Banner mobi
HOA ƯU ĐÀM

Lượt xem:25300

Cô Đỗ Phạm Thị Dung, sinh năm 1945, địa chỉ: Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 0982.714.617, hỏi:

HOA ƯU ĐÀM

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh!

Tôi đọc trong kinh thấy Đức Phật có nói tới hoa Ưu Đàm, vậy hoa Ưu Đàm là hoa gì và có ý nghĩa như thế nào?

Xin chân thành cảm ơn!

Thiền tông gia Đức Tịnh trả lời:

Trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn và nhiều những kinh khác, Đức Phật đều nói tới hoa Ưu Đàm như sau:

- Này đại chúng! Phật ra đời rất khó gặp khó thấy như hoa Ưu Đàm.

- Hoa Ưu Đàm 7 ngàn năm mới nở 1 lần và nở suốt 3 ngàn năm mới tàn.

- Khi hoa Ưu Đàm nở và được trồng trên Đá, Đồng, Gỗ, bất kể người đó thuộc tôn giáo nào như: Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Đạo giáo hay Ấn Độ giáo, muốn thấy hoa Ưu Đàm đều thấy được!

Vậy hoa Ưu Đàm là hoa gì mà 7 ngàn năm mới nở 1 lần và nở suốt 3 ngàn năm mới tàn?

Hoa Ưu Đàm:

- “Ưu”, là quý, sáng;

- “Đàm”, là mây dầy đặc;

Có nghĩa, hoa quý, sáng trong mây dầy đặc.

Hoa gì mà quý, sáng trong mây dầy đặc, 7 ngàn năm mới nở 1 lần và nở suốt 3 ngàn năm mới tàn?

- Đó là, cành Hoa Sen trong tay Đức Phật, Đức Phật đưa lên để kiểm Thiền trước 1.250 người nơi Pháp hội trên mặt bằng rộng lớn của núi Linh Thứu!

Tại sao lại 7 ngàn năm mới nở 1 lần và nở suốt 3 ngàn năm mới tàn?

Loài người sống trên Trái đất Luân hồi sanh ra Nhân quả, do điện từ Âm Dương cuốn hút và kéo đi, theo quy trình: Thành - Trụ - Hoại - Diệt. 10 ngàn năm, sự sống của loài người bị chính loài người hủy diệt 1 lần, được chia ra làm 3 thời kỳ như sau:

Một là, thời kỳ Đồ đá kéo dài 4 ngàn năm;

Hai là, thời kỳ Đồ đồng kéo dài 3 ngàn năm;

Ba là, thời kỳ Nguyên tử và Điện tử kéo dài 3 ngàn năm. 

Cứ 10 ngàn năm 1 vị Phật ra đời và dạy đạo vào cuối thời kỳ Đồ đồng, là thời kỳ của 7 ngàn năm và kết thúc sau 3 ngàn năm, vào cuối thời kỳ Nguyên tử và Điện tử, cũng là lúc loài người tự hủy diệt nhau.

Đức Phật Thích Ca Văn cũng như bao nhiêu vị Phật khác, khi ra đời và dạy đạo vào cuối thời kỳ Đồ đồng, là thời kỳ của 7 ngàn năm và tuần tự chỉ dạy 6 Pháp môn tu: 5 Pháp môn tu hành có thành tựu theo Nhân quả Luân hồi của vật lý; 1 Pháp môn học và thực hành, để thoát ra ngoài quy luật Nhân quả Luân hồi của vật lý, trở về Phật giới, thành Phật, gọi là Giải thoát, thành Phật.

Những năm sau cùng của cuộc đời, Đức Phật Thích Ca Văn tuyên dạy Pháp môn thứ 6, Như Lai Thanh tịnh Thiền”, ở trên mặt bằng rộng lớn của núi Linh Thứu, nơi Pháp hội lúc đó có trên 7.000 người.

Đức Phật tuyên dạy: Nơi chúng ta đang sống được gọi là Trái đất Luân hồi sanh ra Nhân quả, do điện từ Âm Dương cuốn hút và kéo đi. Trái đất Luân hồi mới tồn tại được, trên bề mặt của Trái đất có lớp Đất Nhân quả, vì thế nên, gọi là Trái đất Luân hồi sanh ra Nhân quả. Con người và vạn vật sống nơi Trái đất Luân hồi sanh ra Nhân quả này, thì phải sống theo quy luật Nhân quả của Trái đất, không người nào, không động vật hay thực vật nào sống ngoài Nhân quả này được, kể cả người Toàn năng Toàn giác như Như Lai. Trong mỗi con người đều có Tánh Phật. Tánh Phật tự nhiên có cái “Ý”. Trong mỗi cái Ý tự nhiên có 4 thứ, gồm:

- Có cái tự nhiên Thấy, gọi là “Hằng Thấy”.

- Có cái tự nhiên Nghe, gọi là “Hằng Nghe”.

- Có cái tự nhiên Rung động, muốn phát ra tiếng, tự nhiên có tiếng, gọi là “Hằng Pháp”, tức tiếng nói.

- Có cái tự nhiên Biết, gọi là “Hằng Tri”.

Bốn thứ này gọi là sự sống của cái Ý.

Cái Ý này được điện từ Quang trong Phật giới bao bọc lại gọi là “Tánh của Ý”, hay còn gọi là “Tánh Phật”.

 Tánh Phật, từ Phật giới vào thế giới loài người, mượn Thân và tánh Người để tạo ra Nghiệp Công đức, đem khối Nghiệp Công đức tạo ra được, trở về Phật giới. Điện từ Quang trong Phật giới chiếu vào khối Nghiệp Công đức, liền định hình ra một “Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh”, từ trong Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh đó, một “Kim Thân Phật” được sanh ra. Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật đó, thành là một vị Phật Toàn năng Toàn giác. Vì vậy, các Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, các Ưu bà tắc và Ưu bà di, muốn thoát ra ngoài Trái đất Luân hồi sanh ra Nhân quả này, để trở về Phật giới, thành Phật, thì phải tìm cách tạo ra Nghiệp Công đức và học Công thức trở về Phật giới, nơi mà Chư Phật đang sống trong Niết Bàn Bảo Sở và phải bỏ không tu 5 Pháp môn mà trước kia Như Lai đã chỉ dạy. “Niết Bàn Bảo Sở” là Niết Bàn vĩnh viễn, không như Niết Bàn Tịch Tĩnh, hay còn gọi là Niết Bàn Hóa Thành, tức Niết Bàn do ép Thân và tánh Người mới có được, mà Như Lai đã chỉ dạy cho hàng “Thinh Văn”.

Đức Phật tuyên dạy tới đây, trên 7.000 người trong Pháp hội liền đứng lên và bỏ đi trên 6.000 người, còn lại 1.250 người ở lại. Tỳ kheo Xá Lợi Phất liền hỏi Đức Phật: Hôm nay Thế Tôn có bị ma Ba Tuần ám không?

Đức Phật không trả lời Tỳ kheo Xá Lợi Phất!

Đức Phật liền lấy cành Hoa Sen đưa lên phía trước, đưa qua phải và đưa qua trái, tất cả mọi người trong Pháp hội đều ngơ ngác, riêng chỉ có Tỳ kheo Ma Ha Ca Diếp thấy Đức Phật đưa cành Hoa Sen lên, liền mỉm miệng cười. Đức Phật hỏi Tỳ kheo Ma Ha Ca Diếp:

- Tất cả những người còn ở lại trong Pháp hội, không cười, sao ông lại cười?

Tỳ kheo Ma Ha Ca Diếp trình thưa:

- Kính bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn tay cầm cành Hoa Sen đưa lên, nên con đã nhận ra Tánh Thấy chân thật rõ ràng của con, nên con mỉm cười.

Đức Phật hỏi Tỳ kheo Ma Ha Ca Diếp:

- Ông thấy như thế nào?

Tỳ kheo Ma Ha Ca Diếp không trả lời thấy như thế nào, mà trình thưa bằng bài kệ 44 câu như sau:

Sen xuân nở tại Linh Sơn

Thiền hoa thanh tịnh ơn trên Phật Đà

Ý Phật con đã nhận ra

Tánh Thấy, ý thấy, được qua Luân hồi.

 

Bao năm khổ hạnh con thôi

Sống với tánh Thấy, Luân hồi màng chi

Hoa sen con nhận tức thì

Niết bàn thanh tịnh tìm chi mệt người.

 

Phật ôi, Con đã ngộ rồi

Thấy trong thanh tịnh, là nơi quê nhà

Phật tánh, con đã nhận ra

Khi thấy, Ý thấy vượt xa muôn trùng.

 

Tánh Thấy hết sức lạ lùng

Muôn đời ngàn kiếp, lạ lùng mới hay

Thiền Thanh Đức Phật chỉ bày

Hôm nay thật sự, nhận ngay Tánh mình.

 

Nhận được, con chỉ lặng thinh

Nở ra nụ cười vui lắm Phật ôi

Trước kia, Phật dạy con "Thôi"

Mà thôi không được, Luân hồi con đi.

 

Hoa sen con thấy tức thì

Tự nhiên dứt hết, không chi nói lời

Nụ cười thay thế chữ "Thôi"

Để trình Đức Phật, đôi môi thay lời.

 

Linh Sơn, con đã rõ lời

Thiền Thanh con biết, Luân hồi dứt ngay

Trước huynh đệ, con trình bày

Môn Thiền Thanh tịnh, khó ai nhận liền.

 

Mấy ngàn người bỏ tu riêng

Dụng công tìm kiếm khắp miền sơn lâm

Nhờ con lặng lẽ âm thầm

Bất ngờ nhận được, không lầm chuyển luân.

 

Hôm nay, thật sự con mừng

Mừng vì sinh tử đã dừng với con

Linh Sơn con quyết lòng son

Giữ môn thiền học thường còn thế gian.

 

Hễ ai muốn hết gian nan

Chỉ cần Thanh tịnh, mới sang quê nhà

Lòng con xin nói hết ra

Cám ơn Đức Phật, con xa Luân hồi.

 

Thiền Thanh kỳ diệu Phật ôi!

Chỉ cần Thanh tịnh, Luân hồi bỏ con

Con nay kính nguyện lòng son

Truyền môn thiền học, được còn mai sau.

Tỳ kheo Ma Ha Ca Diếp trình Đức Phật 44 câu kệ xong, Đức Phật liền nói:

- Này các vị Tỳ kheo và đại chúng, hôm nay Như Lai kiểm Thiền Thanh tịnh bằng cành hoa sen, 1.250 người, duy nhất chỉ có Tỳ kheo Ma Ha Ca Diếp nhận ra được Chánh pháp nhãn tạng Niết bàn diệu tâm. Đây là Pháp môn Như Lai chỉ dạy cho những Tánh Phật mượn Thân và tánh Người sợ Luân hồi nơi Trái đất và Tam giới này, muốn trở về Phật giới. 15 ngày sau, Như Lai sẽ làm lễ truyền Thiền Thanh tịnh này cho Tỳ kheo Ma Ha Ca Diếp làm Tổ sư Thiền tông đời thứ nhất thay Như Lai chỉ dạy sau khi Như Lai diệt độ. Khi Tỳ kheo Ma Ha Ca Diếp sắp tịch diệt, hãy truyền Pháp môn Thanh tịnh Thiền này lại cho Thị giả A Nan Đà làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 2 và phải đổi tên Pháp môn Thanh tịnh Thiền này, là “Thiền tông”, vì nó được biệt truyền theo tông dòng Thiền riêng. Tới thời kỳ Nguyên tử và Điện tử, người có Tâm – Tài – Lực sẽ công bố và phổ biến Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông ra, Pháp môn Thiền tông này phải đổi tên là “Đạo Phật Pháp môn Thiền tông”. Vì Pháp môn này, Như Lai chỉ dạy những chân thật nơi thế gian này, mà thế gian vào thời kỳ này, không dạy những chân thật này ngay được, vì văn minh loài người còn rất thấp, người học không hiểu, người dạy không chứng minh được, vì vậy, Như Lai phải tuần tự chỉ dạy theo 3 thời kỳ khác nhau, do đó, tên Pháp môn cũng phải đổi khác theo từng thời kỳ, cho đúng với những gì Như Lai muốn chỉ dạy nơi thế giới này:

1. Thời kỳ Đồ đồng Như Lai tuyên dạy trong ẩn dụ, Như Lai gọi Pháp môn này là “Như Lai Thanh tịnh Thiền”.

2. Thời kỳ Đồ đồng Như Lai cho viết ra thành gói kệ Huyền Ký và biệt truyền theo dòng Thiền tông, phải đổi tên là “Thiền tông”. Tới thời kỳ Nguyên tử và Điện tử, Như Lai giao cho người có Tâm lớn, phổ biến và công bố Huyền Ký ra:

- “Huyền”, là huyền bí;

- “Ký”, là chữ viết;

Có nghĩa, thời kỳ Đồ đồng Như Lai cho viết ra thành gói kệ Huyền Ký và biệt truyền theo dòng Thiền tông. Tới thời kỳ Nguyên tử và Điện tử, Như Lai giao cho người có Tâm lớn, phổ biến và công bố Huyền Ký ra bằng nhiều diệu thuật, tức còn nằm trong huyền bí!

3. Sau thời kỳ công bố Huyền Ký, Như Lai chỉ dạy cho người có Tâm – Tài – Lực công bố và phổ biến Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông ra, chỉ dạy những chân thật nơi thế giới này và phải đổi tên là “Đạo Phật Pháp môn Thiền tông”. Vì Như Lai dạy, nên Như Lai gọi là “Giáo ngoại Biệt truyền”, tức dạy ngoài Biệt truyền. Người có Tâm – Tài – Lực nhận được, sẽ tự biết hoàn thiện, công bố và phổ biến Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, vì thế nên, Như Lai gọi là “Kinh Vô tự”. Kinh Vô tự là Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông:

- “Giáo”,Lời dạy;

- “Lý”, là Lý luận chân thật, để người học hiểu được những chân thật nơi thế giới này.

Tức Lý chân thật.

- “Đạo”, là Đường đi;

- “Phật”, là Trùm khắp.

Tức Đường đi trùm khắp.

- “Thiền Tông”, là Tông dòng Thiền riêng.

Thị giả A Nan Đà trịch vai áo bên phải, trình thưa Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, sư huynh Ma Ha Ca Diếp sắp tịch diệt, sẽ truyền Tổ vị cho đệ và phải đổi tên Pháp môn Thanh tịnh Thiền, là “Thiền tông”, vậy Tôn tượng của Đức Thế Tôn phải thể hiện như thế nào cho đúng với Pháp môn này?

Đức Phật dạy Thị giả A Nan Đà: Sau khi Như Lai diệt độ, Tôn tượng Như Lai thể hiện cho Pháp môn này như sau:

1. Thân ngồi trên Đài Sen tư thế Kiết già.

2. Tay trái thả lỏng, đặt úp trên đầu gối trái, thể hiện Buông.

3. Tay phải cầm cành Hoa Sen đưa lên kiểm Thiền. Cành Hoa Sen này Như Lai đã dạy ẩn ý trong kinh vật lý, là hoa Ưu Đàm. Hoa Ưu Đàm là hoa quý và sáng trong mây dầy đặc, 7 ngàn năm mới nở 1 lần và nở suốt 3 ngàn năm mới tàn! Hôm nay Như Lai tuyên dạy Pháp môn này và kiểm Thiền bằng cành Hoa Sen. Cành Hoa Sen trong tay Như Lai, là hoa Ưu Đàm:

“Ưu”, là quý, sáng:

- Quý, vì 10 ngàn năm mới có 1 vị Phật ra đời để chỉ đường cho những Tánh Phật mượn Thân và tánh Người sợ Luân hồi nơi Trái đất và Tam giới này, muốn trở về Phật giới;

- Sáng, vì 10 ngàn năm mới có 1 vị Phật ra đời để chỉ cho những Tánh Phật mượn Thân và tánh Người sợ Luân hồi nơi Trái đất và Tam giới này, cách tạo ra Nghiệp Công đức, để trở về Phật giới;

“Đàm”, là mây dầy đặc:

- Tánh Phật vào thế giới loài người mượn Thân và tánh Người để tạo ra Nghiệp Công đức, nhưng bị 3 thứ như mây dày đặc che phủ, nên không biết cách tạo ra Nghiệp Công đức và không biết đường trở về Phật giới:

Một là, Tử cung của người mẹ, có hai công dụng sau:

1. Cung chết, hay còn gọi là cung quên: Tánh Phật vào trong tử cung của người mẹ và ngủ trong tử cung của người mẹ suốt 9 tháng 10 ngày, nên quên hết.

2. Cung con, là nơi sanh ra 1 con người.

Hai là, Tánh Người cấu tạo bằng điện từ Âm Dương có 16 thứ, gồm: 1- Thọ. 2- Tưởng. 3- Hành. 4- Thức. 5- Tài. 6- Sắc. 7- Danh. 8- Thực. 9- Thùy. 10- Tham. 11- Sân. 12- Si. 13- Mạn. 14- Nghi. 15- Ác. 16- Kiến.

Trong 16 thứ tánh Người, có 4 thứ tánh mà con người thích sử dụng nhất: 

- Một là, Tưởng.

- Hai là, Tham.

- Ba là, Ác.

- Bốn là, Kiến chấp.

Do đó, Tánh Phật phải phục vụ cho Thân và tánh Người mãi.

Ba là, 84 ngàn bong bóng ảo liên tục Luân hồi, làm cho Tánh Phật không kịp định hình và không kịp nhớ những gì Tánh Phật muốn làm khi còn ở Phật giới.

Trong kinh vật lý Như Lai đã dạy:

1. Hoa Ưu Đàm 7 ngàn năm mới nở 1 lần! Có nghĩa, khi Như Lai tuyên dạy Pháp môn này và đưa cành Hoa Sen lên kiểm Thiền vào cuối thời kỳ Đồ đồng, thời kỳ của 7 ngàn năm.

2. Sau khi Như Lai diệt độ, Tôn tượng của Như Lai cầm cành Hoa Sen, được thể hiện trên Đá, Đồng, Gỗ, là khởi nguồn của thời kỳ 3 ngàn năm.

3. Khi văn minh loài người đã lên cao, Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông được công bố và phổ biến ra, bất kể người đó thuộc tôn giáo nào như: Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Đạo giáo hay Ấn Độ giáo, dùng trí tuệ của mình để suy xét, đều hiểu được những chân thật nơi thế giới này!

4. Từ khi Tôn tượng của Như Lai cầm cành Hoa Sen, được thể hiện trên Đá, Đồng, Gỗ, v.v… 3 ngàn năm sau loài người sẽ tự hủy diệt nhau, theo quy trình cứ 10 ngàn năm, sự sống của loài người bị chính loài người hủy diệt 1 lần!

Vì thế nên, Như Lai mới dạy trong kinh vật lý, hoa Ưu Đàm 7 ngàn năm mới nở 1 lần và nở suốt 3 ngàn năm mới tàn, là vậy!

Xin chân thành cám ơn cô!

Trả lời ngày 22 tháng 02 năm 2021

Thiền tông gia Đức Tịnh

 

 

 

Chia sẻ:
Giải đáp trực tuyến
Đĩa - sách nói
Xem thêm đĩa - sách nói
video - phim
Xem thêm Video - Phim
Nhiều người quan tâm

Đã tặng 45.000 cuốn sách Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Đã tặng 45.000 cuốn sách Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Tính từ ngày 28 tháng 08 năm 2022 đến ngày 19 tháng 10 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH ĐỂ GIỚI THIỆU VÀ TRUYỀN ĐẠT...

ĐỊNH SINH TUỆ, VẬY TUỆ CÓ PHÁ VỠ ĐƯỢC VÔ MINH KHÔNG?

ĐỊNH SINH TUỆ, VẬY TUỆ CÓ PHÁ VỠ ĐƯỢC VÔ MINH KHÔNG?

Theo như các pháp môn tu hành thì “Định sinh Tuệ”, vậy Tuệ có...

Căn cứ vào tiêu chuẩn nào để biết được người có đạo đức và người không có đạo đức?

Căn cứ vào tiêu chuẩn nào để biết được người có đạo đức và người không có đạo đức?

Căn cứ vào tiêu chuẩn nào để biết được người có đạo đức...

VÔ MINH DẪN CHÚNG SINH ĐI LUÂN HỒI VÀ VÔ MINH LÀ NHÂN ĐẦU TIÊN SINH RA CÁC NHÂN KHÁC TRONG CHUỖI THẬ

VÔ MINH DẪN CHÚNG SINH ĐI LUÂN HỒI VÀ VÔ MINH LÀ NHÂN ĐẦU TIÊN SINH RA CÁC NHÂN KHÁC TRONG CHUỖI THẬ

Trong kinh, Đức Phật dạy: Vô minh dẫn chúng sanh đi Luân hồi và Vô...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

Mê tín dị đoan gây ra những thiệt hại lớn và hậu quả xấu cho...

KỶ NIỆM 1 NĂM NGÀY CÔNG BỐ BẢN QUYỀN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

KỶ NIỆM 1 NĂM NGÀY CÔNG BỐ BẢN QUYỀN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa,...

HOA ƯU ĐÀM

HOA ƯU ĐÀM

Tôi đọc trong kinh thấy Đức Phật có nói tới hoa Ưu Đàm, vậy hoa...

VỊ PHẬT RA ĐỜI ĐỂ CHUYỂN PHÁP LUÂN, VẬY CHUYỂN PHÁP LUÂN LÀ CHUYỂN NHỮNG GÌ?

VỊ PHẬT RA ĐỜI ĐỂ CHUYỂN PHÁP LUÂN, VẬY CHUYỂN PHÁP LUÂN LÀ CHUYỂN NHỮNG GÌ?

Trước kia tôi tu theo Pháp môn Tịnh Độ tông, tôi đọc trong kinh sách...

HÌNH TƯỢNG TAY NHỮNG VỊ PHẬT THỦ ẤN KHÁC NHAU CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO

HÌNH TƯỢNG TAY NHỮNG VỊ PHẬT THỦ ẤN KHÁC NHAU CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tôi là Phạm Quang Huy, sinh năm...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG NHẬN QUÀ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG NHẬN QUÀ

Kính thưa: Quý Độc giả và quý Phật tử gần xa! Từ khi Thiền...

LẤY TIỀN PHÚNG ĐIẾU TẠO NGHIỆP CÔNG ĐỨC CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

LẤY TIỀN PHÚNG ĐIẾU TẠO NGHIỆP CÔNG ĐỨC CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tôi là Nguyễn Văn Cung, sinh...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN THIỀN TÔNG “Ở TRONG THANH TỊNH LÂU ĐIÊN”

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN THIỀN TÔNG “Ở TRONG THANH TỊNH LÂU ĐIÊN”

Tôi là Phạm Quốc Huy, cư ngụ: Tổ 3, Khu 3, phường Bãi Cháy, thành...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH

Căn cứ Điều 20, Luật Sở hữu trí tuệ số: 50/2005/QH11:

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Căn cứ Điều 20, Luật Sở hữu trí tuệ số: 50/2005/QH11: “Điều...

TẠI SAO LOÀI CÔ HỒN KHÔNG PHẢI TRẢ NHÂN QUẢ

TẠI SAO LOÀI CÔ HỒN KHÔNG PHẢI TRẢ NHÂN QUẢ

Muôn loài phải đi hưởng Nghiệp, hoặc đi trả Nghiệp (trả Nhân...

XƯA CON MÊ CON NHỜ THẦY ĐỘ NAY CON ĐÃ NGỘ CON TỰ ĐỘ CON

XƯA CON MÊ CON NHỜ THẦY ĐỘ NAY CON ĐÃ NGỘ CON TỰ ĐỘ CON

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tôi là Bùi Thị Lý, cư ngụ...

92 CÂU KỆ DÒNG CHẢY CỦA MẠCH NGUỒN THIỀN TÔNG, CŨNG LÀ CÁCH TU THIỀN TÔNG

92 CÂU KỆ DÒNG CHẢY CỦA MẠCH NGUỒN THIỀN TÔNG, CŨNG LÀ CÁCH TU THIỀN TÔNG

Hoa Thiền Thầy dạy núi Linh Ngọc, vàng, châu, báu không hơn Hoa...

NGƯỜI ĐÃ HIỂU ĐẠO TRỞ LẠI SỐNG VỚI ĐỜI

NGƯỜI ĐÃ HIỂU ĐẠO TRỞ LẠI SỐNG VỚI ĐỜI

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh, tôi là Vũ Thị Họp, địa chỉ...

CÚNG DƯỜNG CHO 100.000.000 TAM THẾ CHƯ PHẬT KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO VỊ ĐẠO NHÂN VÔ NIỆM, VÔ TRỤ, V

CÚNG DƯỜNG CHO 100.000.000 TAM THẾ CHƯ PHẬT KHÔNG BẰNG CÚNG DƯỜNG CHO VỊ ĐẠO NHÂN VÔ NIỆM, VÔ TRỤ, V

Kinh Tứ Thập Nhị Chương, ở Chương XI Đức Phật dạy rằng: “...Cúng...

NHÓM PHẬT GIA THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH HỎI 09 CÂU

NHÓM PHẬT GIA THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH HỎI 09 CÂU

Phật gia Đào Thị Biển, cư ngụ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường 5,...

TRUNG ẤM THÂN RƠI RA KHỎI LỰC HÚT CỦA TRÁI ĐẤT BAO NHIÊU KM THÌ GẶP ĐƯỢC HOA TIÊU CỦA VỊ PHẬT

TRUNG ẤM THÂN RƠI RA KHỎI LỰC HÚT CỦA TRÁI ĐẤT BAO NHIÊU KM THÌ GẶP ĐƯỢC HOA TIÊU CỦA VỊ PHẬT

Phật gia Đoàn Thị Dung, địa chỉ: Số nhà 69, Tổ 1, Khu 1, Phường...

NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN THIỆN TRONG ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO

NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN THIỆN TRONG ĐẠO PHẬT NHƯ THẾ NÀO

Kính thưa Thiền tông gia Đức Tịnh! Tên tôi là Nguyễn Thị Ái,...

PHÁP TRẦN MẠNH NHƯ THẾ NÀO MÀ THẬP LOẠI THÁNH KHÔNG DÁM LÀM HOA TIÊU GIẢ?

PHÁP TRẦN MẠNH NHƯ THẾ NÀO MÀ THẬP LOẠI THÁNH KHÔNG DÁM LÀM HOA TIÊU GIẢ?

Tôi là Phật gia Đỗ Phạm Thị Dung ngụ tại Khu 2, phường Hồng Hà,...

THÔNG BÁO  Về việc tặng sách  “5 CẤU TRÚC VÀ CÔNG THỨC GIẢI THOÁT”

THÔNG BÁO Về việc tặng sách “5 CẤU TRÚC VÀ CÔNG THỨC GIẢI THOÁT”

Đức Phật Thích Ca Văn dạy “Năm Cấu trúc và Công thức Giải thoát”...

TÔI THƯỜNG NGHE TRONG ĐẠO PHẬT NÓI CÂU “TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO”

TÔI THƯỜNG NGHE TRONG ĐẠO PHẬT NÓI CÂU “TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO”

Tôi là Phạm Quốc Huy, cư ngụ: Tổ 3, Khu 3, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ...

VỊ THIỆN TRI THỨC CÓ TỪ THỜI NÀO? VỊ THIỆN TRI THỨC VỚI NGƯỜI CÓ NHIỆM VỤ LÀ MỘT HAY LÀ HAI?

VỊ THIỆN TRI THỨC CÓ TỪ THỜI NÀO? VỊ THIỆN TRI THỨC VỚI NGƯỜI CÓ NHIỆM VỤ LÀ MỘT HAY LÀ HAI?

Kính gửi Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Đinh Văn Ba, hiện ở...

PHẬT VÀ CHÚNG SANH TÁNH THƯỜNG RỖNG LẶNG, ĐẠO CẢM THÔNG KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

PHẬT VÀ CHÚNG SANH TÁNH THƯỜNG RỖNG LẶNG, ĐẠO CẢM THÔNG KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

Tôi là Bùi Thị Lý, cư ngụ tại Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12,...

CHÁNH ĐẠO VÀ TÀ ĐẠO 

CHÁNH ĐẠO VÀ TÀ ĐẠO 

 Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh!    Tôi là Đinh Văn Ba, cư...

TÁNH PHẬT ĐANG ĐI THEO DÒNG THIỀN TÔNG TỰ MÌNH CÓ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐANG ĐI ĐÚNG HOẶC SAI KHÔNG

TÁNH PHẬT ĐANG ĐI THEO DÒNG THIỀN TÔNG TỰ MÌNH CÓ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC LÀ MÌNH ĐANG ĐI ĐÚNG HOẶC SAI KHÔNG

Phật gia Đào Thị Biển, cư ngụ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường 5,...

CÓ HAY LÀ KHÔNG VIỆC TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

CÓ HAY LÀ KHÔNG VIỆC TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Đinh Văn Ba, cư ngụ...

TÁM MƯƠI BỐN NGÀN ẢO TƯỞNG XIN GIẢI THÍCH RÕ CON SỐ VÀ Ý NGHĨA

TÁM MƯƠI BỐN NGÀN ẢO TƯỞNG XIN GIẢI THÍCH RÕ CON SỐ VÀ Ý NGHĨA

Anh: Từ Đức Hùng, Địa chỉ: Số 22 ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính,...

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG CÓ CẦN GIỮ GIỚI ĂN CHAY VÀ KHIÊM NHƯỜNG VỚI MỌI NGƯỜI KHÔNG

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG CÓ CẦN GIỮ GIỚI ĂN CHAY VÀ KHIÊM NHƯỜNG VỚI MỌI NGƯỜI KHÔNG

Anh Lê Đức, Địa chỉ: Buôn Trấp, Xã Ea H’Ding, huyện Cư M’gar...

NGƯỜI KHÔN VÀ NGƯỜI KHÔNG KHÔN SAO KHÔNG THẤY NÓI TỚI NGƯỜI TỐT VÀ NGƯỜI XẤU

NGƯỜI KHÔN VÀ NGƯỜI KHÔNG KHÔN SAO KHÔNG THẤY NÓI TỚI NGƯỜI TỐT VÀ NGƯỜI XẤU

Tôi là Vũ Thị Thúy, cư ngụ tại: Số nhà 3, Tổ 53, Khu 5, Phường...

Chất lượng tinh cha noãn mẹ và tổng nghiệp có quan hệ và ảnh hưởng gì đến nhau

Chất lượng tinh cha noãn mẹ và tổng nghiệp có quan hệ và ảnh hưởng gì đến nhau

Phật gia Thiền tông Nguyễn Đức Hải, Địa chỉ: Số 1 tổ 8 khu 9...

Người như tôi thì phải làm thế nào để bước chân vào tu Giác ngộ và Giải thoát. Tôi có cần tới nơi nà

Người như tôi thì phải làm thế nào để bước chân vào tu Giác ngộ và Giải thoát. Tôi có cần tới nơi nà

Tôi tên Lê Đình Dương, ở Quảng Trạch, Quảng Bình, SĐT: 0985.203.809...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Mật Chú tông

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Mật Chú tông

Đạo Phật pháp môn Mật Chú tông: Cũng gọi là “Niệm Chú”: Hình...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Tịnh Độ tông

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Tịnh Độ tông

Đạo Phật pháp môn Tịnh Độ tông: Cũng gọi là “Niệm Phật”:...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Đại thừa

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Đại thừa

Đạo Phật pháp môn Đại thừa: Cũng gọi là “Phát triển”: Hình...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Trung thừa

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Trung thừa

Đạo Phật pháp môn Trung thừa: Cũng gọi là “Triết lý Phật Thích...

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Tiểu thừa

Như Lai dạy Đạo Phật pháp môn Tiểu thừa

Đạo Phật pháp môn Tiểu thừa: Cũng gọi là “Nguyên thủy” hay...

Như Lai dạy bài pháp đầu tiên và thành lập ra đạo Phật

Như Lai dạy bài pháp đầu tiên và thành lập ra đạo Phật

Như Lai dạy bài pháp “Bụi trần” cho năm anh em ông Kiều Trần Như...

Như Lai ngồi 49 ngày tại gốc cây Bồ Đề, để kiểm tra lại năng lực của Người toàn năng toàn giác

Như Lai ngồi 49 ngày tại gốc cây Bồ Đề, để kiểm tra lại năng lực của Người toàn năng toàn giác

Trước khi Như Lai dạy đạo, Như Lai phải kiểm tra lại năng lực...

Tôi nghe nói Thiền tông gia Đức Tịnh đã làm rất nhiều việc cho Chùa Tân Diệu và Thầy Nguyễn Nhân như

Tôi nghe nói Thiền tông gia Đức Tịnh đã làm rất nhiều việc cho Chùa Tân Diệu và Thầy Nguyễn Nhân như

Phật gia Thiền tông Trịnh Văn Ước hỏi: Thiền tông Gia Đức Tịnh...

Trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Đức Phật có dạy công thức nào để tiêu trừ virus Covid-19

Trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Đức Phật có dạy công thức nào để tiêu trừ virus Covid-19

Phật gia Thiền tông Trịnh Văn Ước, sinh năm 1989. Địa chỉ: Khánh...

Tại sao Thiền Tông Gia Đức Tịnh trả lại bằng Thiền Tông Gia

Tại sao Thiền Tông Gia Đức Tịnh trả lại bằng Thiền Tông Gia

Chị Đỗ Thị Minh Sương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng...

Tại sao Thiền tông Gia Đức Tịnh lại qua mặt Thầy để công bố Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Tại sao Thiền tông Gia Đức Tịnh lại qua mặt Thầy để công bố Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông

Chị Đỗ Thị Minh Sương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng...

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu Tổ chức, Cá nhân có nhiệm vụ công bố

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu Tổ chức, Cá nhân có nhiệm vụ công bố

Phật tử Thiền tông Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1977. Trú tại: Tổ 24,...

Người Có Nhiệm Vụ

Người Có Nhiệm Vụ

Phật gia Thiền tông Nguyễn Thị Ái, sinh năm 1964. Đ/c: Số 38 đường...

Nội dung của Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu phần

Nội dung của Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông có bao nhiêu phần

Phật tử Thiền tông Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1977. Trú tại: Tổ 24,...

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông tại sao Thiền gia Đức Tịnh không xin cấp phép xuất bản

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông tại sao Thiền gia Đức Tịnh không xin cấp phép xuất bản

Phật tử Thiền tông Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1977. Trú tại: Tổ 24,...

Như Lai được mẹ Ma Da sinh ra

Như Lai được mẹ Ma Da sinh ra

Tánh Phật của Như Lai không quên, nên khi mẹ Ma Da sinh Như Lai ra tại...

Có phải Thiền tông gia Đức Tịnh, ủng hộ xong rồi đăng lên để kiếm Danh hay không

Có phải Thiền tông gia Đức Tịnh, ủng hộ xong rồi đăng lên để kiếm Danh hay không

Chị Đỗ Thị Minh Sương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng...

Ai để quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông đó trong nhà sẽ gặp tai họa khủng khiếp

Ai để quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông đó trong nhà sẽ gặp tai họa khủng khiếp

Phật gia Thiền tông Nguyễn Thị Ái, sinh năm 1964. Đ/c: Số 38 đường...

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Thiền Gia Đức Tịnh có từ bao giờ và nguồn gốc từ đâu

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông Thiền Gia Đức Tịnh có từ bao giờ và nguồn gốc từ đâu

Phật gia Thiền tông Đào Thị Nhuận, sinh năm 1952. Trú tại: SN 15,...

Công đức và Công đức sáng được hình thành như thế nào

Công đức và Công đức sáng được hình thành như thế nào

Thiền Gia Thanh Bình, Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi,...

Pháp trần là gì

Pháp trần là gì

Thiền Gia Thanh Bình, Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi,...

Kinh Vô Tự

Kinh Vô Tự

Phật gia Thiền tông: Đặng Văn Hậu, Địa chỉ: 20 Phạm Thị Hối,...

NGUỒN GỐC GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

NGUỒN GỐC GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông xuất phát từ Chư Phật ở Phật giới,...

Nước trăm ngàn con sông đều chảy ra biển, mà nước biển chỉ có một vị mặn

Nước trăm ngàn con sông đều chảy ra biển, mà nước biển chỉ có một vị mặn

Anh Lê Đức, Địa chỉ: Buôn Trấp, Xã Eahding, Cumga, Đaklak, SĐT: 0335.834.669,...

HỎI 30 NGƯỜI TRỞ VỀ PHẬT GIỚI CÒN LẠI 70 NGƯỜI ĐI ĐÂU

HỎI 30 NGƯỜI TRỞ VỀ PHẬT GIỚI CÒN LẠI 70 NGƯỜI ĐI ĐÂU

Tôi là Bùi Thị Lý, Cư ngụ tại Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12,...

TÁNH PHẬT ĐẦU TIÊN VÀO MƯỢN THÂN NGƯỜI LÀM SAO ĐỂ GẶP ĐƯỢC THIỀN TÔNG

TÁNH PHẬT ĐẦU TIÊN VÀO MƯỢN THÂN NGƯỜI LÀM SAO ĐỂ GẶP ĐƯỢC THIỀN TÔNG

Kính thưa Thiền tông Gia Đức Tịnh, tôi tên là Vũ Thị Thúy, cư ngụ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH GIÁO LÝ VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG SÁCH GIÁO LÝ VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI THIỀN TÔNG

Kính thưa quý Độc giả và Phật tử, chúng tôi xin thông báo đến...

Hỏi 49 Năm Đức Phật Không Nói Một Lời Nào

Hỏi 49 Năm Đức Phật Không Nói Một Lời Nào

Cô Vương Thị Nga, ngụ tại: Số nhà 37, Đường Số 2, Khu phố Thống...

Hỏi Ngoài Ta Tìm Phật Ắt Theo Tà, Lấy Sắc Cầu Ta, Gặp Phật Giết Phật Gặp Ma Giết Ma

Hỏi Ngoài Ta Tìm Phật Ắt Theo Tà, Lấy Sắc Cầu Ta, Gặp Phật Giết Phật Gặp Ma Giết Ma

Kính thưa Thiền tông Gia Đức Tịnh. Tôi là Nguyễn Thị Ái, trú tại:...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG GIÁO LÝ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẶNG GIÁO LÝ

 Từ ngày 23/04/2020 tới ngày 04/06/2020 chúng tôi và những vị có Tâm...

Đề Nghị Thiền Tông Gia Đức Tịnh Tranh Luận Với Soạn Giả Nguyễn Nhân

Đề Nghị Thiền Tông Gia Đức Tịnh Tranh Luận Với Soạn Giả Nguyễn Nhân

Tôi là Đinh Văn Ba, cư ngụ tại Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12,...

Một Tay Đồ Tể Buông Đao Tạo Công Đức Thành Phật

Một Tay Đồ Tể Buông Đao Tạo Công Đức Thành Phật

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Phạm Quang Huy, Địa...

Hỏi về Chín loại Thiền và làm sao để tặng Giáo Lý cho người khác mà không vi phạm pháp luật

Hỏi về Chín loại Thiền và làm sao để tặng Giáo Lý cho người khác mà không vi phạm pháp luật

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Đinh Văn Ba, Cư ngụ...

Hoa Tiêu Vị Thần Hỏi Trung Ấm Thân và Hô Buông

Hoa Tiêu Vị Thần Hỏi Trung Ấm Thân và Hô Buông

Phật gia Đào Thị Biển, địa chỉ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường...

Về Phật Giới Thành Phật Rồi Còn Tạo Công Đức Được Nữa Không

Về Phật Giới Thành Phật Rồi Còn Tạo Công Đức Được Nữa Không

Kính thưa Thiền Tông Gia Đức Tịnh! Tôi là Bùi Thị Lý, cư ngụ...

Bị Chửi Sao Không Thấy Phản Ứng Gì

Bị Chửi Sao Không Thấy Phản Ứng Gì

Anh: Phạm quốc Huy, Địa chỉ: Tổ 3, khu 3, phường Bãi Cháy, Thành...

Thực Hành Như Thế Nào Cho Đúng Nhất Tự Thiền

Thực Hành Như Thế Nào Cho Đúng Nhất Tự Thiền

Phật gia Đào Thị Biển, địa chỉ: 80/46 Dương Quảng Hàm, Phường...

Trả Lời Thiền Tông Cho Người Hỏi Bị Đứng Hình

Trả Lời Thiền Tông Cho Người Hỏi Bị Đứng Hình

Phật tử Thiền tông Hoàng Thị Thuật, Trú quán tại: Thôn Hữu Cần,...

Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và Hình Tượng Người Mù Sờ Voi

Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và Hình Tượng Người Mù Sờ Voi

Phật gia Đoàn Thị Dung, Địa chỉ: Số nhà 69, Tổ 1, Khu 1, Phường...

Hỏi về truyền thiền và khi nào mới truyền thiền

Hỏi về truyền thiền và khi nào mới truyền thiền

Thiền Gia Thanh Bình, Địa chỉ: Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường...

Tu theo Đạo Phật Thiền Tông của Như Lai nếu không có Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông là tu mù

Tu theo Đạo Phật Thiền Tông của Như Lai nếu không có Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông là tu mù

Phật gia Vũ Thị Hợp, Địa chỉ: Số 230 Tổ 12, Buôn Kotam, Xã Ea tu,...

Phải biết Như Lai là người như thế nào mà dạy Đạo Phật Pháp môn Thiền tông này

Phải biết Như Lai là người như thế nào mà dạy Đạo Phật Pháp môn Thiền tông này

Phật gia Phạm Văn Mẩm, Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Chánh Phú Hòa,...

Môn đồ giả tu theo Đạo của Như Lai và những người tu theo Đạo của Như Lai

Môn đồ giả tu theo Đạo của Như Lai và những người tu theo Đạo của Như Lai

Tôi là Phật tử Thiền tông Phạm Đức Thắng, địa chỉ tại xã...

HỎI VỀ 5 TRÁI ĐẤT CÒN LẠI

HỎI VỀ 5 TRÁI ĐẤT CÒN LẠI

Anh Trần Hoài Nam. Cư ngụ tại 117 đường 2, Phường Phước Bình,...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19

Ngày 16 tháng 04 năm 2020, Thiền tông Gia Đức Tịnh đã ủng hộ 50.000.000đ...

Tại sao lại thành lập công ty mà lại để tên là công ty Thiền Tông Đất Rồng

Tại sao lại thành lập công ty mà lại để tên là công ty Thiền Tông Đất Rồng

Thiền Gia Thanh Bình, Số nhà 15 đường Bùi Văn Bình, Phường Phú Lợi,...

THÔNG BÁO TẶNG SÁCH GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO TẶNG SÁCH GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Để giúp quý vị muốn tìm hiểu về Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông...

NHƯ LAI DẠY CÔNG THỨC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

NHƯ LAI DẠY CÔNG THỨC TRỞ VỀ PHẬT GIỚI

Học thuộc và thực hành đúng theo “Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông”...

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

 Để giúp quý vị được thuận tiện trong việc tìm hiểu về Giác...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀO GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA CÔNG THỨC GIẢI THOÁT VÀO GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Kính thưa quý vị:  Vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, CỤC BẢN QUYỀN TÁC...

THIỀN TÔNG GIA ĐỨC TỊNH TRẢ LỜI CÁC PHẬT TỬ VÀ ĐỘC GIẢ NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2020

THIỀN TÔNG GIA ĐỨC TỊNH TRẢ LỜI CÁC PHẬT TỬ VÀ ĐỘC GIẢ NGÀY 06 THÁNG 04 NĂM 2020

THIỀN TÔNG GIA ĐỨC TỊNH TRẢ LỜI CÁC PHẬT TỬ VÀ ĐỘC GIẢ HỎI...

Tôi nghe Thiền tông Gia Đức Tịnh giải đáp ngày 27 tháng 03 năm 2020 có nhắc tới câu y Pháp bất y nhâ

Tôi nghe Thiền tông Gia Đức Tịnh giải đáp ngày 27 tháng 03 năm 2020 có nhắc tới câu y Pháp bất y nhâ

 Ông Nguyễn Đức Toản, Địa chỉ: Tổ dân phố Giáp Nhất, phường...

Tôi đọc trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, sao không thấy chỗ nào chỉ tu Thanh tịnh, Rỗng lặng, Hằng

Tôi đọc trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, sao không thấy chỗ nào chỉ tu Thanh tịnh, Rỗng lặng, Hằng

Anh David Hoai, Địa chỉ : 234 (số mới 298) Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc chung sức chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, toàn dân tộc...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO LÝ ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

THÔNG BÁO V/v: TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO LÝ ĐẠO...

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Ban tổ chức Lễ công bố Bản quyền Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông...

TP Hồ Chí Minh: Thiền tông Gia Đức Tịnh hỗ trợ Bệnh viện dã chiến chống dịch virus Corona 100.000.00

TP Hồ Chí Minh: Thiền tông Gia Đức Tịnh hỗ trợ Bệnh viện dã chiến chống dịch virus Corona 100.000.00

Chiều ngày 10/2, Thiền tông Gia Đức Tịnh, cư trú tại 443/9, đường...

TRẢ LỜI ÔNG PHẠM CÔNG TRÌNH PHÓNG VIÊN BÁO NGƯỜI CAO TUỔI, BÁO ĐIỆN TỬ NGÀY MỚI ONLINE

TRẢ LỜI ÔNG PHẠM CÔNG TRÌNH PHÓNG VIÊN BÁO NGƯỜI CAO TUỔI, BÁO ĐIỆN TỬ NGÀY MỚI ONLINE

Tôi tên là PHẠM CÔNG TRÌNH,  phóng viên Báo Người cao tuổi, báo...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NHẤT

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NHẤT

 1. Ngài Ma Ha Ca Diếp (Mahakasyapa), lớn hơn Đức Phật 1 tuổi, là...

ĐẠO PHẬT CÓ 6 PHÁP MÔN TU

ĐẠO PHẬT CÓ 6 PHÁP MÔN TU

Đạo Phật, là do người Toàn năng Toàn giác lập ra có 6 pháp môn...

ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG TỰ NHIÊN CỦA TAM GIỚI

ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG TỰ NHIÊN CỦA TAM GIỚI

ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG TỰ NHIÊN CỦA TAM GIỚI

CẤU TẠO THÂN CỦA MỘT CON NGƯỜI

CẤU TẠO THÂN CỦA MỘT CON NGƯỜI

CẤU TẠO THÂN CỦA MỘT CON NGƯỜI

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU RÕ

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU RÕ

NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI HIỂU RÕ

NGƯỜI MUỐN TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI CÓ NHỮNG TIÊU CHUẨN NHƯ SAU

NGƯỜI MUỐN TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI CÓ NHỮNG TIÊU CHUẨN NHƯ SAU

NGƯỜI MUỐN TU THEO ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG PHẢI CÓ NHỮNG TIÊU CHUẨN...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI

2. Ngài A Nan Đà (Ananda), nhỏ hơn Đức Phật 30 tuổi, con của vua Hộc...

KÍNH BẠCH ĐỨC THẾ TÔN; CON CHÓ CÓ PHẬT TÁNH KHÔNG?

KÍNH BẠCH ĐỨC THẾ TÔN; CON CHÓ CÓ PHẬT TÁNH KHÔNG?

Ông Lã Thiện Hiện trình thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA

3. Tổ Thương Na Hòa Tu (Sanakavasa), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn...

VỊ TỔ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TƯ

VỊ TỔ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TƯ

4. Ngài Ưu Ba Cúc Đa (Upagupta), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 98...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NĂM

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ NĂM

 5. Tổ Đề Đa Ca (Dhrtaka) Thông Chơn Lượng, Ngài sanh sau Đức Phật...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ SÁU

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ SÁU

6. Tổ Di Dá Ca (Miccaka), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 180 năm,...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BẢY

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BẢY

 7. Tổ Bà Tu Mật (Vasumita), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 231...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TÁM

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ TÁM

  8. Tổ Phật Đà Nan Đề (Buddhanandi), sanh sau Đức Phật nhập Niết...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ CHÍN

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ CHÍN

   9. Tổ Phục Đà Mật Đa (Buddhamitra), sanh sau Đức Phật nhập Niết...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI

10. Tổ Hiếp Tôn Giả (Parsvika), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT

 11. Tổ Phú Na Dạ Xa (Punyatasas), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI HAI

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI HAI

12. Tổ Mã Minh (Asvaghosha), trong dòng thiền gọi ngài là Bồ Tát. Sanh...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI BẢY

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ MƯỜI BẢY

Tổ Tăng Già Nan Đề (Sanghanandi)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI MỐT

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI MỐT

Tổ Bà Tu Bàn Đầu (Vasubandhu)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI SÁU

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI SÁU

Tổ Bất Như Mật Đa (Punyamitra)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI TÁM

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ HAI MƯƠI TÁM

Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI TƯ

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI TƯ

Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng
Đăng ký nhận tin

ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

CHÙA PHẬT THIỀN TÔNG

THIỀN TÔNG PHẬT GIÁO