Banner mobi
TRƯỚC KHI DẠY ĐẠO NHƯ LAI PHẢI NGỒI THIỀN 49 NGÀY TẠI GỐC CÂY BỒ ĐỀ ĐỂ KIỂM TRA LẠI NĂNG LỰC CỦA 1 V

Lượt xem:4193

TRƯỚC KHI DẠY ĐẠO NHƯ LAI PHẢI NGỒI THIỀN 49 NGÀY TẠI GỐC CÂY BỒ ĐỀ ĐỂ KIỂM TRA LẠI NĂNG LỰC CỦA 1 VỊ PHẬT COI CÓ CÒN ĐÚNG NỮA HAY KHÔNG

Như Lai ngồi Thiền 49 ngày tại gốc cây Bồ Đề:

Như Lai là một “người Toàn năng Toàn giác”, đã được Đức Phật Nhiên Đăng dạy cho Như Lai “thành Phật” ở Nội Viện cung Trời Đâu Suất Đà và thọ ký cho Như Lai, khi về Nam Diêm Phù Đề thành Phật hiệu là Thích Ca Văn, tức Thích Ca viết ra Kinh và Sách để dạy, do vậy, trước khi Như Lai dạy Đạo, Như Lai phải kiểm tra lại năng lực của 1 vị Phật coi có còn đúng nữa hay không, vì thế nên, Như Lai phải tuần tự kiểm tra lại từng giai đoạn trong vòng 49 ngày:

Giai đoạn 1: Từ ngày 1 đến ngày 9, Như Lai kiểm tra lại sự hiểu biết về “Quy luật vật lý” của 1 vị Phật, coi có còn đúng nữa hay không? “Như Lai kiểm tra lại sự hiểu biết về Quy luật vật lý của vị Phật, còn rất đúng”.

Giai đoạn 2: Từ ngày 10 đến ngày 19, Như Lai kiểm tra lại “Tam Minh”, của 1 vị Phật, coi có còn đúng nữa hay không? “Như Lai kiểm tra lại thì Tam Minh của vị Phật, còn rất đúng”.

Giai đoạn 3: Từ ngày 20 đến ngày 29, Như Lai kiểm tra lại “Lục Thông”, của 1 vị Phật, coi có còn đúng nữa hay không? “Như Lai kiểm tra lại, thì Lục Thông của vị Phật, còn rất đúng”.

Giai đoạn 4: Từ ngày 30 đến ngày 39, Như Lai kiểm tra lại sự hiểu biết về “Tứ Vô Sở Quý” và “Tứ Sở Quý” của 1 vị Phật, coi có còn đúng nữa hay không? “Như Lai kiểm tra lại, thì sự hiểu biết về Tứ Vô Sở Quý và Tứ Sở Quý của vị Phật, còn rất đúng”.

Giai đoạn 5: Từ ngày 40 đến ngày 49, Như Lai kiểm tra lại “Thập Bát Bất Động” của 1 vị Phật, coi có còn đúng nữa hay không? “Như Lai kiểm tra lại, thì Thập Bát Bất Động của vị Toàn năng Toàn giác tức Toàn lực về vật lý gọi là Thần thông của 1 vị Phật, còn rất đúng”.

Như Lai dạy rõ 5 giai đoạn nói trên:

1. Giai đoạn 1: Quy luật vật lý, tức điện từ Âm Dương:

 - Điện từ Âm có nhiệm vụ hút vào.

 - Điện từ Dương có nhiệm vụ đẩy ra.

Điện từ Âm Dương này có công năng như sau:

a) Điện từ Âm:

Có công năng hút các Vật thể lại:

- Lớn lao là Bầu tròn Tam giới.

- Nhỏ hơn là 1 Bầu tròn Hoàn đạo.

- Nhỏ hơn nữa là 1 Hành tinh.

- Nhỏ hơn nữa là 1 Vật thể.

- Nhỏ nhỏ hơn nữa là 1 Nguyên tử.

- Nhỏ hơn nữa là 1 Điện tử.

b) Điện từ Dương:

Có công năng đẩy các Vật thể không cho va chạm nhau:

- Lớn lao là Bầu tròn Tam giới.

- Nhỏ hơn là 1 Bầu tròn Hoàn đạo.

- Nhỏ hơn nữa là 1 Hành tinh.

- Nhỏ hơn nữa là 1 Vật thể.

- Nhỏ nhỏ hơn nữa là 1 Nguyên tử.

- Nhỏ hơn nữa là 1 Điện tử.

Nói tóm lại, ở trong 1 Tam giới, dù lớn hay nhỏ đều phải do điện từ Âm Dương chi phối bởi lực Hút vào và Đẩy ra.

Nhờ lực Hút và Đẩy của điện từ Âm Dương nên:

- Tam giới mới tồn tại được.

- Hành tinh mới Luân hồi được.

- Loài Người và các loài, mới sống và sinh sản ra được. V.v...

2. Giai đoạn 2: Tam minh, tức Ba cái sáng:

a) Thiên nhãn minh: Thấy được khắp trong 1 Tam giới hay còn gọi là một Thái dương hệ.

b) Túc mạng minh: Biết được đầy đủ con người và Vạn vật trong 1 Tam giới.

c) Lậu tận minh: Biết được tận cùng vật chất và tinh thần của một con người ở Trái đất cũng như trong 1 Tam giới.

3. Giai đoạn 3: Lục thông, tức 6 cái thông:

- Ý thông suốt.

- Thân thông suốt.

- Mắt thông suốt.

- Tai thông suốt.

- Mũi thông suốt.

- Miệng thông suốt.

4. Giai đoạn 4: “Tứ Vô Sở Quý” và “Tứ Sở Quý”:

a) Tứ Vô Sở Quý:

- Tứ Vô Sở Quý, tức cái Thân Tứ đại của con Người nó là nhơ nhớp, không Quý, vì dùng nó làm những việc tạo Nghiệp để Luân hồi, thì phải theo quy luật của vật lý điện từ Âm Dương là: Thành, Trụ, Hoại, Diệt, do vậy, nó không Quý.

b) Tứ Sở Quý:

- Tứ Sở Quý, tức cái Thân Tứ đại của con Người nó là rất Quý, vì nhờ Thân Tứ đại nhơ nhớp này, để tạo ra “Nghiệp Công đức”, đem khối Nghiệp Công đức tạo được, thoát ra ngoài quy luật của vật lý điện từ Âm Dương vào Phật giới, điện từ Quang trong Phật giới chiếu vào khối Nghiệp Công đức, liền định hình ra một “Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh”, từ trong Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh đó, một “Kim Thân Phật” được sanh ra, Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật, thành là một vị Phật Toàn năng Toàn giác, vì thế nên, nó rất Quý.

5. Giai đoạn 5: Thập Bát Bất ĐộngToàn năng, Toàn giác:

a) Thập Bát Bất Động:

Thập Bát Bất Động hay còn gọi là Thập Bát “La Hán” tức 18 phép Thần thông có Danh gọi như sau:

- TỌA LỘC LA HÁN.

- KHÁNH HỈ LA HÁN.

- CỪ BÁT LA HÁN.

- THÁP THÁP LA HÁN.

- TĨNH TỌA LA HÁN.

- QUÁ GIANG LA HÁN.

- KỴ TƯỢNG LA HÁN.

- TIẾU SƯ LA HÁN.

- KHAI TÂM LA HÁN.

- THÁM THỦ LA HÁN.

- TRẦM TƯ LA HÁN.

- KHOÁI NHĨ LA HÁN.

- BỐ ĐẠI LA HÁN.

- BA TIÊU LA HÁN.

- TRƯỜNG MI LA HÁN.

- KHÁNH MÔN LA HÁN.

- HÀNG LONG LA HÁN.

- PHỤC HỔ LA HÁN.

b) Toàn năng, Toàn giác:

* Toàn năng: có năng lực:

- Di chuyển được Vật chất ở Trái đất này.

- Điều khiển được điện từ Âm Dương và sai khiến được các loài Thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương trong Trái đất và Tam giới này.

- Phân thân đến được các Hành tinh trong Tam giới.

* Toàn giác: Là một con Người có đầy đủ Ngũ nhãn, mà ở Trái đất hay Tam giới này, không vị Trời, Tiên, hay Thần nào có được. Nên dạy Đạo có 6 Pháp môn tu - XXI Chương Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông:

Ngũ nhãn của vị Toàn giác:

- Nhục Nhãn: Mắt thịt bình thường.

- Thiên Nhãn: Mắt trời, nhìn thấy và biết được các Cõi Trời trong một Tam giới như sau:

+ Thấy và biết 33 Cõi Trời.

+ Thấy và biết 6 nước Tịnh Độ.

+ Thấy và biết 5 Hành tinh nữa cũng giống như Trái đất này.

+ Thấy và biết có Hằng hà sa số các Hành tinh Vật tư cấu tạo bằng Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ – Không khí và điện từ Âm Dương.

+ Thấy và biết các Lỗ Đen Vũ trụ.

- Huệ Nhãn: Mắt huệ, nhìn thấy và biết các cõi Vô hình cấu tạo bằng điện từ Âm Dương nhiều màu sắc và không màu sắc.

- Pháp Nhãn: Mắt pháp, nhìn thấy và biết sinh hay diệt từng sát na của hạt bụi, cũng như sinh diệt từng Hành tinh một, trong một Tam giới này.

- Phật Nhãn: Mắt Phật, nhìn thấy và biết được trùm khắp trong Càn khôn Vũ trụ này như:

+ Vật nhỏ nhất là Vi trần, mà thời kỳ Nguyên tử và Điện tử, loài Người gọi là Nguyên tử. Còn làn sóng điện ngắn nhất, gọi là Điện tử.

+ Vật lớn nhất trong 1 Tam giới: Như Lai gọi là Hành tinh.

+ Một Thái dương hệ: Như Lai gọi là 1 Tam giới, tức 1 Hệ Mặt trời.

+ Một ngàn Tam giới: Như Lai gọi là 1 Tiểu thiên Thế giới.

+ Một triệu Tam giới: Như Lai gọi là 1 Trung thiên Thế giới.

+ Một tỷ Tam giới: Như Lai gọi là 1 Đại thiên Thế giới.

+ Ba tỷ Tam giới: Như Lai gọi là Tam thiên Đại thiên Thế giới.

Mắt Phật của Như Lai nhìn thấy có Hằng hà sa số Tam thiên Đại thiên thế giới như vậy!

Dạy Đạo có 6 Pháp môn tu:

1. Đạo Phật Pháp môn Tiểu thừa: Cũng gọi là Nguyên thủy hay Nam truyền.

a) Tu hành và thành tựu:

Pháp môn này, Như Lai dạy ngồi Thiền dụng công tu hành 1 trong 37 pháp Quán Trợ đạo, do 1 vị Thánh giúp mới thành công theo sự ham muốn của mình.

Như Lai gọi là thành tựu theo quy luật Nhân quả Vật lý, còn nằm trong Trái đất này.

b) Sau khi bỏ Sắc Thân này, được vào sống 1 trong 2 nơi như sau:

- Vào sâu trong Hang núi thanh vắng sống làm Thánh Bất động.

- Gia nhập vào loài Thần, làm Thần Thanh tịnh, hoạt động theo lệnh của Thần Chủ Vùng.

2. Đạo Phật Pháp môn Trung thừa: Cũng gọi là Triết lý Phật Thích Ca”.

a) Thực hành và thành tựu:

Pháp môn này ngồi học lý luận cho thông những lời của Như Lai dạy trong kinh sách vật lý.

Khi còn sống: Nếu học thông hết tất cả những lời của Như Lai dạy trong kinh sách vật lý, được gọi là Giảng Sư Đạo Phật”.

b) Sau khi chết: Được ưu tiên như sau:

- Được ưu tiên tái sanh làm người.

- Được Thần Thừa hành bủa điện từ Dương làm sáng Tử cung của Mẹ trong thời gian nhất định của 9 tháng 10 ngày, để Tánh Phật không ngủ quên trong thời gian nhất định.

- Nhờ vậy, khi Mẹ sanh ra không quên những gì biếtđời trước, vì thế nên, khi Thân vừa đủ năng lực hoạt động, thì Tánh Người của mình tự nhiên nhớ lại nhiều phần mà đời trước mình đã biết, người xung quanh gọi mình là Thần đồng Đạo Phật”.

3. Đạo Phật Pháp môn Đại thừa: Cũng gọi là Phát triển”.

a) Thực hành và thành tựu:

Pháp môn này ngồi suy tư hữu dụng vật chất để giúp loài Người bớt vất vả.

Khi còn sống: nếu suy tư tìm được những gì hữu ích trong Vật chất, được người xung quanh gọi là Kỹ sư Đạo Phật”.

b) Sau khi chết: được ưu tiên như sau:

- Được ưu tiên tái sanh làm người.

- Được Thần Thừa hành bủa điện từ Dương làm sáng Tử cung của Mẹ trong thời gian nhất định của 9 tháng 10 ngày, để Tánh Phật không ngủ quên trong thời gian nhất định.

- Nhờ vậy, khi Mẹ sanh ra không quên những gì biết đời trước, do đó, khi Thân vừa đủ năng lực hoạt động, thì tánh Người của mình tự nhiên nhớ lại nhiều phần mà đời trước mình đã biết, người xung quanh gọi mình là Thần đồng Bách khoa”.

4. Đạo Phật Pháp môn Tịnh Độ tông: Cũng gọi là Niệm Phật”.

a) Thực hành và thành tựu:

Pháp môn này, ngồi niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật”, niệm cho đến khi nào mình không còn niệm Phật nữa mà tiếng niệm Phật vẫn tự nhiên trôi chảy.

Môn đồ nào tu theo Pháp môn Tịnh Độ tông này mà đạt được đỉnh cao Niệm Phật, thì:

Khi còn sống: Muốn nhìn thấy hình bóng Đức Phật A Di Đà, thì nhìn thấy được ngay.

b) Sau khi chết: Nếu có Nghiệp phước đức Dương thật nhiều, thì mình được vị Thần Thừa hành, nắm lấy Trung Ấm Thân của mình ném vào Bầu Hoàn đạo 3 Tam giới, nước Cực Lạc, sanh ra và lớn lên được mang Thân Tiên, để hưởng Nghiệp phước đức Dương thật vui tươi Thanh tịnh trong Tam giới này không nơi nào bằng.

5. Đạo Phật Pháp môn Mật Chú tông: Cũng gọi là Niệm Chú”.

a) Thực hành và thành tựu:

Pháp môn này, lấy các câu Thần chú trong 3 quyển kinh ra niệm, gồm:

- Kinh Đại Bi, giúp Thân người buồn rầu, được an vui, hết bệnh.

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm, trừ được Cô Hồn nhập Thân người bệnh.

- Kinh Dược Sư, giúp hết bệnh rối loạn điện từ Âm Dương trong Thân người bệnh.

Môn đồ nào tu theo Pháp môn Mật chú tông này niệm mà phát ra linh thiêng thì:

Khi còn sống: Làm Thần y trị bệnh rất giỏi.

b) Sau khi chết: Được nhập vào loài Thần, làm Thần Thừa hành, nếu khi còn mang Thân người tạo ra được Nghiệp phước đức Âm nhiều, thì được làm thần vùng mỗi quốc gia.

6. Như Lai Thanh tịnh Thiền, từ đời Tổ thứ 2 gọi là Thiền tông”, sau này gọi là “Đạo Phật Pháp môn Thiền tông”.

a) Pháp môn này, Như Lai không dạy thời kỳ Đồ đồng được, mà Như Lai phải nhờ các vị Tổ sư Thiền tông, bí mật truyền đi theo dòng Thiền tông, để đến đời Mạt Thượng pháp mới cho phổ biến và công bố ra, để 5 dạng người sau đây biết, gồm:

- Người ham muốn Giác ngộ và Giải thoát”.

- Người muốn biết sự thật trên Trái đất này.

- Người có trình độ Khoa học vững chắc.

- Người không Mê tín Dị đoan.

- Người không cầu, lạy và xin phước ai.

Chỉ có những người này mới chấp nhận. Tuy họ chấp nhận, nhưng 1 ngàn người học theo Đạo Phật Pháp môn Thiền tông, chỉ có 1 người Giác ngộ được mà thôi.

Một ngàn người Giác ngộ, chỉ có từ 5 đến 7 người Giải thoát, tức trở về được Phật giới.

Vì sao quá ít như vậy!

Vì ở Trái đất này:

Người không tu, thì dính cứng vào:

- Một là: Nhà cửa, Ruộng vườn.

- Hai là: Tiền tài, Danh lợi và Địa vị.

Người có tu, thì dính cứng vào:

- Một là: Chùa to, Phật lớn.

- Hai là: Danh và Tiền.

b) Đặc biệt, đến đời Mạt Pháp trở đi, người tu chia ra làm 2 dạng:

* Dạng một: Người tu chân chính gồm những người như sau:

- Không màng đến: Danh lợi và Địa vị.

- Không cần: Chùa to, Phật lớn và Danh tiếng.

- Chỉ cần có nơi nương thân là được.

Học hỏi Giáo pháp của Như Lai dạy và tìm cách nói lại cho người khác biết.

* Dạng hai: Người tu không chân chính, họ thích 12 phần sau đây:

- Thích Chùa to, Phật lớn.

- Thích bày ra đủ chuyện, để dụ nhiều người đến cúng tiền.

- Thích có Kiến chấp không ai hiểu biết bằng mình.

- Thích chửi người nào nói hơn mình.

- Thích người khác lạy mình.

- Thích người khác khép nép trước mình.

- Thích người khác xem mình là Bậc Thánh sống.

- Thích giảng Pháp cho người khác nghe để họ cúng tiền, nhưng không cần biết là giảng đúng hay giảng sai.

- Thích người khác gọi mình là Thánh sống, lạy cúng tiền cho mình thật nhiều.

- Thích cầu siêu, cầu an, xin xăm, hộ niệm v.v...

- Thích Mê tín Dị đoan.

- Thích chửi người nào dám nói ra sự thật về Đạo Phật.

Vì loài Người bị sức hút mãnh liệt của: Danh - Lợi - Địa vị và Vật chất, nên khi Công bố “Tập Huyền Ký” và “Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông” ra, chỉ có một số ít Môn đồ của Như Lai chấp nhận!

Như Lai đưa ra 2 phần cụ thể như sau:

Một: Khi Như Lai tuyên dạy Pháp môn Thanh tịnh Thiền này, nơi Pháp Hội của Như Lai có trên 7 ngàn người, bỏ đi trên 5 ngàn người, còn lại có 1.250 người, những người ở lại này cho Như Lai bị Ma ám! Trong số người chửi này có trên 100 người bị Thần Kim Cang đánh! Mất mạng cũng khá nhiều!

Vì vậy, Như Lai các Môn đồ ưu tú phải viết ra Tập Huyền Ký và Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, Như Lai kiểm tra lại trong Hang núi Kỳ Xà Quật và trao lại cho ông Ma Ha Ca Diếp và các vị Tổ bí mật truyền theo dòng Thiền tông, để đến đời Mạt Thượng pháp khi loài Người văn minh lên thật cao mới cho phổ biến và công bố ra. Nhưng trong 1 ngàn người đọc Tập Huyền Ký này, chỉ có 1 người Giác ngộ được mà thôi. Một ngàn người Giác ngộ chỉ có từ 5 đến 7 người trở về được Phật giới, còn bao nhiêu phải thoái lui.

Hai: Đến đời Mạt Thượng pháp: Như Lai nhờ người phổ biến và công bố Tập Huyền Ký này ra, bị một số người giả tu theo Đạo của Như Lai, họ cấu kết với nhau và chửi Tập Huyền Ký này với những danh từ như sau:

- Tập Huyền Ký này là bịa đặt!

- Tập Huyền Ký này là láo xược!

- Tập Huyền Ký này là của bọn Ma Vương viết!

Những người này là ai!

Là những Môn đồ giả tu theo Đạo của Như Lai mà có Chùa to, Phật lớn và có chức sắc trong Đạo của Như Lai, những người này hành nghề để kiếm tiền như:

- Giảng pháp để kiếm tiền.

- Cúng sao trên Trời; Cầu an cho người sống; Cầu siêu cho người chết; Hộ niệm cho người mất.

Những người này cấu kết với nhau làm 4 việc như sau:

- Cấm các Phật tử là Môn đồ của họ đọc Tập Huyền Ký này.

- Họ cùng nhau góp tiền lại để dẹp trừ cho bằng được “Đạo Phật Pháp môn Thiền tông học này.

- Họ cấm không cho treo bảng có chữ Thiền tông”.

- Họ cấm không cho tu theo Đạo Phật Pháp môn Thiền tông học.

Vì đến đời Mạt Thượng pháp, loài Người văn minh lên cao, cũng là lúc Đạo Phật Pháp môn Thiền tông học được phổ biến và công bố ra, nhưng những người lợi dụng Đạo của Như Lai để kiếm Tiền và kiếm Danh, không cho phổ biến và công bố Tinh hoa Đạo của Như Lai ra, nên Như Lai có dạy người phổ biến và công bố Pháp môn thứ 6 này phải thực hiện 2 phần như sau:

Phần Một: Nếu Tập Huyền Ký này được Chính quyền cho xuất bản, thì phải xuất bản cho thật nhiều, để những người muốn Giác ngộ và Giải thoát họ biết, còn quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Như Lai sẽ nhờ người có Tâm – Tài – Lực công bố và phổ biến ra.

Phần Hai: Nếu Tập Huyền Ký này Chính quyền không cho xuất bản và không cho công bố, thì quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông phải giấu kín, để đến khi Thái tử A Dật Đa dạy thành Phật, tự vị Phật này quyết định.

Trích trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Chia sẻ:
Giải đáp trực tuyến
Đĩa - sách nói
Xem thêm đĩa - sách nói
video - phim
Xem thêm Video - Phim
Nhiều người quan tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH ĐỂ GIỚI THIỆU VÀ TRUYỀN ĐẠT...

ĐỊNH SINH TUỆ, VẬY TUỆ CÓ PHÁ VỠ ĐƯỢC VÔ MINH KHÔNG?

ĐỊNH SINH TUỆ, VẬY TUỆ CÓ PHÁ VỠ ĐƯỢC VÔ MINH KHÔNG?

Theo như các pháp môn tu hành thì “Định sinh Tuệ”, vậy Tuệ có...

Căn cứ vào tiêu chuẩn nào để biết được người có đạo đức và người không có đạo đức?

Căn cứ vào tiêu chuẩn nào để biết được người có đạo đức và người không có đạo đức?

Căn cứ vào tiêu chuẩn nào để biết được người có đạo đức...

VÔ MINH DẪN CHÚNG SINH ĐI LUÂN HỒI VÀ VÔ MINH LÀ NHÂN ĐẦU TIÊN SINH RA CÁC NHÂN KHÁC TRONG CHUỖI THẬ

VÔ MINH DẪN CHÚNG SINH ĐI LUÂN HỒI VÀ VÔ MINH LÀ NHÂN ĐẦU TIÊN SINH RA CÁC NHÂN KHÁC TRONG CHUỖI THẬ

Trong kinh, Đức Phật dạy: Vô minh dẫn chúng sanh đi Luân hồi và Vô...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

Mê tín dị đoan gây ra những thiệt hại lớn và hậu quả xấu cho...

KỶ NIỆM 1 NĂM NGÀY CÔNG BỐ BẢN QUYỀN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

KỶ NIỆM 1 NĂM NGÀY CÔNG BỐ BẢN QUYỀN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa,...

HOA ƯU ĐÀM

HOA ƯU ĐÀM

Tôi đọc trong kinh thấy Đức Phật có nói tới hoa Ưu Đàm, vậy hoa...

VỊ PHẬT RA ĐỜI ĐỂ CHUYỂN PHÁP LUÂN, VẬY CHUYỂN PHÁP LUÂN LÀ CHUYỂN NHỮNG GÌ?

VỊ PHẬT RA ĐỜI ĐỂ CHUYỂN PHÁP LUÂN, VẬY CHUYỂN PHÁP LUÂN LÀ CHUYỂN NHỮNG GÌ?

Trước kia tôi tu theo Pháp môn Tịnh Độ tông, tôi đọc trong kinh sách...

HÌNH TƯỢNG TAY NHỮNG VỊ PHẬT THỦ ẤN KHÁC NHAU CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO

HÌNH TƯỢNG TAY NHỮNG VỊ PHẬT THỦ ẤN KHÁC NHAU CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tôi là Phạm Quang Huy, sinh năm...

GIÁO LÝ LÀ LỜI DẠY CHÂN THẬT, VẬY TẠI SAO THIỀN TÔNG GIA ĐỨC TỊNH LẠI NÓI LÀ LÝ LUẬN

GIÁO LÝ LÀ LỜI DẠY CHÂN THẬT, VẬY TẠI SAO THIỀN TÔNG GIA ĐỨC TỊNH LẠI NÓI LÀ LÝ LUẬN

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tôi là Phật gia Đào Thị Biển,...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG NHẬN QUÀ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG NHẬN QUÀ

Kính thưa: Quý Độc giả và quý Phật tử gần xa! Từ khi Thiền...

LẤY TIỀN PHÚNG ĐIẾU TẠO NGHIỆP CÔNG ĐỨC CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

LẤY TIỀN PHÚNG ĐIẾU TẠO NGHIỆP CÔNG ĐỨC CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tôi là Nguyễn Văn Cung, sinh...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN THIỀN TÔNG “Ở TRONG THANH TỊNH LÂU ĐIÊN”

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN THIỀN TÔNG “Ở TRONG THANH TỊNH LÂU ĐIÊN”

Tôi là Phạm Quốc Huy, cư ngụ: Tổ 3, Khu 3, phường Bãi Cháy, thành...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

Căn cứ Điều 20, Luật Sở hữu trí tuệ số: 50/2005/QH11:

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Căn cứ Điều 20, Luật Sở hữu trí tuệ số: 50/2005/QH11: “Điều...

TẠI SAO LOÀI CÔ HỒN KHÔNG PHẢI TRẢ NHÂN QUẢ

TẠI SAO LOÀI CÔ HỒN KHÔNG PHẢI TRẢ NHÂN QUẢ

Muôn loài phải đi hưởng Nghiệp, hoặc đi trả Nghiệp (trả Nhân...

XƯA CON MÊ CON NHỜ THẦY ĐỘ NAY CON ĐÃ NGỘ CON TỰ ĐỘ CON

XƯA CON MÊ CON NHỜ THẦY ĐỘ NAY CON ĐÃ NGỘ CON TỰ ĐỘ CON

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tôi là Bùi Thị Lý, cư ngụ...

92 CÂU KỆ DÒNG CHẢY CỦA MẠCH NGUỒN THIỀN TÔNG, CŨNG LÀ CÁCH TU THIỀN TÔNG

92 CÂU KỆ DÒNG CHẢY CỦA MẠCH NGUỒN THIỀN TÔNG, CŨNG LÀ CÁCH TU THIỀN TÔNG

Hoa Thiền Thầy dạy núi Linh Ngọc, vàng, châu, báu không hơn Hoa...

NGƯỜI ĐÃ HIỂU ĐẠO TRỞ LẠI SỐNG VỚI ĐỜI

NGƯỜI ĐÃ HIỂU ĐẠO TRỞ LẠI SỐNG VỚI ĐỜI

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh, tôi là Vũ Thị Họp, địa chỉ...

CÚNG DƯỜNG CHO 100.000.000 TAM THẾ CHƯ PHẬT KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO VỊ ĐẠO NHÂN VÔ NIỆM, VÔ TRỤ, V

CÚNG DƯỜNG CHO 100.000.000 TAM THẾ CHƯ PHẬT KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO VỊ ĐẠO NHÂN VÔ NIỆM, VÔ TRỤ, V

Kinh Tứ Thập Nhị Chương, ở Chương XI Đức Phật dạy rằng: “...Cúng...

NHÓM PHẬT GIA THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH HỎI 09 CÂU

NHÓM PHẬT GIA THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH HỎI 09 CÂU

Phật gia Đào Thị Biển, cư ngụ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường 5,...

TRUNG ẤM THÂN RƠI RA KHỎI LỰC HÚT CỦA TRÁI ĐẤT BAO NHIÊU KM THÌ GẶP ĐƯỢC HOA TIÊU CỦA VỊ PHẬT

TRUNG ẤM THÂN RƠI RA KHỎI LỰC HÚT CỦA TRÁI ĐẤT BAO NHIÊU KM THÌ GẶP ĐƯỢC HOA TIÊU CỦA VỊ PHẬT

Phật gia Đoàn Thị Dung, địa chỉ: Số nhà 69, Tổ 1, Khu 1, Phường...

NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN THIỆN TRONG ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO

NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN THIỆN TRONG ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tên tôi là Nguyễn Thị Ái,...

PHÁP TRẦN MẠNH NHƯ THẾ NÀO MÀ THẬP LOẠI THÁNH KHÔNG DÁM LÀM HOA TIÊU GIẢ?

PHÁP TRẦN MẠNH NHƯ THẾ NÀO MÀ THẬP LOẠI THÁNH KHÔNG DÁM LÀM HOA TIÊU GIẢ?

Tôi là Phật gia Đỗ Phạm Thị Dung ngụ tại Khu 2, phường Hồng Hà,...

THÔNG BÁO  Về việc tặng sách  “5 CẤU TRÚC VÀ CÔNG THỨC GIẢI THOÁT”

THÔNG BÁO Về việc tặng sách “5 CẤU TRÚC VÀ CÔNG THỨC GIẢI THOÁT”

Đức Phật Thích Ca Văn dạy “Năm Cấu trúc và Công thức Giải thoát”...

TÔI THƯỜNG NGHE TRONG ĐẠO PHẬT NÓI CÂU “TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO”

TÔI THƯỜNG NGHE TRONG ĐẠO PHẬT NÓI CÂU “TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO”

Tôi là Phạm Quốc Huy, cư ngụ: Tổ 3, Khu 3, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ...

VỊ THIỆN TRI THỨC CÓ TỪ THỜI NÀO? VỊ THIỆN TRI THỨC VỚI NGƯỜI CÓ NHIỆM VỤ LÀ MỘT HAY LÀ HAI?

VỊ THIỆN TRI THỨC CÓ TỪ THỜI NÀO? VỊ THIỆN TRI THỨC VỚI NGƯỜI CÓ NHIỆM VỤ LÀ MỘT HAY LÀ HAI?

Kính gửi Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Đinh Văn Ba, hiện ở...

PHẬT VÀ CHÚNG SANH TÁNH THƯỜNG RỖNG LẶNG, ĐẠO CẢM THÔNG KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

PHẬT VÀ CHÚNG SANH TÁNH THƯỜNG RỖNG LẶNG, ĐẠO CẢM THÔNG KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Tôi là Bùi Thị Lý, cư ngụ tại Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12,...

CHÁNH ĐẠO VÀ TÀ ĐẠO 

CHÁNH ĐẠO VÀ TÀ ĐẠO 

 Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh!    Tôi là Đinh Văn Ba, cư...

TÁNH PHẬT ĐANG ĐI THEO DÒNG THIỀN TÔNG TỰ MÌNH CÓ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐANG ĐI ĐÚNG HOẶC SAI KHÔNG

TÁNH PHẬT ĐANG ĐI THEO DÒNG THIỀN TÔNG TỰ MÌNH CÓ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐANG ĐI ĐÚNG HOẶC SAI KHÔNG

Phật gia Đào Thị Biển, cư ngụ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường 5,...

CÓ HAY LÀ KHÔNG VIỆC TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

CÓ HAY LÀ KHÔNG VIỆC TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Đinh Văn Ba, cư ngụ...

TÁM MƯƠI BỐN NGÀN ẢO TƯỞNG XIN GIẢI THÍCH RÕ CON SỐ VÀ Ý NGHĨA

TÁM MƯƠI BỐN NGÀN ẢO TƯỞNG XIN GIẢI THÍCH RÕ CON SỐ VÀ Ý NGHĨA

Anh: Từ Đức Hùng, Địa chỉ: Số 22 ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính,...

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG CÓ CẦN GIỮ GIỚI ĂN CHAY VÀ KHIÊM NHƯỜNG VỚI MỌI NGƯỜI KHÔNG

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG CÓ CẦN GIỮ GIỚI ĂN CHAY VÀ KHIÊM NHƯỜNG VỚI MỌI NGƯỜI KHÔNG

Anh Lê Đức, Địa chỉ: Buôn Trấp, Xã Ea H’Ding, huyện Cư M’gar...

NGƯỜI KHÔN VÀ NGƯỜI KHÔNG KHÔN SAO KHÔNG THẤY NÓI TỚI NGƯỜI TỐT VÀ NGƯỜI XẤU

NGƯỜI KHÔN VÀ NGƯỜI KHÔNG KHÔN SAO KHÔNG THẤY NÓI TỚI NGƯỜI TỐT VÀ NGƯỜI XẤU

Tôi là Vũ Thị Thúy, cư ngụ tại: Số nhà 3, Tổ 53, Khu 5, Phường...

Chất lượng tinh cha noãn mẹ và tổng nghiệp có quan hệ và ảnh hưởng gì đến nhau

Chất lượng tinh cha noãn mẹ và tổng nghiệp có quan hệ và ảnh hưởng gì đến nhau

Phật gia Thiền tông Nguyễn Đức Hải, Địa chỉ: Số 1 tổ 8 khu 9...

Người như tôi thì phải làm thế nào để bước chân vào tu Giác ngộ và Giải thoát. Tôi có cần tới nơi nà

Người như tôi thì phải làm thế nào để bước chân vào tu Giác ngộ và Giải thoát. Tôi có cần tới nơi nà

Tôi tên Lê Đình Dương, ở Quảng Trạch, Quảng Bình, SĐT: 0985.203.809...

NHƯ LAI NÓI NHIỆM VỤ CỦA MỘT VỊ PHẬT

NHƯ LAI NÓI NHIỆM VỤ CỦA MỘT VỊ PHẬT

Mỗi vị Phật ra đời nơi Trái đất này, là để dẫn Tánh Phật...

CÔNG THỨC GIẢI THOÁT

CÔNG THỨC GIẢI THOÁT

Học thuộc và thực hành đúng theo “Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông”...

MUỐN LÀM LOÀI THỰC VẬT

MUỐN LÀM LOÀI THỰC VẬT

1. Muốn làm “loài Thực Vật”, khi còn sống làm những việc như...

MUỐN LÀM LOÀI ĐỊA NGỤC

MUỐN LÀM LOÀI ĐỊA NGỤC

1. Muốn làm “loài Địa Ngục”, khi còn sống làm những việc sa...

MUỐN LÀM LOÀI SÚC SANH

MUỐN LÀM LOÀI SÚC SANH

1. Muốn làm “loài Súc Sanh”, khi còn sống thích làm những việc...

MUỐN LÀM LOÀI NGẠ QUỶ

MUỐN LÀM LOÀI NGẠ QUỶ

“Loài Ngạ Quỷ”, được chia ra làm 2 đường như:

MUỐN LÀM NGƯỜI GIÀU SANG

MUỐN LÀM NGƯỜI GIÀU SANG

1. Muốn tái sanh làm “Người” thì phải thực hiện 3 phần như ...

MUỐN LÀM THẦN

MUỐN LÀM THẦN

1. Muốn làm “loài Thần”, thì phải thực hiện 3 phần như sau:

MUỐN HƯỞNG NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC DƯƠNG Ở CÕI TRỜI THƯỢNG ĐẾ HAY CÒN GỌI LÀ TRỜI NGỌC HOÀNG

MUỐN HƯỞNG NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC DƯƠNG Ở CÕI TRỜI THƯỢNG ĐẾ HAY CÒN GỌI LÀ TRỜI NGỌC HOÀNG

1. Hành tinh cõi Trời Dục Giới, “Trời Thượng Đế” hay còn gọi...

MUỐN HƯỞNG NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC DƯƠNG Ở CÕI TRỜI DỤC GIỚI

MUỐN HƯỞNG NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC DƯƠNG Ở CÕI TRỜI DỤC GIỚI

1. “Hành tinh cõi Trời Dục Giới” hay còn gọi là “cõi Trời Dục...

MUỐN HƯỞNG NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC DƯƠNG Ở CÕI TRỜI TỨ THIÊN VƯƠNG

MUỐN HƯỞNG NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC DƯƠNG Ở CÕI TRỜI TỨ THIÊN VƯƠNG

1. “Hành tinh cõi Trời Dục Giới”, “Trời Tứ Thiên Vương”:

MUỐN HƯỞNG NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC DƯƠNG Ở CÕI TRỜI HỮU SẮC NƯỚC CỰC LẠC

MUỐN HƯỞNG NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC DƯƠNG Ở CÕI TRỜI HỮU SẮC NƯỚC CỰC LẠC

1. “Hành tinh cõi Trời Hữu Sắc”: “Nước Tịnh Độ” hay còn...

MUỐN HƯỞNG NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC DƯƠNG Ở CÕI TRỜI HỮU SẮC

MUỐN HƯỞNG NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC DƯƠNG Ở CÕI TRỜI HỮU SẮC

1. “Hành tinh cõi Trời Hữu Sắc” hay còn gọi là “cõi Trời Hữu...

MUỐN HƯỞNG NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC DƯƠNG Ở CÕI TRỜI VÔ SẮC

MUỐN HƯỞNG NGHIỆP PHƯỚC ĐỨC DƯƠNG Ở CÕI TRỜI VÔ SẮC

1. “Hành tinh cõi Trời Vô Sắc” hay còn gọi là “cõi Trời Vô ...

ĐỨC THẾ TÔN DẠY 5 PHẦN

ĐỨC THẾ TÔN DẠY 5 PHẦN

I. Phần thứ nhất: Danh hiệu:

Công thức Thoát ra ngoài quy luật Nhân quả Luân hồi của Trái đất để trở về Phật giới, thành Phật

Công thức Thoát ra ngoài quy luật Nhân quả Luân hồi của Trái đất để trở về Phật giới, thành Phật

Làm người, muốn Thoát ra ngoài quy luật Nhân quả Luân hồi của Trái...

Công thức làm Thần, làm Người giàu sang, vào Dòng tộc, làm Cô Hồn ở Trái đất

Công thức làm Thần, làm Người giàu sang, vào Dòng tộc, làm Cô Hồn ở Trái đất

Làm người, muốn hưởng Nghiệp phước đức Âm ở Trái đất để...

Công thức hưởng Nghiệp phước đức Dương ở các Cõi Trời và nước Cực Lạc

Công thức hưởng Nghiệp phước đức Dương ở các Cõi Trời và nước Cực Lạc

1. Làm người, muốn hưởng Nghiệp phước đức Dương, thì phải thực...

Trái đất hình thành và tan rã, cũng gọi là tuổi thọ

Trái đất hình thành và tan rã, cũng gọi là tuổi thọ

1. Tuần tự hình thành Trái đất và tuổi thọ:

Cấu trúc hình thành Thân và tánh Người cũng như tan rã

Cấu trúc hình thành Thân và tánh Người cũng như tan rã

1. Hình thành “Thân và tánh Người” phải có 3 điều kiện như ...

Công năng của mỗi Hành tinh trong 1 Tam giới

Công năng của mỗi Hành tinh trong 1 Tam giới

1. Trung tâm Tam giới: Có 1 Hành tinh Lửa có công năng 2 phần:

Các Hành tinh trong 1 Tam giới

Các Hành tinh trong 1 Tam giới

1. Trung tâm Tam giới có 1 Hành tinh Lửa liên tục cháy, loài Người...

Tổ chức trong 1 Tam giới và công năng

Tổ chức trong 1 Tam giới và công năng

1. Tam giới, là một Bầu tròn khổng lồ quay theo 8 phương 4 hướn...

Tổ chức Càn khôn Vũ trụ

Tổ chức Càn khôn Vũ trụ

Không gian mênh mông không biên giới có 2 phần, gồm:

Những vật Hữu hình Vô hình nơi Trái đất và trong Tam giới

Những vật Hữu hình Vô hình nơi Trái đất và trong Tam giới

I. Những vật Hữu hình nơi Trái đất:

NHƯ LAI DẠY CHO NGƯỜI CÓ TÂM – TÀI – LỰC KHI NHẬN ĐƯỢC GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

NHƯ LAI DẠY CHO NGƯỜI CÓ TÂM – TÀI – LỰC KHI NHẬN ĐƯỢC GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông là tinh hoa của Đạo Phật. Như Lai...

TRƯỚC KHI DẠY ĐẠO NHƯ LAI PHẢI NGỒI THIỀN 49 NGÀY TẠI GỐC CÂY BỒ ĐỀ ĐỂ KIỂM TRA LẠI NĂNG LỰC CỦA 1 V

TRƯỚC KHI DẠY ĐẠO NHƯ LAI PHẢI NGỒI THIỀN 49 NGÀY TẠI GỐC CÂY BỒ ĐỀ ĐỂ KIỂM TRA LẠI NĂNG LỰC CỦA 1 V

Như Lai là một “người Toàn năng Toàn giác”, đã được Đức Phật...

Tôi nghe nói Thiền tông gia Đức Tịnh đã làm rất nhiều việc cho Chùa Tân Diệu và Thầy Nguyễn Nhân như

Tôi nghe nói Thiền tông gia Đức Tịnh đã làm rất nhiều việc cho Chùa Tân Diệu và Thầy Nguyễn Nhân như

Phật gia Thiền tông Trịnh Văn Ước hỏi: Thiền tông Gia Đức Tịnh...

Trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Đức Phật có dạy công thức nào để tiêu trừ virus Covid-19

Trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Đức Phật có dạy công thức nào để tiêu trừ virus Covid-19

Phật gia Thiền tông Trịnh Văn Ước, sinh năm 1989. Địa chỉ: Khánh...

Tại sao Thiền Tông Gia Đức Tịnh trả lại bằng Thiền Tông Gia

Tại sao Thiền Tông Gia Đức Tịnh trả lại bằng Thiền Tông Gia

Chị Đỗ Thị Minh Sương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng...

Tại sao Thiền tông Gia Đức Tịnh lại qua mặt Thầy để công bố Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Tại sao Thiền tông Gia Đức Tịnh lại qua mặt Thầy để công bố Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Chị Đỗ Thị Minh Sương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng...

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu Tổ chức, Cá nhân có nhiệm vụ công bố

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu Tổ chức, Cá nhân có nhiệm vụ công bố

Phật tử Thiền tông Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1977. Trú tại: Tổ 24,...

Người Có Nhiệm Vụ

Người Có Nhiệm Vụ

Phật gia Thiền tông Nguyễn Thị Ái, sinh năm 1964. Đ/c: Số 38 đường...

Nội dung của Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu phần

Nội dung của Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu phần

Phật tử Thiền tông Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1977. Trú tại: Tổ 24,...

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông tại sao Thiền gia Đức Tịnh không xin cấp phép xuất bản

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông tại sao Thiền gia Đức Tịnh không xin cấp phép xuất bản

Phật tử Thiền tông Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1977. Trú tại: Tổ 24,...

NHƯ LAI ĐƯỢC MẸ MA DA SANH RA

NHƯ LAI ĐƯỢC MẸ MA DA SANH RA

Như Lai may mắn đã được Đức Phật Nhiên Đăng dạy cho công thức...

Có phải Thiền tông gia Đức Tịnh, ủng hộ xong rồi đăng lên để kiếm Danh hay không

Có phải Thiền tông gia Đức Tịnh, ủng hộ xong rồi đăng lên để kiếm Danh hay không

Chị Đỗ Thị Minh Sương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng...

Ai để quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông đó trong nhà sẽ gặp tai họa khủng khiếp

Ai để quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông đó trong nhà sẽ gặp tai họa khủng khiếp

Phật gia Thiền tông Nguyễn Thị Ái, sinh năm 1964. Đ/c: Số 38 đường...

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Thiền Gia Đức Tịnh có từ bao giờ và nguồn gốc từ đâu

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Thiền Gia Đức Tịnh có từ bao giờ và nguồn gốc từ đâu

Phật gia Thiền tông Đào Thị Nhuận, sinh năm 1952. Trú tại: SN 15,...

Công đức và Công đức sáng được hình thành như thế nào

Công đức và Công đức sáng được hình thành như thế nào

Thiền Gia Thanh Bình, Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi,...

Pháp trần là gì

Pháp trần là gì

Thiền Gia Thanh Bình, Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi,...

Kinh Vô Tự

Kinh Vô Tự

Phật gia Thiền tông: Đặng Văn Hậu, Địa chỉ: 20 Phạm Thị Hối,...

Đạo Phật Có 6 Pháp Môn Tu

Đạo Phật Có 6 Pháp Môn Tu

Đạo Phật, là do người Toàn năng Toàn giác thành lập ra có 6 pháp...

Nước trăm ngàn con sông đều chảy ra biển, mà nước biển chỉ có một vị mặn

Nước trăm ngàn con sông đều chảy ra biển, mà nước biển chỉ có một vị mặn

Anh Lê Đức, Địa chỉ: Buôn Trấp, Xã Eahding, Cumga, Đaklak, SĐT: 0335.834.669,...

HỎI 30 NGƯỜI TRỞ VỀ PHẬT GIỚI CÒN LẠI 70 NGƯỜI ĐI ĐÂU

HỎI 30 NGƯỜI TRỞ VỀ PHẬT GIỚI CÒN LẠI 70 NGƯỜI ĐI ĐÂU

Tôi là Bùi Thị Lý, Cư ngụ tại Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12,...

TÁNH PHẬT ĐẦU TIÊN VÀO MƯỢN THÂN NGƯỜI LÀM SAO ĐỂ GẶP ĐƯỢC THIỀN TÔNG

TÁNH PHẬT ĐẦU TIÊN VÀO MƯỢN THÂN NGƯỜI LÀM SAO ĐỂ GẶP ĐƯỢC THIỀN TÔNG

Kính thưa Thiền tông Gia Đức Tịnh, tôi tên là Vũ Thị Thúy, cư ngụ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH GIÁO LÝ VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH GIÁO LÝ VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI THIỀN TÔNG

Kính thưa quý Độc giả và Phật tử, chúng tôi xin thông báo đến...

Hỏi 49 Năm Đức Phật Không Nói Một Lời Nào

Hỏi 49 Năm Đức Phật Không Nói Một Lời Nào

Cô Vương Thị Nga, ngụ tại: Số nhà 37, Đường Số 2, Khu phố Thống...

Hỏi Ngoài Ta Tìm Phật Ắt Theo Tà, Lấy Sắc Cầu Ta, Gặp Phật Giết Phật Gặp Ma Giết Ma

Hỏi Ngoài Ta Tìm Phật Ắt Theo Tà, Lấy Sắc Cầu Ta, Gặp Phật Giết Phật Gặp Ma Giết Ma

Kính thưa Thiền tông Gia Đức Tịnh. Tôi là Nguyễn Thị Ái, trú tại:...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG GIÁO LÝ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG GIÁO LÝ

 Từ ngày 23/04/2020 tới ngày 04/06/2020 chúng tôi và những vị có Tâm...

Đề Nghị Thiền Tông Gia Đức Tịnh Tranh Luận Với Soạn Giả Nguyễn Nhân

Đề Nghị Thiền Tông Gia Đức Tịnh Tranh Luận Với Soạn Giả Nguyễn Nhân

Tôi là Đinh Văn Ba, cư ngụ tại Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12,...

Một Tay Đồ Tể Buông Đao Tạo Công Đức Thành Phật

Một Tay Đồ Tể Buông Đao Tạo Công Đức Thành Phật

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Phạm Quang Huy, Địa...

Hỏi về Chín loại Thiền và làm sao để tặng Giáo Lý cho người khác mà không vi phạm pháp luật

Hỏi về Chín loại Thiền và làm sao để tặng Giáo Lý cho người khác mà không vi phạm pháp luật

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Đinh Văn Ba, Cư ngụ...

Hoa Tiêu Vị Thần Hỏi Trung Ấm Thân và Hô Buông

Hoa Tiêu Vị Thần Hỏi Trung Ấm Thân và Hô Buông

Phật gia Đào Thị Biển, địa chỉ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường...

Về Phật Giới Thành Phật Rồi Còn Tạo Công Đức Được Nữa Không

Về Phật Giới Thành Phật Rồi Còn Tạo Công Đức Được Nữa Không

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Bùi Thị Lý, cư ngụ...

Bị Chửi Sao Không Thấy Phản Ứng Gì

Bị Chửi Sao Không Thấy Phản Ứng Gì

Anh: Phạm quốc Huy, Địa chỉ: Tổ 3, khu 3, phường Bãi Cháy, Thành...

Thực Hành Như Thế Nào Cho Đúng Nhất Tự Thiền

Thực Hành Như Thế Nào Cho Đúng Nhất Tự Thiền

Phật gia Đào Thị Biển, địa chỉ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường...

Trả Lời Thiền Tông Cho Người Hỏi Bị Đứng Hình

Trả Lời Thiền Tông Cho Người Hỏi Bị Đứng Hình

Phật tử Thiền tông Hoàng Thị Thuật, Trú quán tại: Thôn Hữu Cần,...

Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và Hình Tượng Người Mù Sờ Voi

Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và Hình Tượng Người Mù Sờ Voi

Phật gia Đoàn Thị Dung, Địa chỉ: Số nhà 69, Tổ 1, Khu 1, Phường...

Hỏi về truyền thiền và khi nào mới truyền thiền

Hỏi về truyền thiền và khi nào mới truyền thiền

Thiền Gia Thanh Bình, Địa chỉ: Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường...

Tu theo Đạo Phật Thiền Tông của Như Lai nếu không có Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông là tu mù

Tu theo Đạo Phật Thiền Tông của Như Lai nếu không có Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông là tu mù

Phật gia Vũ Thị Hợp, Địa chỉ: Số 230 Tổ 12, Buôn Kotam, Xã Ea tu,...

Phải biết Như Lai là người như thế nào mà dạy Đạo Phật Pháp môn Thiền tông này

Phải biết Như Lai là người như thế nào mà dạy Đạo Phật Pháp môn Thiền tông này

Phật gia Phạm Văn Mẩm, Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Chánh Phú Hòa,...

Môn đồ giả tu theo Đạo của Như Lai và những người tu theo Đạo của Như Lai

Môn đồ giả tu theo Đạo của Như Lai và những người tu theo Đạo của Như Lai

Tôi là Phật tử Thiền tông Phạm Đức Thắng, địa chỉ tại xã...

HỎI VỀ 5 TRÁI ĐẤT CÒN LẠI

HỎI VỀ 5 TRÁI ĐẤT CÒN LẠI

Anh Trần Hoài Nam. Cư ngụ tại 117 đường 2, Phường Phước Bình,...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19

Ngày 16 tháng 04 năm 2020, Thiền tông Gia Đức Tịnh đã ủng hộ 50.000.000đ...

Tại sao lại thành lập công ty mà lại để tên là công ty Thiền Tông Đất Rồng

Tại sao lại thành lập công ty mà lại để tên là công ty Thiền Tông Đất Rồng

Thiền Gia Thanh Bình, Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi,...

THÔNG BÁO TẶNG SÁCH GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO TẶNG SÁCH GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Để giúp quý vị muốn tìm hiểu về Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông...

NHƯ LAI DẠY CÔNG THỨC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

NHƯ LAI DẠY CÔNG THỨC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

Học thuộc và thực hành đúng theo “Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông”...

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

 Để giúp quý vị được thuận tiện trong việc tìm hiểu về Giác...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀO GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀO GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Kính thưa quý vị:  Vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, CỤC BẢN QUYỀN TÁC...

THIỀN TÔNG GIA ĐỨC TỊNH TRẢ LỜI CÁC PHẬT TỬ VÀ ĐỘC GIẢ NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2020

THIỀN TÔNG GIA ĐỨC TỊNH TRẢ LỜI CÁC PHẬT TỬ VÀ ĐỘC GIẢ NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2020

THIỀN TÔNG GIA ĐỨC TỊNH TRẢ LỜI CÁC PHẬT TỬ VÀ ĐỘC GIẢ HỎI...

Tôi nghe Thiền tông Gia Đức Tịnh giải đáp ngày 27 tháng 03 năm 2020 có nhắc tới câu y Pháp bất y nhâ

Tôi nghe Thiền tông Gia Đức Tịnh giải đáp ngày 27 tháng 03 năm 2020 có nhắc tới câu y Pháp bất y nhâ

 Ông Nguyễn Đức Toản, Địa chỉ: Tổ dân phố Giáp Nhất, phường...

Tôi đọc trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, sao không thấy chỗ nào chỉ tu Thanh tịnh, Rỗng lặng, Hằng

Tôi đọc trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, sao không thấy chỗ nào chỉ tu Thanh tịnh, Rỗng lặng, Hằng

Anh David Hoai, Địa chỉ : 234 (số mới 298) Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO V/v: TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO LÝ ĐẠO...

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Ban tổ chức Lễ công bố Bản quyền Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông...

TP Hồ Chí Minh: Thiền tông Gia Đức Tịnh hỗ trợ Bệnh viện dã chiến chống dịch virus Corona 100.000.00

TP Hồ Chí Minh: Thiền tông Gia Đức Tịnh hỗ trợ Bệnh viện dã chiến chống dịch virus Corona 100.000.00

Chiều ngày 10/2, Thiền tông Gia Đức Tịnh, cư trú tại 443/9, đường...

TRẢ LỜI ÔNG PHẠM CÔNG TRÌNH PHÓNG VIÊN BÁO NGƯỜI CAO TUỔI, BÁO ĐIỆN TỬ NGÀY MỚI ONLINE

TRẢ LỜI ÔNG PHẠM CÔNG TRÌNH PHÓNG VIÊN BÁO NGƯỜI CAO TUỔI, BÁO ĐIỆN TỬ NGÀY MỚI ONLINE

Tôi tên là PHẠM CÔNG TRÌNH,  phóng viên Báo Người cao tuổi, báo...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NHẤT

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NHẤT

 1. Ngài Ma Ha Ca Diếp (Mahakasyapa), lớn hơn Đức Phật 1 tuổi, là...

ĐẠO PHẬT CÓ 6 PHÁP MÔN TU

ĐẠO PHẬT CÓ 6 PHÁP MÔN TU

Đạo Phật, là do người Toàn năng Toàn giác lập ra có 6 pháp môn...

ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG TỰ NHIÊN CỦA TAM GIỚI

ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG TỰ NHIÊN CỦA TAM GIỚI

ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG TỰ NHIÊN CỦA TAM GIỚI

CẤU TẠO THÂN CỦA MỘT CON NGƯỜI

CẤU TẠO THÂN CỦA MỘT CON NGƯỜI

CẤU TẠO THÂN CỦA MỘT CON NGƯỜI

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU RÕ

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU RÕ

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU RÕ

NGƯỜI MUỐN TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI CÓ NHỮNG TIÊU CHUẨN NHƯ SAU

NGƯỜI MUỐN TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI CÓ NHỮNG TIÊU CHUẨN NHƯ SAU

NGƯỜI MUỐN TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI CÓ NHỮNG TIÊU CHUẨN...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI

2. Ngài A Nan Đà (Ananda), nhỏ hơn Đức Phật 30 tuổi, con của vua Hộc...

KÍNH BẠCH ĐỨC THẾ TÔN; CON CHÓ CÓ PHẬT TÁNH KHÔNG?

KÍNH BẠCH ĐỨC THẾ TÔN; CON CHÓ CÓ PHẬT TÁNH KHÔNG?

Ông Lã Thiện Hiện trình thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA

3. Tổ Thương Na Hòa Tu (Sanakavasa), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn...

VỊ TỔ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TƯ

VỊ TỔ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TƯ

4. Ngài Ưu Ba Cúc Đa (Upagupta), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 98...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NĂM

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NĂM

 5. Tổ Đề Đa Ca (Dhrtaka) Thông Chơn Lượng, Ngài sanh sau Đức Phật...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ SÁU

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ SÁU

6. Tổ Di Dá Ca (Miccaka), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 180 năm,...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BẢY

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BẢY

 7. Tổ Bà Tu Mật (Vasumita), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 231...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TÁM

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TÁM

  8. Tổ Phật Đà Nan Đề (Buddhanandi), sanh sau Đức Phật nhập Niết...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ CHÍN

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ CHÍN

   9. Tổ Phục Đà Mật Đa (Buddhamitra), sanh sau Đức Phật nhập Niết...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI

10. Tổ Hiếp Tôn Giả (Parsvika), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT

 11. Tổ Phú Na Dạ Xa (Punyatasas), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI HAI

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI HAI

12. Tổ Mã Minh (Asvaghosha), trong dòng thiền gọi ngài là Bồ Tát. Sanh...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI BẢY

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI BẢY

Tổ Tăng Già Nan Đề (Sanghanandi)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI MỐT

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI MỐT

Tổ Bà Tu Bàn Đầu (Vasubandhu)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI SÁU

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI SÁU

Tổ Bất Như Mật Đa (Punyamitra)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI TÁM

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI TÁM

Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI TƯ

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI TƯ

Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng
Đăng ký nhận tin

ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

CHÙA PHẬT THIỀN TÔNG

THIỀN TÔNG PHẬT GIÁO