1 thứ:

Chỉ cần để tâm Thanh tịnh khi thuần thục tự nhiên được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh” là xong. Khi vào trong “Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, tự nhiên biết được những gì mà mình muốn biết.

Nói theo bình dân, tu theo đạo Phật cốt để “Thành Phật”.

1. Đạo Tiên: Ai tu theo đạo này là để được “Thành Tiên”. Cốt yếu, người tu theo đạo Tiên là để hưởng sung sướng.

2. Đạo Thánh: Ai tu theo đạo này mục đích là để được “Phong Thánh”.

3. Đạo Thần: Ai tu theo đạo này mục đích là để được “Phong Thần”.

Trên đây là người tu sử dụng vật lý để tu, còn người tu không sử dụng vật lý chỉ có một:

- Thanh tịnh thiền của Đức Phật Thích Ca Văn dạy, mục đích chánh là để trở về quê hương chân thật của mình, chứ không thành bất cứ thứ gì cả.

Tổ Điều Ngự Giác Hoàng dạy thật rõ:

- Sau đây là người tu đúng theo pháp môn Thanh tịnh thiền, tức Thiền tông mà Đức Phật dạy nơi thế giới vật lý này, gồm:

1. Người tu theo pháp môn Thiền tông, không nhận của ai một đồng nào hay bất cứ vật chất gì.

2. Không tập trung nơi đông người.

Vì sao vậy?

- Vì Thiền tông là thiền Thanh tịnh, nếu tập trung đông người sẽ mất thanh tịnh.

3. Người không phải tu pháp môn Thanh tịnh thiền mà mạo là Thanh tịnh thiền, mục đích là “câu” nhiều người đến nghe để có Danh và Lợi thì luật Nhân quả sẽ quật ngã ngay. Điều nay ta đã chứng kiến rất nhiều.

Ông quan Văn hóa Triệu Nhật Trường lại xin hỏi tiếp:

- Kính thưa Thái thượng hoàng, vợ của Thần hiện đang tu pháp môn Tịnh Độ, vậy kính xin Thái thượng hoàng giải thích pháp môn này tu là tu làm sao, Thần xin cám ơn Thái thượng hoàng?

Tổ Điều Ngự Giác Hoàng nói pháp môn tu Tịnh Độ:

- Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn dạy người Giác ngộ và Giải thoát, nhưng Đức Phật dạy trong ẩn ý, do vậy có nhiều người tu sai, ta nói cho ông rõ chữ Tịnh Độ như sau:

+ Tịnh là thanh tịnh.

+ Độ là đưa qua.

Đưa qua đâu?

Vì chúng sanh đang sống trong ồn ào luân chuyển của vật lý, vì vậy phải bị Luân hồi sanh tử!

Còn trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh là nơi sáng suốt trùm khắp.

Vì sao trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh có được như vậy?

Vì trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh tự nhiên có như sau:

1. Điện từ Quang bao trùm tất cả.

2. Trong khắp tất cả đó Đức Phật gọi là “Phật”.

3. Trong khắp tất cả đó có hằng tỷ, hằng tỷ cái Ý.

4. Trong Ý có đầy đủ như:

+ Thấy, lúc nào cũng Thấy, gọi là hằng Thấy.

+ Nghe, lúc nào cũng Nghe, gọi là hằng Nghe.

+ Pháp, tức tiếng, khi nào Ý muốn phát ra tiếng tự nhiên phát ra tiếng.

Trong Ý có cái hay Biết, lúc nào cũng biết gọi là hằng Biết.

Mà các thứ này nằm trong vỏ bọc của Tánh, nên Đức Phật gọi chung là “Phật tánh”, còn trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ Huệ Năng khi Ngài được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh” có nói chỗ này: “Không ngờ Tánh ta tự đầy đủ”.

Tổ Điều Ngự Giác Hoàng Ngài dạy rõ pháp môn tu Tịnh Độ như sau:

- Niệm là nhớ.

- Phật A Di Đà là “Vô lượng thọ, Vô lượng quang, Vô lượng công đức của chính mình”. Khi cái nhớ đó mà mất rồi (vô niệm), tức mình được thanh tịnh, đồng nghĩa điện từ Âm Dương bớt với mình, tức khắc mình được sức hút của điện từ Quang trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh tự động hút mình vào trong đó. Nguyên lý này, Đức Phật dạy Thanh tịnh thiền là Ngài dạy chỗ này, còn người tu Tịnh Độ, Đức Phật dạy đi vòng. Chỗ này, quý vị đạt được “Bí mật Thiền tông” hay được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, họ hiểu chỗ này nên các vị ấy hay nói: “Các ông đừng để Đức Phật lừa mình” là các Ngài nói chỗ này vậy.

Ông quan Văn hóa muốn rõ thông những gì mà ông thắc mắc nên hỏi thêm:

- Kính thưa Thái thượng hoàng, vợ Thần ưa đi “Thọ Bát Quan Trai” do các chùa tổ chức, mỗi lần đi Thọ Bát Quan Trai về, vợ Thần thường hay nói: “Tôi mới vừa đi “Thọ Bát Quan Trai” về, ông đừng có “chọc phá” tôi nghe, nếu ông “chọc phá” tôi, ông sẽ bị tội lút đầu đó!”. Vậy kính xin Thái thượng hoàng dạy cho Thần hiểu “Thọ Bát Quan Trai” như thế nào mới đúng lời Đức Phật dạy?

Tổ Điều Ngự Giác Hoàng trả lời cho ông quan Văn hóa Triệu Nhật Trường về “Thọ Bát Quan Trai” như sau:

- Thọ là nhận.

- Bát là tám.

- Quan là cửa.

- Trai là bữa cơm thanh tịnh.

Đức Phật dạy mục đích bữa cơm thanh tịnh này như sau:

Ai thọ bữa cơm này mà giữ đúng sẽ được phước cho bản thân, gia đình và cả Tổ quốc nữa, còn ai làm sai sẽ bị quả báo nặng nề.

Vì sao vậy?

Vì trong nhân quả bất cứ thứ gì đều phải có 2 chiều cả, chiều phước và chiều họa, người thông về Vật lý học gọi là chiều Âm và chiều Dương.

Người thọ bữa cơm này phải thanh tịnh trong 24 giờ, mà phải giữ đúng 5 giới của một cư sỹ và 3 giới của bản thân như:

1. Thân không được dâm dục.

2. Miệng không được nói chuyện.

3. Ý không được suy nghĩ bất cứ thứ gì.

Pháp “Bát Quan Trai” này chỉ áp dụng cho cư sỹ thôi, còn tu sỹ không được dự.

Vì sao vậy?

Vì người tu sỹ phải thọ 250 giới hoặc 500 giới, trong đó có những giới này rồi, vì vậy không được thọ như cư sỹ.

Lời soạn giả: Chúng tôi sưu tầm thấy Ngài Điều Ngự Giác Hoàng có 2 điều tuyệt hay như sau:

1. Khi làm vua, Ngài là một vị Minh Quân và kiên cường đánh giặc ngoại xâm.

2. Khi Ngài đi tu, Ngài là một vị Tu sỹ thông tất cả những gì mà Đức Phật Thích Ca Văn dạy.

Thật hãnh diện cho nước Việt Nam chúng ta có một vị Tổ sư Thiền thông tất cả đạo và đời.

 

                                                                    ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

https://aseco.com.vn/giay-si-quan/

Chia sẻ:
Giải đáp trực tuyến
Đĩa - sách nói
Xem thêm đĩa - sách nói
video - phim
Xem thêm Video - Phim
Nhiều người quan tâm

Đã tặng 45.000 cuốn sách Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Đã tặng 45.000 cuốn sách Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Tính từ ngày 28 tháng 08 năm 2022 đến ngày 19 tháng 10 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH ĐỂ GIỚI THIỆU VÀ TRUYỀN ĐẠT...

ĐỊNH SINH TUỆ, VẬY TUỆ CÓ PHÁ VỠ ĐƯỢC VÔ MINH KHÔNG?

ĐỊNH SINH TUỆ, VẬY TUỆ CÓ PHÁ VỠ ĐƯỢC VÔ MINH KHÔNG?

Theo như các pháp môn tu hành thì “Định sinh Tuệ”, vậy Tuệ có...

Căn cứ vào tiêu chuẩn nào để biết được người có đạo đức và người không có đạo đức?

Căn cứ vào tiêu chuẩn nào để biết được người có đạo đức và người không có đạo đức?

Căn cứ vào tiêu chuẩn nào để biết được người có đạo đức...

VÔ MINH DẪN CHÚNG SINH ĐI LUÂN HỒI VÀ VÔ MINH LÀ NHÂN ĐẦU TIÊN SINH RA CÁC NHÂN KHÁC TRONG CHUỖI THẬ

VÔ MINH DẪN CHÚNG SINH ĐI LUÂN HỒI VÀ VÔ MINH LÀ NHÂN ĐẦU TIÊN SINH RA CÁC NHÂN KHÁC TRONG CHUỖI THẬ

Trong kinh, Đức Phật dạy: Vô minh dẫn chúng sanh đi Luân hồi và Vô...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

Mê tín dị đoan gây ra những thiệt hại lớn và hậu quả xấu cho...

KỶ NIỆM 1 NĂM NGÀY CÔNG BỐ BẢN QUYỀN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

KỶ NIỆM 1 NĂM NGÀY CÔNG BỐ BẢN QUYỀN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa,...

HOA ƯU ĐÀM

HOA ƯU ĐÀM

Tôi đọc trong kinh thấy Đức Phật có nói tới hoa Ưu Đàm, vậy hoa...

VỊ PHẬT RA ĐỜI ĐỂ CHUYỂN PHÁP LUÂN, VẬY CHUYỂN PHÁP LUÂN LÀ CHUYỂN NHỮNG GÌ?

VỊ PHẬT RA ĐỜI ĐỂ CHUYỂN PHÁP LUÂN, VẬY CHUYỂN PHÁP LUÂN LÀ CHUYỂN NHỮNG GÌ?

Trước kia tôi tu theo Pháp môn Tịnh Độ tông, tôi đọc trong kinh sách...

HÌNH TƯỢNG TAY NHỮNG VỊ PHẬT THỦ ẤN KHÁC NHAU CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO

HÌNH TƯỢNG TAY NHỮNG VỊ PHẬT THỦ ẤN KHÁC NHAU CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tôi là Phạm Quang Huy, sinh năm...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG NHẬN QUÀ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG NHẬN QUÀ

Kính thưa: Quý Độc giả và quý Phật tử gần xa! Từ khi Thiền...

LẤY TIỀN PHÚNG ĐIẾU TẠO NGHIỆP CÔNG ĐỨC CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

LẤY TIỀN PHÚNG ĐIẾU TẠO NGHIỆP CÔNG ĐỨC CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tôi là Nguyễn Văn Cung, sinh...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN THIỀN TÔNG “Ở TRONG THANH TỊNH LÂU ĐIÊN”

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN THIỀN TÔNG “Ở TRONG THANH TỊNH LÂU ĐIÊN”

Tôi là Phạm Quốc Huy, cư ngụ: Tổ 3, Khu 3, phường Bãi Cháy, thành...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

Căn cứ Điều 20, Luật Sở hữu trí tuệ số: 50/2005/QH11:

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Căn cứ Điều 20, Luật Sở hữu trí tuệ số: 50/2005/QH11: “Điều...

TẠI SAO LOÀI CÔ HỒN KHÔNG PHẢI TRẢ NHÂN QUẢ

TẠI SAO LOÀI CÔ HỒN KHÔNG PHẢI TRẢ NHÂN QUẢ

Muôn loài phải đi hưởng Nghiệp, hoặc đi trả Nghiệp (trả Nhân...

XƯA CON MÊ CON NHỜ THẦY ĐỘ NAY CON ĐÃ NGỘ CON TỰ ĐỘ CON

XƯA CON MÊ CON NHỜ THẦY ĐỘ NAY CON ĐÃ NGỘ CON TỰ ĐỘ CON

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tôi là Bùi Thị Lý, cư ngụ...

92 CÂU KỆ DÒNG CHẢY CỦA MẠCH NGUỒN THIỀN TÔNG, CŨNG LÀ CÁCH TU THIỀN TÔNG

92 CÂU KỆ DÒNG CHẢY CỦA MẠCH NGUỒN THIỀN TÔNG, CŨNG LÀ CÁCH TU THIỀN TÔNG

Hoa Thiền Thầy dạy núi Linh Ngọc, vàng, châu, báu không hơn Hoa...

NGƯỜI ĐÃ HIỂU ĐẠO TRỞ LẠI SỐNG VỚI ĐỜI

NGƯỜI ĐÃ HIỂU ĐẠO TRỞ LẠI SỐNG VỚI ĐỜI

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh, tôi là Vũ Thị Họp, địa chỉ...

CÚNG DƯỜNG CHO 100.000.000 TAM THẾ CHƯ PHẬT KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO VỊ ĐẠO NHÂN VÔ NIỆM, VÔ TRỤ, V

CÚNG DƯỜNG CHO 100.000.000 TAM THẾ CHƯ PHẬT KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO VỊ ĐẠO NHÂN VÔ NIỆM, VÔ TRỤ, V

Kinh Tứ Thập Nhị Chương, ở Chương XI Đức Phật dạy rằng: “...Cúng...

NHÓM PHẬT GIA THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH HỎI 09 CÂU

NHÓM PHẬT GIA THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH HỎI 09 CÂU

Phật gia Đào Thị Biển, cư ngụ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường 5,...

TRUNG ẤM THÂN RƠI RA KHỎI LỰC HÚT CỦA TRÁI ĐẤT BAO NHIÊU KM THÌ GẶP ĐƯỢC HOA TIÊU CỦA VỊ PHẬT

TRUNG ẤM THÂN RƠI RA KHỎI LỰC HÚT CỦA TRÁI ĐẤT BAO NHIÊU KM THÌ GẶP ĐƯỢC HOA TIÊU CỦA VỊ PHẬT

Phật gia Đoàn Thị Dung, địa chỉ: Số nhà 69, Tổ 1, Khu 1, Phường...

NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN THIỆN TRONG ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO

NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN THIỆN TRONG ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tên tôi là Nguyễn Thị Ái,...

PHÁP TRẦN MẠNH NHƯ THẾ NÀO MÀ THẬP LOẠI THÁNH KHÔNG DÁM LÀM HOA TIÊU GIẢ?

PHÁP TRẦN MẠNH NHƯ THẾ NÀO MÀ THẬP LOẠI THÁNH KHÔNG DÁM LÀM HOA TIÊU GIẢ?

Tôi là Phật gia Đỗ Phạm Thị Dung ngụ tại Khu 2, phường Hồng Hà,...

THÔNG BÁO  Về việc tặng sách  “5 CẤU TRÚC VÀ CÔNG THỨC GIẢI THOÁT”

THÔNG BÁO Về việc tặng sách “5 CẤU TRÚC VÀ CÔNG THỨC GIẢI THOÁT”

Đức Phật Thích Ca Văn dạy “Năm Cấu trúc và Công thức Giải thoát”...

TÔI THƯỜNG NGHE TRONG ĐẠO PHẬT NÓI CÂU “TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO”

TÔI THƯỜNG NGHE TRONG ĐẠO PHẬT NÓI CÂU “TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO”

Tôi là Phạm Quốc Huy, cư ngụ: Tổ 3, Khu 3, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ...

VỊ THIỆN TRI THỨC CÓ TỪ THỜI NÀO? VỊ THIỆN TRI THỨC VỚI NGƯỜI CÓ NHIỆM VỤ LÀ MỘT HAY LÀ HAI?

VỊ THIỆN TRI THỨC CÓ TỪ THỜI NÀO? VỊ THIỆN TRI THỨC VỚI NGƯỜI CÓ NHIỆM VỤ LÀ MỘT HAY LÀ HAI?

Kính gửi Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Đinh Văn Ba, hiện ở...

PHẬT VÀ CHÚNG SANH TÁNH THƯỜNG RỖNG LẶNG, ĐẠO CẢM THÔNG KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

PHẬT VÀ CHÚNG SANH TÁNH THƯỜNG RỖNG LẶNG, ĐẠO CẢM THÔNG KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Tôi là Bùi Thị Lý, cư ngụ tại Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12,...

CHÁNH ĐẠO VÀ TÀ ĐẠO 

CHÁNH ĐẠO VÀ TÀ ĐẠO 

 Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh!    Tôi là Đinh Văn Ba, cư...

TÁNH PHẬT ĐANG ĐI THEO DÒNG THIỀN TÔNG TỰ MÌNH CÓ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐANG ĐI ĐÚNG HOẶC SAI KHÔNG

TÁNH PHẬT ĐANG ĐI THEO DÒNG THIỀN TÔNG TỰ MÌNH CÓ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐANG ĐI ĐÚNG HOẶC SAI KHÔNG

Phật gia Đào Thị Biển, cư ngụ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường 5,...

CÓ HAY LÀ KHÔNG VIỆC TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

CÓ HAY LÀ KHÔNG VIỆC TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Đinh Văn Ba, cư ngụ...

TÁM MƯƠI BỐN NGÀN ẢO TƯỞNG XIN GIẢI THÍCH RÕ CON SỐ VÀ Ý NGHĨA

TÁM MƯƠI BỐN NGÀN ẢO TƯỞNG XIN GIẢI THÍCH RÕ CON SỐ VÀ Ý NGHĨA

Anh: Từ Đức Hùng, Địa chỉ: Số 22 ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính,...

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG CÓ CẦN GIỮ GIỚI ĂN CHAY VÀ KHIÊM NHƯỜNG VỚI MỌI NGƯỜI KHÔNG

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG CÓ CẦN GIỮ GIỚI ĂN CHAY VÀ KHIÊM NHƯỜNG VỚI MỌI NGƯỜI KHÔNG

Anh Lê Đức, Địa chỉ: Buôn Trấp, Xã Ea H’Ding, huyện Cư M’gar...

NGƯỜI KHÔN VÀ NGƯỜI KHÔNG KHÔN SAO KHÔNG THẤY NÓI TỚI NGƯỜI TỐT VÀ NGƯỜI XẤU

NGƯỜI KHÔN VÀ NGƯỜI KHÔNG KHÔN SAO KHÔNG THẤY NÓI TỚI NGƯỜI TỐT VÀ NGƯỜI XẤU

Tôi là Vũ Thị Thúy, cư ngụ tại: Số nhà 3, Tổ 53, Khu 5, Phường...

Chất lượng tinh cha noãn mẹ và tổng nghiệp có quan hệ và ảnh hưởng gì đến nhau

Chất lượng tinh cha noãn mẹ và tổng nghiệp có quan hệ và ảnh hưởng gì đến nhau

Phật gia Thiền tông Nguyễn Đức Hải, Địa chỉ: Số 1 tổ 8 khu 9...

Người như tôi thì phải làm thế nào để bước chân vào tu Giác ngộ và Giải thoát. Tôi có cần tới nơi nà

Người như tôi thì phải làm thế nào để bước chân vào tu Giác ngộ và Giải thoát. Tôi có cần tới nơi nà

Tôi tên Lê Đình Dương, ở Quảng Trạch, Quảng Bình, SĐT: 0985.203.809...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Mật Chú tông

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Mật Chú tông

Đạo Phật pháp môn Mật Chú tông: Cũng gọi là “Niệm Chú”: Hình...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Tịnh Độ tông

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Tịnh Độ tông

Đạo Phật pháp môn Tịnh Độ tông: Cũng gọi là “Niệm Phật”:...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Đại thừa

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Đại thừa

Đạo Phật pháp môn Đại thừa: Cũng gọi là “Phát triển”: Hình...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Trung thừa

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Trung thừa

Đạo Phật pháp môn Trung thừa: Cũng gọi là “Triết lý Phật Thích...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Tiểu thừa

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Tiểu thừa

Đạo Phật pháp môn Tiểu thừa: Cũng gọi là “Nguyên thủy” hay...

Như Lai dạy bài pháp đầu tiên và thành lập ra đạo Phật

Như Lai dạy bài pháp đầu tiên và thành lập ra đạo Phật

Như Lai dạy bài pháp “Bụi trần” cho năm anh em ông Kiều Trần Như...

Như Lai ngồi 49 ngày tại gốc cây Bồ Đề, để kiểm tra lại năng lực của Người toàn năng toàn giác

Như Lai ngồi 49 ngày tại gốc cây Bồ Đề, để kiểm tra lại năng lực của Người toàn năng toàn giác

Trước khi Như Lai dạy đạo, Như Lai phải kiểm tra lại năng lực...

Tôi nghe nói Thiền tông gia Đức Tịnh đã làm rất nhiều việc cho Chùa Tân Diệu và Thầy Nguyễn Nhân như

Tôi nghe nói Thiền tông gia Đức Tịnh đã làm rất nhiều việc cho Chùa Tân Diệu và Thầy Nguyễn Nhân như

Phật gia Thiền tông Trịnh Văn Ước hỏi: Thiền tông Gia Đức Tịnh...

Trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Đức Phật có dạy công thức nào để tiêu trừ virus Covid-19

Trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Đức Phật có dạy công thức nào để tiêu trừ virus Covid-19

Phật gia Thiền tông Trịnh Văn Ước, sinh năm 1989. Địa chỉ: Khánh...

Tại sao Thiền Tông Gia Đức Tịnh trả lại bằng Thiền Tông Gia

Tại sao Thiền Tông Gia Đức Tịnh trả lại bằng Thiền Tông Gia

Chị Đỗ Thị Minh Sương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng...

Tại sao Thiền tông Gia Đức Tịnh lại qua mặt Thầy để công bố Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Tại sao Thiền tông Gia Đức Tịnh lại qua mặt Thầy để công bố Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Chị Đỗ Thị Minh Sương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng...

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu Tổ chức, Cá nhân có nhiệm vụ công bố

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu Tổ chức, Cá nhân có nhiệm vụ công bố

Phật tử Thiền tông Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1977. Trú tại: Tổ 24,...

Người Có Nhiệm Vụ

Người Có Nhiệm Vụ

Phật gia Thiền tông Nguyễn Thị Ái, sinh năm 1964. Đ/c: Số 38 đường...

Nội dung của Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu phần

Nội dung của Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu phần

Phật tử Thiền tông Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1977. Trú tại: Tổ 24,...

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông tại sao Thiền gia Đức Tịnh không xin cấp phép xuất bản

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông tại sao Thiền gia Đức Tịnh không xin cấp phép xuất bản

Phật tử Thiền tông Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1977. Trú tại: Tổ 24,...

Như Lai được mẹ Ma Da sinh ra

Như Lai được mẹ Ma Da sinh ra

Tánh Phật của Như Lai không quên, nên khi mẹ Ma Da sinh Như Lai ra tại...

Có phải Thiền tông gia Đức Tịnh, ủng hộ xong rồi đăng lên để kiếm Danh hay không

Có phải Thiền tông gia Đức Tịnh, ủng hộ xong rồi đăng lên để kiếm Danh hay không

Chị Đỗ Thị Minh Sương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng...

Ai để quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông đó trong nhà sẽ gặp tai họa khủng khiếp

Ai để quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông đó trong nhà sẽ gặp tai họa khủng khiếp

Phật gia Thiền tông Nguyễn Thị Ái, sinh năm 1964. Đ/c: Số 38 đường...

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Thiền Gia Đức Tịnh có từ bao giờ và nguồn gốc từ đâu

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Thiền Gia Đức Tịnh có từ bao giờ và nguồn gốc từ đâu

Phật gia Thiền tông Đào Thị Nhuận, sinh năm 1952. Trú tại: SN 15,...

Công đức và Công đức sáng được hình thành như thế nào

Công đức và Công đức sáng được hình thành như thế nào

Thiền Gia Thanh Bình, Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi,...

Pháp trần là gì

Pháp trần là gì

Thiền Gia Thanh Bình, Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi,...

Kinh Vô Tự

Kinh Vô Tự

Phật gia Thiền tông: Đặng Văn Hậu, Địa chỉ: 20 Phạm Thị Hối,...

NGUỒN GỐC GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

NGUỒN GỐC GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông xuất phát từ Chư Phật ở Phật giới,...

Nước trăm ngàn con sông đều chảy ra biển, mà nước biển chỉ có một vị mặn

Nước trăm ngàn con sông đều chảy ra biển, mà nước biển chỉ có một vị mặn

Anh Lê Đức, Địa chỉ: Buôn Trấp, Xã Eahding, Cumga, Đaklak, SĐT: 0335.834.669,...

HỎI 30 NGƯỜI TRỞ VỀ PHẬT GIỚI CÒN LẠI 70 NGƯỜI ĐI ĐÂU

HỎI 30 NGƯỜI TRỞ VỀ PHẬT GIỚI CÒN LẠI 70 NGƯỜI ĐI ĐÂU

Tôi là Bùi Thị Lý, Cư ngụ tại Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12,...

TÁNH PHẬT ĐẦU TIÊN VÀO MƯỢN THÂN NGƯỜI LÀM SAO ĐỂ GẶP ĐƯỢC THIỀN TÔNG

TÁNH PHẬT ĐẦU TIÊN VÀO MƯỢN THÂN NGƯỜI LÀM SAO ĐỂ GẶP ĐƯỢC THIỀN TÔNG

Kính thưa Thiền tông Gia Đức Tịnh, tôi tên là Vũ Thị Thúy, cư ngụ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH GIÁO LÝ VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH GIÁO LÝ VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI THIỀN TÔNG

Kính thưa quý Độc giả và Phật tử, chúng tôi xin thông báo đến...

Hỏi 49 Năm Đức Phật Không Nói Một Lời Nào

Hỏi 49 Năm Đức Phật Không Nói Một Lời Nào

Cô Vương Thị Nga, ngụ tại: Số nhà 37, Đường Số 2, Khu phố Thống...

Hỏi Ngoài Ta Tìm Phật Ắt Theo Tà, Lấy Sắc Cầu Ta, Gặp Phật Giết Phật Gặp Ma Giết Ma

Hỏi Ngoài Ta Tìm Phật Ắt Theo Tà, Lấy Sắc Cầu Ta, Gặp Phật Giết Phật Gặp Ma Giết Ma

Kính thưa Thiền tông Gia Đức Tịnh. Tôi là Nguyễn Thị Ái, trú tại:...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG GIÁO LÝ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG GIÁO LÝ

 Từ ngày 23/04/2020 tới ngày 04/06/2020 chúng tôi và những vị có Tâm...

Đề Nghị Thiền Tông Gia Đức Tịnh Tranh Luận Với Soạn Giả Nguyễn Nhân

Đề Nghị Thiền Tông Gia Đức Tịnh Tranh Luận Với Soạn Giả Nguyễn Nhân

Tôi là Đinh Văn Ba, cư ngụ tại Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12,...

Một Tay Đồ Tể Buông Đao Tạo Công Đức Thành Phật

Một Tay Đồ Tể Buông Đao Tạo Công Đức Thành Phật

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Phạm Quang Huy, Địa...

Hỏi về Chín loại Thiền và làm sao để tặng Giáo Lý cho người khác mà không vi phạm pháp luật

Hỏi về Chín loại Thiền và làm sao để tặng Giáo Lý cho người khác mà không vi phạm pháp luật

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Đinh Văn Ba, Cư ngụ...

Hoa Tiêu Vị Thần Hỏi Trung Ấm Thân và Hô Buông

Hoa Tiêu Vị Thần Hỏi Trung Ấm Thân và Hô Buông

Phật gia Đào Thị Biển, địa chỉ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường...

Về Phật Giới Thành Phật Rồi Còn Tạo Công Đức Được Nữa Không

Về Phật Giới Thành Phật Rồi Còn Tạo Công Đức Được Nữa Không

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Bùi Thị Lý, cư ngụ...

Bị Chửi Sao Không Thấy Phản Ứng Gì

Bị Chửi Sao Không Thấy Phản Ứng Gì

Anh: Phạm quốc Huy, Địa chỉ: Tổ 3, khu 3, phường Bãi Cháy, Thành...

Thực Hành Như Thế Nào Cho Đúng Nhất Tự Thiền

Thực Hành Như Thế Nào Cho Đúng Nhất Tự Thiền

Phật gia Đào Thị Biển, địa chỉ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường...

Trả Lời Thiền Tông Cho Người Hỏi Bị Đứng Hình

Trả Lời Thiền Tông Cho Người Hỏi Bị Đứng Hình

Phật tử Thiền tông Hoàng Thị Thuật, Trú quán tại: Thôn Hữu Cần,...

Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và Hình Tượng Người Mù Sờ Voi

Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và Hình Tượng Người Mù Sờ Voi

Phật gia Đoàn Thị Dung, Địa chỉ: Số nhà 69, Tổ 1, Khu 1, Phường...

Hỏi về truyền thiền và khi nào mới truyền thiền

Hỏi về truyền thiền và khi nào mới truyền thiền

Thiền Gia Thanh Bình, Địa chỉ: Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường...

Tu theo Đạo Phật Thiền Tông của Như Lai nếu không có Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông là tu mù

Tu theo Đạo Phật Thiền Tông của Như Lai nếu không có Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông là tu mù

Phật gia Vũ Thị Hợp, Địa chỉ: Số 230 Tổ 12, Buôn Kotam, Xã Ea tu,...

Phải biết Như Lai là người như thế nào mà dạy Đạo Phật Pháp môn Thiền tông này

Phải biết Như Lai là người như thế nào mà dạy Đạo Phật Pháp môn Thiền tông này

Phật gia Phạm Văn Mẩm, Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Chánh Phú Hòa,...

Môn đồ giả tu theo Đạo của Như Lai và những người tu theo Đạo của Như Lai

Môn đồ giả tu theo Đạo của Như Lai và những người tu theo Đạo của Như Lai

Tôi là Phật tử Thiền tông Phạm Đức Thắng, địa chỉ tại xã...

HỎI VỀ 5 TRÁI ĐẤT CÒN LẠI

HỎI VỀ 5 TRÁI ĐẤT CÒN LẠI

Anh Trần Hoài Nam. Cư ngụ tại 117 đường 2, Phường Phước Bình,...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19

Ngày 16 tháng 04 năm 2020, Thiền tông Gia Đức Tịnh đã ủng hộ 50.000.000đ...

Tại sao lại thành lập công ty mà lại để tên là công ty Thiền Tông Đất Rồng

Tại sao lại thành lập công ty mà lại để tên là công ty Thiền Tông Đất Rồng

Thiền Gia Thanh Bình, Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi,...

THÔNG BÁO TẶNG SÁCH GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO TẶNG SÁCH GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Để giúp quý vị muốn tìm hiểu về Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông...

NHƯ LAI DẠY CÔNG THỨC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

NHƯ LAI DẠY CÔNG THỨC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

Học thuộc và thực hành đúng theo “Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông”...

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

 Để giúp quý vị được thuận tiện trong việc tìm hiểu về Giác...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀO GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀO GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Kính thưa quý vị:  Vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, CỤC BẢN QUYỀN TÁC...

THIỀN TÔNG GIA ĐỨC TỊNH TRẢ LỜI CÁC PHẬT TỬ VÀ ĐỘC GIẢ NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2020

THIỀN TÔNG GIA ĐỨC TỊNH TRẢ LỜI CÁC PHẬT TỬ VÀ ĐỘC GIẢ NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2020

THIỀN TÔNG GIA ĐỨC TỊNH TRẢ LỜI CÁC PHẬT TỬ VÀ ĐỘC GIẢ HỎI...

Tôi nghe Thiền tông Gia Đức Tịnh giải đáp ngày 27 tháng 03 năm 2020 có nhắc tới câu y Pháp bất y nhâ

Tôi nghe Thiền tông Gia Đức Tịnh giải đáp ngày 27 tháng 03 năm 2020 có nhắc tới câu y Pháp bất y nhâ

 Ông Nguyễn Đức Toản, Địa chỉ: Tổ dân phố Giáp Nhất, phường...

Tôi đọc trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, sao không thấy chỗ nào chỉ tu Thanh tịnh, Rỗng lặng, Hằng

Tôi đọc trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, sao không thấy chỗ nào chỉ tu Thanh tịnh, Rỗng lặng, Hằng

Anh David Hoai, Địa chỉ : 234 (số mới 298) Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO V/v: TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO LÝ ĐẠO...

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Ban tổ chức Lễ công bố Bản quyền Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông...

TP Hồ Chí Minh: Thiền tông Gia Đức Tịnh hỗ trợ Bệnh viện dã chiến chống dịch virus Corona 100.000.00

TP Hồ Chí Minh: Thiền tông Gia Đức Tịnh hỗ trợ Bệnh viện dã chiến chống dịch virus Corona 100.000.00

Chiều ngày 10/2, Thiền tông Gia Đức Tịnh, cư trú tại 443/9, đường...

TRẢ LỜI ÔNG PHẠM CÔNG TRÌNH PHÓNG VIÊN BÁO NGƯỜI CAO TUỔI, BÁO ĐIỆN TỬ NGÀY MỚI ONLINE

TRẢ LỜI ÔNG PHẠM CÔNG TRÌNH PHÓNG VIÊN BÁO NGƯỜI CAO TUỔI, BÁO ĐIỆN TỬ NGÀY MỚI ONLINE

Tôi tên là PHẠM CÔNG TRÌNH,  phóng viên Báo Người cao tuổi, báo...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NHẤT

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NHẤT

 1. Ngài Ma Ha Ca Diếp (Mahakasyapa), lớn hơn Đức Phật 1 tuổi, là...

ĐẠO PHẬT CÓ 6 PHÁP MÔN TU

ĐẠO PHẬT CÓ 6 PHÁP MÔN TU

Đạo Phật, là do người Toàn năng Toàn giác lập ra có 6 pháp môn...

ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG TỰ NHIÊN CỦA TAM GIỚI

ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG TỰ NHIÊN CỦA TAM GIỚI

ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG TỰ NHIÊN CỦA TAM GIỚI

CẤU TẠO THÂN CỦA MỘT CON NGƯỜI

CẤU TẠO THÂN CỦA MỘT CON NGƯỜI

CẤU TẠO THÂN CỦA MỘT CON NGƯỜI

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU RÕ

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU RÕ

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU RÕ

NGƯỜI MUỐN TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI CÓ NHỮNG TIÊU CHUẨN NHƯ SAU

NGƯỜI MUỐN TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI CÓ NHỮNG TIÊU CHUẨN NHƯ SAU

NGƯỜI MUỐN TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI CÓ NHỮNG TIÊU CHUẨN...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI

2. Ngài A Nan Đà (Ananda), nhỏ hơn Đức Phật 30 tuổi, con của vua Hộc...

KÍNH BẠCH ĐỨC THẾ TÔN; CON CHÓ CÓ PHẬT TÁNH KHÔNG?

KÍNH BẠCH ĐỨC THẾ TÔN; CON CHÓ CÓ PHẬT TÁNH KHÔNG?

Ông Lã Thiện Hiện trình thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA

3. Tổ Thương Na Hòa Tu (Sanakavasa), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn...

VỊ TỔ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TƯ

VỊ TỔ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TƯ

4. Ngài Ưu Ba Cúc Đa (Upagupta), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 98...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NĂM

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NĂM

 5. Tổ Đề Đa Ca (Dhrtaka) Thông Chơn Lượng, Ngài sanh sau Đức Phật...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ SÁU

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ SÁU

6. Tổ Di Dá Ca (Miccaka), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 180 năm,...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BẢY

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BẢY

 7. Tổ Bà Tu Mật (Vasumita), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 231...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TÁM

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TÁM

  8. Tổ Phật Đà Nan Đề (Buddhanandi), sanh sau Đức Phật nhập Niết...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ CHÍN

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ CHÍN

   9. Tổ Phục Đà Mật Đa (Buddhamitra), sanh sau Đức Phật nhập Niết...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI

10. Tổ Hiếp Tôn Giả (Parsvika), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT

 11. Tổ Phú Na Dạ Xa (Punyatasas), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI HAI

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI HAI

12. Tổ Mã Minh (Asvaghosha), trong dòng thiền gọi ngài là Bồ Tát. Sanh...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI BẢY

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI BẢY

Tổ Tăng Già Nan Đề (Sanghanandi)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI MỐT

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI MỐT

Tổ Bà Tu Bàn Đầu (Vasubandhu)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI SÁU

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI SÁU

Tổ Bất Như Mật Đa (Punyamitra)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI TÁM

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI TÁM

Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI TƯ

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI TƯ

Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng
Đăng ký nhận tin

ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

CHÙA PHẬT THIỀN TÔNG

THIỀN TÔNG PHẬT GIÁO